مسائل اجتماعی ایران
1. تبیین تاثیر دینداری و سرمایه اجتماعی بر رضایتمندی سیاسی شهروندان شهر اصفهان

هاجر صادقیان؛ حسین مسعودنیا؛ حمید نساج؛ محمودرضا رهبرقاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.121329.1863

چکیده
  رضایتمندی سیاسی برای نظام های سیاسی در سطح ملی و بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا جایی که گسترش نارضایتی سیاسی در یک جامعه می تواند پایه های مشروعیت آن نظام را متزلزل کند. از جمله عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان که در نظریات مختلف بر آن تأکید شده است میزان بهره مندی از سرمایه اجتماعی و دینداری شهروندان است. برای بررسی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. سرمایه اجتماعی و خودکشی در استان‌های ایران

ابراهیم صالح ابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.121462.1868

چکیده
  سرمایه اجتماعی به‌عنوان سازه یا مفهومی پیچیده و چندوجهی، هرچند در متون جامعه‌شناسی به موضوعی فراگیر و متبین تبدیل‌شده است؛ ولی درباره اعتبار و ارزش تبیین‌کنندگی آن، در حوزه خودکشی، مطالعه و تلاش کمتری صورت گرفته است. در این مقاله سعی داریم با مرور انتقادی منابع در دسترس، ضمن ارائه نتایج تحقیقات محققان و نقد آن‌ها؛ رابطه سرمایه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. تأثیر کنش ارتباطی با گرایش به دروغ‌گویی در میان دانشجویان (مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)

رقیه ولایتی؛ داود ابراهیم پور؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.128014.2081

چکیده
  دروغ‌گویی امری اجتماعی است، زیرا در روابط انسانی و اجتماعی تحقق می‌یابد. ما همیشه با تصور حضور و وجود دیگری دروغ می‌گوییم. دروغ گویی پدیده فرهنگی و منفی اجتماعی از صفات ناپسند اخلاقی است که متاسفانه امروزه در بین افراد جامعه به طور شایع مشاهده می‌شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه‌های اجتماعی و کنش ارتباطی با گرایش به دروغ‌گویی» ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. تبیین جامعه‌شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر سازگاری اجتماعی (نمونه ساکنین مجتمعهای مسکونی شهراصفهان)

محمد رضا نظارتی زاده؛ رضا اسماعیلی؛ اصغر محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.125325.1994

چکیده
  چکیده : تغییر ساختار کاربری فضایی شهرها موجب تشدید مسائل اجتماعی از جمله، کاهش سازگاری اجتماعی درمیان ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهری شده است. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن برسازگاری اجتماعی در بین ساکنین مجتمع‌های مسکونی مناطق شهر اصفهان در سال 1398‌ با ترکیبی ازنظریه‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. بررسی رابطه دسترسی به کالاهای هنری و خدمات فرهنگی با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (‌مطالعه شهروندان اصفهانی)

رضا اسماعیلی؛ سحر فائقی؛ بهمن باینگانی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 87-106

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75189.0

چکیده
  باتوجه‌به اهمیت اشکال سرمایه در توسعه شهری و نیز قابلیت تبدیل آنها به یکدیگر، در پژوهش حاضر تلاش شد تا رابطة بین دسترسی کالاهای هنری و خدمات فرهنگی با ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی شهروندان شهر اصفهان در سال 92-91 بررسی شود. پژوهش حاضر به لحاظ زمانی، تک‌مقطعی و ازنظر میزان ژرفایی ازجمله مطالعات پهنانگر است. جامعه آماری، شهروندان 20 تا ...  بیشتر

فرهنگ
6. تحلیل جامعه‌شناختی سلامت اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: جوانان 18 تا 30 سال در شهرستان قاین)

محمد حسن شربتیان؛ نفیسه ایمنی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 167-188

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75233.0

چکیده
  سلامت اجتماعی از اساسی‌ترین معیارهای رفاه اجتماعی هر جامعه‌ای است و در ارتقای کیفیت زندگی هر جامعه‌ای مؤثر است و به‌نوعی بهزیستن و خوب نگریستن به زندگی و حیات جمعی را برای فرد فراهم می‌کند. نوشتار حاضر از یک‌سو، ابعاد مختلف سلامت اجتماعی را می‌سنجد و ازسوی‌دیگر، رابطة این پدیده را با سایر پدیده‌های مرتبط با حوزه رفاه ‌اجتماعی ...  بیشتر

