1. نشانه‎شناسی اجتماعی روپوش مدرسه در روایت‎های دختران جوان مشهدی

زهرا برادران کاشانی؛ مهدی کرمانی؛ مجید فولادیان

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 91-108

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.116858.1685

چکیده
  پژوهش حاضر به‎‌دنبال بررسی انتقادی شمایی از تجربۀ تحصیلی دختران جوان است. این واکاوی براساس رویکرد روشی نشانه‌شناسی اجتماعی ون لیوون (2005) و با تمرکز بر روپوش مدرسه به‌منزلۀ یکی از منابع نشانه‌شناختی حاضر در تجربۀ زیستۀ عاملان اجتماعی مدنظر انجام شده است. نتایج نشان دادند قواعد الزام‌آور مدرسه دربارۀ روپوش، دانش‌آموزان را در ...  بیشتر