مسائل اجتماعی ایران
1. استراتژی های بقا در شرایط فقر در میان افراد کم برخوردار شهر مشهد

طاهره لطفی خاچکی؛ حسین اکبری؛ مهدی کرمانی؛ حسین ایمانی جاجرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.128279.2088

چکیده
  افراد کم‎برخوردار به‎صورت روزمره در مواجهه با شرایط نابسامان اقتصادی، در حال مبارزه برای بقا و خروج از شرایط نامناسب فقر هستند. پژوهش حاضر با توجه به پژوهش‎های اندک در حوزه استراتژی‎های بقای افراد کم برخوردار در ایران و با هدف توجه به تجربه‎‎ زیسته‎‎ی این افراد، صورت پذیرفته است. در این پژوهش از نظریه رفتاری/تصمیم گیری، ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
2. پدیدارشناسی سرمایۀ جنسی: بررسی کیفی در تجربۀ زیستۀ زنان جوان قشر متوسط در شهر مشهد

الهه بنایی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ مهدی کرمانی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 73-92

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.119654.1809

چکیده
  سرمایۀ جنسی همچون دیگر انواع سرمایه، ابزاری برای مبادله یا هدفی برای انباشت دارایی‌های مطلوب انگاشته شده است. به‌طور خاص انتظار می‌رود سرمایۀ جنسی برای زنان که تبعیض‌ها و محدودیت‌هایی برای دست‌یابی به انواع دیگر سرمایه دارند، قدرت چانه‌زنی در زندگی اجتماعی‌شان را فراهم آورد. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا مبتنی بر رویکردی ...  بیشتر

3. نشانه‎شناسی اجتماعی روپوش مدرسه در روایت‎های دختران جوان مشهدی

زهرا برادران کاشانی؛ مهدی کرمانی؛ مجید فولادیان

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 91-108

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.116858.1685

چکیده
  پژوهش حاضر به‎‌دنبال بررسی انتقادی شمایی از تجربۀ تحصیلی دختران جوان است. این واکاوی براساس رویکرد روشی نشانه‌شناسی اجتماعی ون لیوون (2005) و با تمرکز بر روپوش مدرسه به‌منزلۀ یکی از منابع نشانه‌شناختی حاضر در تجربۀ زیستۀ عاملان اجتماعی مدنظر انجام شده است. نتایج نشان دادند قواعد الزام‌آور مدرسه دربارۀ روپوش، دانش‌آموزان را در ...  بیشتر