فرهنگ
7. عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با مسؤولیت‏پذیری جوانان شاهد و ایثارگر استان کرمانشاه

محسن صفاریان؛ علی مرادی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 135-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20499

چکیده
  پیروی از قواعد اجتماعی و تطابق با انتظارات نقش اجتماعی برای سازگاری اجتماعی چه در گروه‏های همسالان و چه در خانواده مهم است و نبود چنین مهارت‏هایی می‏تواند تأثیر زیادی بر افراد بگذارد. هدف اصلی این مطالعه، تبیین و پیش‏بینی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با مسؤولیت‏پذیری جوانان شاهد و ایثارگر شهر کرمانشاه است. جامعه آماری ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
8. بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق اساسی نمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ابوالقاسم شهریاری؛ محسن خلیلی؛ حسین اکبری

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 147-168

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20505

چکیده
  حقوق اساسی دربردارنده ملاک‌هایی است که اعضای جامعه را توانا می‌سازد تا به استناد به‏ آن در برابر دست‌اندازی‌های دولت، مقاومت کنند اما آن‏چه ایجادکننده این توانایی در میان اعضای جامعه است، وجود مجموعه قوانین مصوب تحت لوای قانون اساسی نیست بلکه آگاهی از آن‏ها است. آگاهی به حقوق اساسی سدی در برابر تمامیت‌خواهی دولت است. این ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
9. تبیین جامعه‌شناختی زمینه‌های اجتماعی پرورش و گریز نخبگان در شهر بندرعباس

نادر افقی؛ حمید عباداللهی؛ سمیره علی پور

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 17-42

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20489

چکیده
  نخبگان رکن اساسی توسعه هر جامعه‌ای هستند که بدون آن‌ها مسیر توسعه هرگز هموار نخواهد شد. مسأله‏ای که جامعه ما را مورد تهدید می‌کند، مهاجرت نخبگان است. بر این اساس ضروری است که به منظور نگهداشت نخبگان و استفاده مناسب از ظرفیت‏های علمی آنان در جهت توسعه، زیرساخت‏ها و شرایط لازم برای پرورش و بالندگی شناسایی شود. پژوهش حاضر در ...  بیشتر

رسانه
10. رابطه استفاده از رسانه ‌ های جمعی و میزان سرمایه اجتماعی در شهر کاشان

فاطمه زارع غیاث آبادی؛ محمد گنجی

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 109-128

چکیده
      رسانه‌های جمعی با فراهم آوردن چارچوب‌های مفهومی برای تفسیر و پردازش اطلاعات، به نگرش‌های افراد در خصوص مسائل مدنی، موضوع‌های سیاسی و امور عمومی جامعه، جهت می‌دهند و به شکل‌گیری مفاهیم و رفتارهای خاص کمک می‌کنند. با توجه به اهمیت و نقش رسانه‌ها در زندگی اجتماعی،‌ هدف اصلی نوشتار حاضر، ‌تبیین نظری و تجربی رابطه میان ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
11. تبیین جامعه ‌ شناختی رابطه میزان سرمایه اجتماعی خانواده با موفقیت تحصیلی فرزندان

شهربانو غضنفری؛ حسین کردی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 161-172

چکیده
           پژوهش حاضر به منظور تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی خانواده و موفقیت تحصیلی فرزندان صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه دانش‌آموزان دختر سال سوم دبیرستان‌های شهر ساری مرکز استان مازندران هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای به تعداد 326 نفر برآورد و افراد گزینش شدند. روش پژوهش ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
12. تأثیر احساس نابرابری جنسیتی بر سرمایه اجتماعی زنان تحصیلکرده شهر اصفهان

زهره رهنمافلاورجانی؛ مژده کیانی

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 77-90

چکیده
              افزایش تحصیلات، ورود به حوزه اشتغال، بالا رفتن آگاهی و مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی، از عواملی است که احساس و باور آنان به نابرابر بودن شرایط را در جامعه فراهم می‌آورد؛ احساسی که می‌تواند فرصت‏ها و عرصه‏های اجتماعی را به عنوان کالای فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی که سرمایه اجتماعی نام دارد، تحت تأثیر ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
13. عزت نفس به مثابه میانجی رابطۀ سرمایه اجتماعی و سلامت روانی مورد مطالعه زنان و مردان متأهل شهر یاسوج

