خانواده و جنسیت
1. تفاوت نسلی مرتبط با نگرشهای جمعیت شناختی در ایران

یعقوب فروتن؛ خدیجه صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.121935.1880

چکیده
  این تحقیق به مطالعه و بررسی ملاحظات نسلی مرتبط با نگرشهای جمعیت شناختی در ایران می پردازد. اصولا، ضرورت و اهمیت این قبیل مطالعات و تحقیقات ریشه در روند فزاینده فرآیند موسوم به "تغییر شکل ویژگیهای جمعیت شناختی" دارد که از مهمترین نشانه های جوامع معاصر محسوب می گردد. در همین چارچوب، پرسش کلیدی تحقیق این است که آیا نگرشهای جمعیت ...  بیشتر

2. ارزیابی پوشش ثبت فوت در سازمان ثبت احوال ایران مورد مطالعه: استان یزد، سال 1395

محمد ترکاشوند مراد آبادی؛ حسن فلاح

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 21-34

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.118214.1740

چکیده
  پژوهش حاضر با این فرض که اطلاعات موجود در آرامستان‌ها کامل‌ترین داده‌ها دربارۀ فوت‌های رخ‌داده است، کیفیت ثبت فوت را ازطریق مقایسۀ اطلاعات موجود در آرامستان‌ها با اطلاعات سازمان ثبت احوال ارزیابی کرده است. سه شهرستان در استان یزد با توجه به ارزیابی اولیۀ داده‌ها انتخاب شدند و اطلاعات فوت ثبت‌شده در سال 1395 برای آنها به‌لحاظ ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
3. کلیشه‌های جنسیتی در ایران بر پایۀ رویکرد اجتماعی و جمعیت‌‎شناختی

یعقوب فروتن

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.117540.1712

چکیده
  با توجه به نقش تعیین‌کنندۀ جمعیت زنان در فرایند رشد و توسعۀ جامعه، در پژوهش حاضر برخی از مهم‌ترین الگوها و تعیین‌کننده‎‌های مرتبط با کلیشه‌های جنسیتی در ایران بر پایۀ رویکرد فرهنگی - اجتماعی و جمعیت‌شناختی مطالعه می‌شود. برای بررسی کلیشه‌های جنسیتی از الگوی ترکیبی ماکیونس (2001) و تایلور (2003)، مبتنی بر گویه‌‎های هفت‌گانۀ کلیشه‌های ...  بیشتر

4. مطالعۀ اخلاق کار و ارتباط آن با منبع کنترل بین کارکنان ایرانی و ایتالیایی

سیروس احمدی

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 41-54

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.119210.1787

چکیده
  اگرچه پژوهش‌های جالب‌توجهی در زمینۀ اخلاق کار در ایران انجام شده‌اند، به‌ندرت این موضوع به‌صورت بین‌فرهنگی بررسی شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش کرده است اخلاق کار را در ایران (به‌منزلۀ کشوری اسلامی، در حال توسعه و با فرهنگ جمع‌گرایانه) با ایتالیا (به‌منزلۀ کشوری کاتولیک، توسعه‎‌یافته و با فرهنگ فردگرایانه) مقایسه و ...  بیشتر

5. تحصیلات، فرهنگ سیاسی و مشارکت انتخاباتی

ابراهیم صالح ابادی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 65-90

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114578.1589

چکیده
  هرساله شاهد انتخابات متنوع و متعددی در ایران هستیم؛ اما در مقایسه با پدیدۀ سیاسی دیگر مانند انقلاب که به‌ندرت اتفاق می‌افتد و در این زمینه با ادبیات غنی سروکار داریم، بررسی انتخابات ضعف‌های عمدۀ نظری و تجربی دارد. ناسازگاری بین یافته‌های پژوهش‌ها در زمینۀ رابطۀ تحصیلات و مشارکت انتخاباتی در طول 4 دهۀ اخیر در ایران، نشان می‌دهد ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
6. نگرش جمعیت‌شناختی و اجتماعی به شکل‌های نوظهور خانواده در ایران

