مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل تطبیقی زیست‌‎پذیری فرهنگی کلان‌شهرهای ایران مطالعۀ موردی: تهران، اصفهان و مشهد

شیده یوسف طالشی؛ هما موذن جمشیدی؛ نعمت اله اکبری

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 55-76

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114391.1586

چکیده
  زیست‌‌پذیری فرهنگی، جامع‌‌ترین شاخص‌‌ ارزیابی وضعیت توسعۀ فرهنگی در مناطق است که از سه شاخص فرصت مشارکت فرهنگی، مشارکت فرهنگی و حمایت از فرهنگ و 54 زیرشاخص تشکیل شده است. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی زیست‌‌پذیری فرهنگی در سه کلان‌‌شهر مدنظر و مقایسۀ آنها ازنظر بهره‌‌مندی از این شاخص است. بر این اساس مطالعۀ حاضر به‌لحاظ ...  بیشتر