آرمان حیدری

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 141-158

چکیده
             در بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی با سلامت، تفکیک دو نوع سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی و توجه به آن دو مهم است. بعلاوه، اکثر نظریه‌پردازان و محققان معتقدند سرمایه اجتماعی نه تنها به صورت مستقیم، بلکه بیشتر به واسطۀ متغیرهای روان‌شناختی مانند افزایش عزت نفس، بر احساس سلامت افراد تأثیر می‌گذارد. هدف مقاله ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
14. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ورود بنگاه‌ها به بازرگانی خارجی

هادی امیری؛ زهره رضاپور

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 171-184

چکیده
    محیط نهادی و نقش عوامل نهادی در توسعه بازرگانی خارجی از موضوع‌های بین رشته‌ای است که مورد اقبال قرار گرفته است. مطالعات میدانی نشان می­دهد که سرمایه اجتماعی بر ورود و یا عدم ورود بنگاه­ها به بازرگانی خارجی تأثیر بسزایی دارد. در این راستا، در مطالعه حاضر، سرمایه اجتماعی به وسیله پرسشنامه کمّی‌سازی شده و پس از جمع­آوری اطلاعات ...  بیشتر

فرهنگ
15. بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ محمد حسین ابتکاری

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
             دین و آموزه­های آن می­تواند با ایجاد باورها و ارزش­های مشترک میان پیروان خود، موجبات شکل‌گیری، استحکام و دوام سرمایه اجتماعی را فراهم آورد، امّا این مفهوم کمتر مورد توجّه محققان رشته­های مختلف قرار گرفته است. بر این اساس، این پژوهش با هدف میزان تأثیر هویت دینی بر سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر ...  بیشتر

16. تحلیل مقایسه­ای اثرهای برنامه­های تلویزیون و کانال­های ماهواره­ای بر سرمایه اجتماعی دانشجویان

داود ابراهیم پور؛ باقر ساروخانی؛ غلامعباس توسلی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 125-147

چکیده
      مقاله حاضر به تحلیل مقایسه‌ای اثرهای استفاده از برنامه‌های تلویزیون و ماهواره و برخی متغیرهای رسانه‌ای اثرگذار بر سرمایه اجتماعی و ابعاد و مؤلفه‌های آن پرداخته است. چهارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش نظریه «کاشت» است که به وسیله جرج گربنر و همکارانش بسط و گسترش یافته است . هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی افراد ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
17. تحلیل جامعه ‏شناختی گرایش به جابه‏ جایی سکونتی در بافت قدیم خمینی ‏شهر

اکرم بیات؛ فاطمه تقی پور؛ رضا همتی

دوره 25، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 21-42

چکیده
    جابه‏جایی‏ها به مثابه پارادایم معاصر در علوم اجتماعی، ناظر به بررسی جابه‏جایی افراد، ایده‏ها و اشیا و همچنین دلالت‏های اجتماعی گسترده‏تر این جابه‏جایی‏هاست. جابه‏جایی‏های سکونتی درون شهری به مثابه یکی از انواع بسیار متداول جابه‏جایی، عامل مهمی در ایجاد تغییرات اساسی در حوزه‏های مختلف شهری است. تغییر محل ...  بیشتر

فرهنگ
18. بررسی رابطه بین هنجار تقابل اجتماعی و قانون ­گریزی استفاده­ کنندگان موتورسیکلت در شهر یزد

ابراهیم مسعودنیا

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 139-158

چکیده
     ­          تحقیق حاضر، با هدف تعیین تفاوت میان استفاده­کنندگان موتورسیکلت قانون­گریز و استفاده­کنندگان موتورسیکلت قانونمند، از نظر هنجار تقابل اجتماعی و مؤلفه­های آن؛ یعنی تقابل اجتماعی منفی، باور به تقابل اجتماعی و تقابل اجتماعی مثبت انجام شد. این پژوهش، در قالب یک طرح مورد ـ شاهدی و به ورت مقطعی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
19. بررسی رابطه­ نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه ­ اجتماعی گروه­ های آموزشی با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز

معصومه محترم؛ جعفر ترک زاده

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 175-194

چکیده
             هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی رابطه­ نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه­ اجتماعی گروه­های آموزشی با رضایت تحصیلی دانشجویان بود. جامعه­ آماری پژوهش، شامل کلیه­ گروه­های آموزشی دانشگاه شیراز بود که در قالب یک مطالعه چند موردی، پنج گروه به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ به گونه‏ای که اعضای هیأت ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
20. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ارتقای سطح مدیریت دانش در سازمان بهزیستی استان یزد

محبوبه زارعی؛ غلامرضا بردبار

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 227-244

چکیده
            در پژوهش حاضر، تلاش محققان بر آن بوده است تا با مبنا قرار دادن رویکرد ناهاپیت و گوشال (1998) به مقوله سرمایه اجتماعی سازمانی، تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان بهزیستی استان یزد را تجزیه و تحلیل کنند. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان سازمان بهزیستی استان یزد بودند که با استفاده از فرمول کوکران حجم ...  بیشتر

21. بررسی رابطه سرمایه ­اجتماعی و مصرف ­گرایی سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

سید جواد امام جمعه زاده؛ محمود رضا رهبر قاضی؛ سجاد محمود اوغلی؛ حسین روحانی؛ مسلم بیگی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 37-53

چکیده
  مصرف­ گرایی سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص‏ های توسعه اجتماعی و فرهنگی در کشورها به‏شمار می‏رود. یکی از گروه­های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می­رسد، دانشجویان هستند. مصرف­گرایی سیاسی دانشجویان که بزرگترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و مسؤولان ...  بیشتر

فرهنگ
22. بررسی تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان

فاطمه اکبر زاده؛ حمید دهقانی؛ غلامرضا خوشفر؛ حیدر جانعلی زاده چوب بستی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 67-88

چکیده
  به علت اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، هدف تحقیق حاضر بررسی میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر آن است. نوع روش تحقیق پیمایشی است. تعیین میزان تأثیر هر یک از این سه نوع سرمایه بر میزان احساس شادی، از مهمترین فرضیه‏های این تحقیق هستند. برای انجام این پژوهش، از یک نمونة 380 نفری از ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
23. بررسی تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر میزان سرمایه اجتماعی کارکنان مورد مطالعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان نوشهر

علی نصراصفهانی؛ جواد شعبانی نفت چالی؛ جواد خزایی پول

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 165-184

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی کارکنان است.  مرحله اول اجرای پژوهش کتابخانه‏ای و مرحله دوم آن توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نوشهر، شامل 360  نفر مرد و زن تشکیل می‏دهند که از بین این جامعه تعداد  135نفر به عنوان نمونه به روش نمونه‏گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
24. بررسی وضعیت مؤلفه ‏های سرمایه اجتماعی شهری در شهرهای مرکزی استان آذربایجان‌شرقی

رضا استادرحیمی؛ نادر زالی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 209-230

چکیده
  سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی، شامل: شبکه‌ها، اعتماد و هنجار است که  بر کیفیت روابط اجتماعی و ساختار این روابط تأکید دارد. این مقاله سرمایه اجتماعی در شهرهای مرکزی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی را می‏سنجد. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که به دنبال ارائه تصویری از میزان سرمایه اجتماعی در میان افراد 15 سال به بالای 19 شهر مرکزی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
25. مطالعه جامعه شناختی گرایش به زیبایی با عمل جراحی پلاستیک و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان و دختران 64-16 ساله شهر تبریز)

محمد عباس زاده؛ فرانک اقدسی علمداری؛ موسی سعادتی؛ مرتضی مبارک بخشایش

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 123-140

چکیده
     در دهه اخیر، توجه خاصی به موضوع‌های پزشکی در قالب جامعه شناسی پزشکی شده است، یکی از این موارد مهم، زیبایی با عمل جراحی پلاستیک است. از آنجا که در جامعه امروز به علل متعدد و تأکید بر بعضی استانداردهای زیبایی(خواه درست و خواه نادرست)، وضع ظاهر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده است، بسیاری از افراد هر رنج و سختی را به خاطر آن، ...  بیشتر