یعقوب فروتن

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.111964.1434

چکیده
  مطابق نظریۀ گذار جمعیت‌‎شناختی دوم، در جوامع معاصر طیف فزاینده‌ای از شکل‌های نوظهور خانواده‌ مشاهده می‌شود. موضوع محوری این پژوهش، مطالعۀ این شکل‌های نوظهور در قالب مؤلفه‌های چهارگانه مشتمل بر خانوادۀ بی‌فرزندی، خانوادۀ تک‌فرزندی، خانوادۀ تک‌والدی و زندگی مشترک بدون ازدواج است. تلاش شده است شواهد پژوهشی سبب شناخت بهتر ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
7. بررسی جمعیت‌شناختی و فرهنگی - اجتماعی ترجیح جنسیتی در ایران

یعقوب فروتن؛ ربابه اشکاران

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104836.1134

چکیده
  پژوهش حاضر با رویکردی جمعیت‌شناختی و اجتماعی - فرهنگی، برخی از مهم‌ترین الگوها و تعیین‌کننده‌های مرتبط با مسئلۀ ترجیح جنسیتی را مطالعه و بررسی می‌کند. جوامع انسانی در دهه‌های اخیر پیشرفت‌های مهم و تغییرات شگرفی را تجربه کرده‌اند که از آنها با نام یک انقلاب اجتماعی به‌مراتب مهم‌تر، یعنی «انقلاب در نقش‌های جنسیتی»، یاد ...  بیشتر

فرهنگ
8. میزان دینداری و ارتباط آن با استفاده از شبکه‏های اجتماعی اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج)

اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ عبدالله ولی نژاد

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21435

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف مطالعه میزان دینداری و ارتباط آن با میزان و نوع استفاده از شبکه‏های اجتماعی اینترنتی بر اساس نظریۀ گلوله جادوئی و مدل دینداری گلاک و استارک انجام شده است. روش پژوهش، روش پیمایشی است. بر اساس فرمول لین، حجم نمونه 400 نفر محاسبه شد که با روش نمونه‏گیری تصادفی از نوع طبقه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شد. ابزار گردآوری ...  بیشتر

فرهنگ
9. بررسی رابطه گرایش دیگرخواهانه و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی، مورد مطالعه ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج

اصغر میرفردی؛ حکیم احمدی قارنائی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 27-46

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21159

چکیده
  اعتماد از عناصر بنیادین روابط اجتماعی و از پیش شرط‏های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‏ای محسوب می‏شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناخت رابطه گرایش دیگرخواهانه و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی در بین ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج است. در این پژوهش از نظریه‏های اعتماد اجتماعی کلمن، بازی‏ها ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
10. ارزیابی برخی شاخص‌های اجتماعی – اقتصادی ایران در سال‌های 2005 تا 2011

حامد شیری

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 119-136

چکیده
    مقاله حاضر در چارچوب اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با استناد به داده‌های گزارش توسعه انسانی، می‌کوشد تا وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی ـ اجتماعی ایران را به طور تطبیقی در بین کشورهای خاورمیانه بررسی کند. در این پژوهش، وضعیت توسعه انسانی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بر پایه‌ داده‌های سال 2011، نسبت به سال آغازین شروع سند ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
11. تغییر نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی در طی فرآیند گذار جمعیتی

وکیل احمدی

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 15-34

چکیده
  در بیشتر جوامع انسانی، جنسیت، که در بردارنده ویژگی‏های فرهنگی و اجتماعی جنس است، پایه توزیع نابرابر امکانات، موقعیت‏ها، فرصت‏ها و پاداش‏ها قرار می‏گیرد. مسأله مورد بررسی در اینجا نقش گذار جمعیتی در نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی است. از تئوری گذار جمعیتی اول و دوم و همچنین، نظریات چافتز، بوردیو و دایسون به عنوان چارچوب نظری ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
12. مفهوم و مدل جامعه یادگیری در کشور ایران

صدیقه کریمی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ زنده یاد مصطفی شریف

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 41-66

چکیده
  محققان برای ‌پاسخ به این سؤال که جامعه ‌یادگیری چه نوع جامعه‌ای است، دیدگاه‏ها و مدل‏های گوناگونی ارائه کرده‌اند. با توجه به اینکه هر کشور باید مدل متناسب با شرایط خود را طراحی کند، مقاله حاضر در صدد است تا مدلی مفهومی برای جامعه یادگیری متناسب با شرایط کشورمان ارائه دهد. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار ...  بیشتر