خانواده و جنسیت
1. رابطۀ جنسیت، وضعیت تأهل و شیوۀ اعمال قدرت در خانواده با دین‌داری دانشجویان دانشگاه مازندران

سید مهدی متولیان؛ سید مهدی حسینی شیروانی؛ زهرا نوری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.108019.1238

چکیده
  دین، نهاد مهم اجتماعی است که با تاروپود جامعۀ ایران گره خورده و منشأ تحولات مهمی همچون انقلاب اسلامی شده است. در این زمینه برای گسترش دین‌داری در کشور به‌ویژه بین جوانان تلاش‌های زیادی انجام شده است؛ بنابراین، با توجه به اهمیت دین‌داری، در پژوهش حاضر تلاش شده است میزان دین‌داری و عوامل مرتبط با آن بین دانشجویان بررسی شود. نمونۀ ...  بیشتر