کلیدواژه‌ها = دینداری
تبیین تأثیر دینداری و سرمایۀ اجتماعی بر رضایتمندی‌ سیاسی شهروندان شهر اصفهان

دوره 32، شماره 3، مهر 1400، صفحه 27-54

10.22108/jas.2020.121329.1863

هاجر صادقیان؛ حسین مسعودنیا؛ حمید نساج؛ محمودرضا رهبرقاضی


سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن

دوره 28، شماره 3، مهر 1396، صفحه 99-122

10.22108/jas.2017.21711

هدایت الله نیکخواه؛ مریم فانی؛ احمد رضا اصغرپور ماسوله


مطالعه بازاندیشی اجتماعی در میان جوانان شهر یزد

دوره 26، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 23-38

حسین افراسیابی؛ یاسین خرم پور


بررسی رابطه دینداری و امیدواری اجتماعی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شیراز

دوره 26، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 195-208

مریم مومنی؛ بیژن خواجه نوری؛ آزاده هوشیار


گونه‌شناسی دینداری جوانان شهر اصفهان

دوره 25، شماره 4، آبان 1393، صفحه 17-39

علیرضا شجاعی زند؛ آرش حسن پور


بررسی رابطۀ هویت قومی و ملی با تأکید بر نقش دینداری: نمونه موردی دانش‏آموزان متوسطه شهر یاسوج

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 171-188

سید فخرالدین بهجتی اصل؛ آرمان حیدری؛ مجید موحد


جنسیت و دینداری

دوره 24، شماره 3، مرداد 1392، صفحه 1-14

فاطمه مدیری؛ تقی آزاد ارمکی


دین و سلامت: آزمون اثر دینداری بر سلامت در میان نمونه‌ای از دانشجویان

دوره 24، شماره 1، تیر 1392، صفحه 55-77

سید حسین سراج زاده؛ فاطمه جواهری؛ سمیه ولایتی خواجه


بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل موثر بر آن

دوره 23، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 189-206

محمد باقر علیزاده اقدم


مطالعه جامعه شناختی گرایش به زیبایی با عمل جراحی پلاستیک و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان و دختران 64-16 ساله شهر تبریز)

دوره 23، شماره 3، مهر 1391، صفحه 123-140

محمد عباس زاده؛ فرانک اقدسی علمداری؛ موسی سعادتی؛ مرتضی مبارک بخشایش


میزان سرمایه‌ی اجتماعی زنان شهر بروجن و عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر آن

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 171-193

اعظم علیخانی فرادنبه؛ حسینعلی قجری