خانواده و جنسیت
1. واکاوی زمینه‌‌ها و عملکرد کاربران مرد در تالارهای همسریابی مجازی در شهر کرمان

بتول حسنی؛ منصور حقیقتیان؛ اسماعیل جهانبخش

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 117-138

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.118841.1770

چکیده
  این مطالعه با هدف تحلیل فعالیت کاربران مرد در تالارهای همسریابی و با استفاده از روش نظریۀ زمینه‌‌ای انجام شده است؛ برای این منظور با استفاده از نمونه‌گیری نظری، 11 کاربر فعال مرد در تالارهای همسریابی انتخاب شدند. داده‌‌ها ازطریق مصاحبۀ نیمه‌‌ساختاریافته جمع‌‌آوری و با نسخۀ 12 نرم‌افزار مکس کیو دی ای تحلیل شدند. بر پایۀ تعاملات ...  بیشتر

فرهنگ
2. الگوهای مصرف سالمندان: یک مطالعه کیفی

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ زهیرمصطفی بلوردی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 41-54

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20504

چکیده
  امروزه افراد با ورود به دوره سالمندی تغییرات بسیاری در زندگی شان احساس می‌کنند. یکی از این بسترهای تحولی ناظر بر ساختار مصرف و سبک زندگی آنان است؛ این نوشتار با رویکردی پدیدارشناختی به دنبال درک تجارب زیسته سالمندان از این مقوله است. بر این مبنا، ابتدا با طرح ملاحظات نظری، با روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و در نظر داشتن اشباع اطلاعاتی، ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزیستی (مورد مطالعه: کارکنان بهزیستی شهر اصفهان)

فاطمه شاه چراغی؛ سعید صادقی؛ منصور حقیقتیان

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 59-72

چکیده
        منصور حقیقتیان، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان   سعید صادقی، دکترای روا‌ن‌شناسی سازمان بهزیستی استان اصفهان *   فاطمه شاه‌چراغی، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‏شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان     چکیده   هوش فرهنگی به توانایی عملکرد مؤثر در روابط میان فرهنگی، به خصوص در فضاهای شغلی اشاره می­کند. ...  بیشتر

فرهنگ
4. ارزیابی جامعه‌شناختی بیگانگی شغلی و تأثیرات آن بر فرهنگ سازمانی در سازمان‌های آموزشی (مورد مطالعه:کارکنان ادارات آموزش و پرورش مشهد)

مهناز بزمی؛ منصور حقیقتیان؛ محمد اسماعیل انصاری؛ فریدون وحیدا

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 1-14

چکیده
  این مقاله با هدف تبیین رابطه میان بیگانگی شغلی با فرهنگ سازمان در سازمان‏های آموزشی، در میان کارکنان نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد اجرا شده است. از میان حجم کل جامعه آماری تعداد 285 نفر به شیوه نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای با تخصیص متناسب انتخاب شده‏اند. ابزار پژوهش پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2007) و پرسشنامه بیگانگی شغلی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. بررسی تأثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه)

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ گلمراد مرادی

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 71-96

چکیده
  یکی از مسائلی که امروزه تحقیق و پژوهش بر روی آن ضروری به نظر می‏رسد، مسؤولیت‏پذیری اجتماعی کارکنان است. فضای بوروکراتیک و سلسله مراتبی بسیاری از سازمان‏ها باعث شده تا احساس تعهد و مسؤولیت‏پذیری کارکنان در قبال سازمان کمتر شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر جامعه‏پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان بر شرکت نفت کرمانشاه ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
6. بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری (مطالعه موردی: زنان متأهل 49-20 ساله شهر اصفهان)

حمید کشاورز؛ منصور حقیقتیان؛ خدیجه توسلی دینانی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 111-125

چکیده
  این تحقیق با هدف تعیین عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری زنان متأهل 49-20 ساله شهر اصفهان صورت گرفته است. چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع، نظریه‏های جامعه‏شناسی و مکاتب مربوط به این حوزه قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش بوده است و جامعه آماری 413739 نفر از زنان 20 تا 49 ساله شهر اصفهان بوده‏اند. حجم نمونه 384 نفر بوده‏اند ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. عوامل اجتماعی مؤثر در شکل‌گیری تصویر بدن (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان)

منصور حقیقتیان؛ عادله کاوه زاده؛ محمود کیوان آرا

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 53-66

چکیده
    دنیای کنونی، دنیای روابط کوتاه و مقطعی است و لذا افراد بیش از آنکه خود را به سبب تفاوت‌ها یا شباهت‌هایی در ویژگی‌های انتسابی و اکتسابی بشناسند، خود را با ویژگی‌های ظاهری و آشکار می‌شناسند و ظاهر هر فرد نشان‌دهنده هویت فردی اوست. به عبارتی، منبع اصلی و اولیه شکل‌گیری ارتباط و تفسیر معنای هر چیزی ظواهر خواهد بود. زنان به عنوان ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
8. بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمان‌های اداری شهر یزد)

منصور حقیقتیان؛ سمیه کریمی زاده؛ جواد نظری

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 125-142

چکیده
            موضوع: فساد اداری پدیده‌ای پیچیده و دارای علل و آثار چندگانه است که در کشورهای مختلف نمودهای متفاوتی دارد و به نظر می‌رسد در همه نظام‌های اداری که میزانی از اختیار نهفته است، وجود دارد. چارچوب نظری: در این پژوهش، از نظر اندیشمندانی چون سلزنیک در رابطه با تعهد سازمانی؛ مرتون در مورد رضایت شغلی، تیلور و شوارتز ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
9. بررسی نقش سرمایه‌ی اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداره‌ی تعاون مورد مطالعه: استان کرمانشاه

منصور حقیقتیان؛ گلمراد مرادی

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 115-130

چکیده
  هدف:  مطالعه‌ی آثار و تبعات سرمایه‌ی اجتماعی در سال‌های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته، ولی درباره‌ی تأثیر آن بر رضایت شغلی چندان پژوهش نشده است. هدف اساسی این تحقیق، بررسی نقش سرمایه‌ی اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداره‌ی تعاون استان کرمانشاه است.      روش: این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
10. هویت ملی و برخی عوامل مؤثر بر آن در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه اصفهان

منصور حقیقتیان؛ احمد غنضفری؛ پروانه تکه اکبر آبادی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 71-82

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش برخی عوامل جامعه پذیری بر هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان می‌باشد که به شیوه پیمایشی انجام شده است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از یک نمونه 427 نفری از بین دانش آموزان نوجوان ( 237 دختر و 190 پسر ) 14 تا 17 ساله شهر اصفهان که به صورت تصادفی خوشه‌ای از سطح دبیرستانهای نواحی 5 گانه شهر اصفهان انتخاب شده‌اند، جمع آوری ...  بیشتر

فرهنگ
11. بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر گرایش به ترویج کشاورزی

نصراله پورافکاری؛ منصور حقیقتیان؛ سید رضا قطبی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 81-106

چکیده
  چکیدهکشاورزی در مناطق توسعه نیافته و محروم یکی از مهمترین منابع اقتصادی و از ابعاد گوناگون، مؤثر بر زندگی اجتماعیافراد است. از طرفی با توجه به پیامدهای رشد جمعیت شهرنشین و پیش بینی افزایش نیاز به محصولات کشاورزی،اهمیت ترویج و آموزش کشاورزی دوچندان می گردد زیرا پسندیده آنست که در راستای توسعه پایدار که هم رشدکشاورزی و نیاز غذایی جمعیت ...  بیشتر