کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی رابطه احساس محرومیت نسبی و واگرایی طایفه‌ای در شهرستان‌های ممسنی و رستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22108/jas.2024.140947.2488

سهیلا لشکری؛ اصغر میرفردی؛ حبیب احمدی؛ علی یار احمدی


تحصیلات، فرهنگ سیاسی و مشارکت انتخاباتی

دوره 31، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 65-90

10.22108/jas.2019.114578.1589

ابراهیم صالح ابادی


مفهوم و مدل جامعه یادگیری در کشور ایران

دوره 24، شماره 2، تیر 1392، صفحه 41-66

صدیقه کریمی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ زنده یاد مصطفی شریف