خانواده و جنسیت
1. مصرف فضا و بازتعریف زنانگی؛ مطالعۀ تجربۀ کافه‌‌نشینی زنان در شیراز

اسفندیار غفاری نسب؛ رعنا محمدتقی نژاد اصفهانی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 49-70

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.124438.1964

چکیده
  هدف این مقاله، تأمل انتقادی دربارۀ زندگی روزمرۀ زنان از خلال مطالعۀ تجربه کافه‌‌نشینی و بررسی این نکته است که چگونه این امر سبب تغییر در بازتعریف زنانگی‌‌ شده ‌‌است. میشل دوسرتو چارچوب مفهومی مناسبی را برای درک تولید فضای شهری و تجربۀ آن ازطریق فعالیت‌‌های روزمرۀ ساکنان یک شهر ارائه می‌‌دهد. روش‌‌‌‌شناسی استفاده‌شده، مردم‌‌نگاری ...  بیشتر