کلیدواژه‌ها = فردگرایی
برساخت فرازمینه ‎‍ای فردیت: تفسیر دختران نوجوان از موفقیت

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-26

10.22108/jas.2023.136968.2369

حسین افراسیابی؛ آرزو رضایی صدرابادی


مطالعه رابطه‌ جهانی‌شدن فرهنگی با فردگرایی و جمع‏گرایی جوانان مورد مطالعه: شهر شیراز

دوره 24، شماره 4، دی 1392، صفحه 43-66

مازیار جعفری؛ لیلا پرنیان؛ لیلا پرنیان؛ بیژن خواجه‌نوری


پژوهشی دربارۀ بی تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش: شهروندان تهرانی)

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-22

علیرضا محسنی تبریزی؛ مجتبی صداقتی فرد


شناخت تاثیر طبقه اجتماعی بر نگرش نسبت به جریان نوگرایی در شهر اصفهان

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 43-68

وحید قاسمی؛ فریدون وحیدا؛ رسول ربانی؛ زهرا ذاکری