مسائل اجتماعی ایران
1. سرمایه اجتماعی و خودکشی در استان‌های ایران

ابراهیم صالح ابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.121462.1868

چکیده
  سرمایه اجتماعی به‌عنوان سازه یا مفهومی پیچیده و چندوجهی، هرچند در متون جامعه‌شناسی به موضوعی فراگیر و متبین تبدیل‌شده است؛ ولی درباره اعتبار و ارزش تبیین‌کنندگی آن، در حوزه خودکشی، مطالعه و تلاش کمتری صورت گرفته است. در این مقاله سعی داریم با مرور انتقادی منابع در دسترس، ضمن ارائه نتایج تحقیقات محققان و نقد آن‌ها؛ رابطه سرمایه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و شیوههای جلب مشارکت اعضا (مطالعۀ سازمان‌های مردم‌نهاد محیطزیستی تهران با رهیافت نظریۀ بنیادی)

پروانه شاطری؛ صادق صالحی؛ رضا علی محسنی؛ منصور شریفی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 91-128

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.122367.1881

چکیده
  هدف این پژوهش، تحلیل راهبردهای سازمان‌‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی در برنامه‌های سازگاری با تغییرات آب‌وهوا و انرژی است. رویکرد این پژوهش تفسیرگرایی است و با استفاده از نظریۀ زمینه‌‌ای انجام شده است. مشارکت‌کنندگان با استفاده از نمونه‌‌گیری هدفمند و در قالب نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند که بر این اساس، تعداد 16 نفر از اعضای ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه‌ها در جامعه؛ با تأکید بر انتظارات جامعۀ محلی

علی اکبر دولتی؛ سید علی سیادت؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمد رضا نیستانی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 59-82

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.121141.1858

چکیده
    تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه، هدف اصلی پژوهش حاضر بود. برای این منظور از دیدگاه روش‌شناسی از راهبرد داده‌بنیاد استفاده شد. قلمرو مطالعه استان و دانشگاه سمنان است. نمونۀ آماری شامل دو گروه ذی‌نفعان داخلی دانشگاه (ازجمله کارکنان، معاونان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه) و ذی‌نفعان خارجی دانشگاه (ازجمله مدیران و کارشناسان سازمان‌های ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. مشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی: شهرستان آمل)

عهدیه اسدپور؛ علی انتظاری؛ کاظم احمدی اهنک

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 67-86

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.102093.1065

چکیده
  مشارکت اجتماعی از پدیده‌‌های اجتماعی مهم است که در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر آن در شهرستان آمل بررسی و تجزیه‌وتحلیل شده است. داده‌‌ها با بهره‌‌گیری از روش پیمایشی و فن پرسش‌نامه جمع‌‌آوری شده‌‌اند؛ بدین ترتیب که با استفاده از روش نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای چندمرحله‌‌ای، از 386 نفر از شهروندان بالای 18‌سال شهرستان آمل، اطلاعات ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. الگوی ساختاری عوامل‌ مؤثر بر درک ساکنان بومی نسبت به حمایت از توسعۀ پایدار گردشگری در مجموعۀ تخت‌جمشید

محمد نجارزاده؛ مجید نعمت الهی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 41-62

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.98649

چکیده
  مجموعه‌های تاریخی از مهم‌ترین بخش‌های هویتی هر جامعه‌اند و ساختارهای فرهنگی آن را نشان می‌دهند. درک ساکنان بومی از این مکان‌ها، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های توسعه و یکپارچگی تصمیم‌های مدیریتی و مشارکتی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی عامل‌های مؤثر بر درک ساکنان بومی نسبت به حمایت از توسعۀ پایدار گردشگری در تخت‌جمشید است. پنج روستای ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
6. مقایسه میزان مشارکت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی شهر یزد

سیدعلیرضا افشانی؛ اکرم جنتی فر

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 73-96

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20502

چکیده
  مشارکت را نوعی کنش هدفمند در فرآیند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعی برای نیل به اهداف معین و از پیش تعیین شده، تعریف کرده‌اند. پژوهش‌ حاضر به مقایسه میزان مشارکت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی شهر یزد پرداخته است. تحقیق از نوع پیمایشی است و داده‏‏ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. بررسی میزان گرایش به قانون‌گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی در شهر یاسوج

اصغر میرفردی؛ فروغ فرجی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 93-110

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20493

چکیده
  عوامل متعددی ممکن است در قانونمند بودن افراد و یا گریز آن‌ها از موازین قانونی در جامعه تأثیرگذار باشند. هدف این مقاله بررسی میزان گرایش به قانون‌گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی است. پژوهش با روش پیمایش و در مورد ساکنان 45-18 ساله شهر یاسوج انجام شده است. با استفاده از جدول لین و روش نمونه‌گیری تصادفی از ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
8. رابطه عوامل اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

طیبه نیک ورز؛ لیلا یزدان پناه

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 99-116

چکیده
          سلامت اجتماعی در کنار سلامت جسمی و روانی یکی از ارکان تشکیل‌دهنده سلامت و بیانگر ارزیابی فرد از زندگی اجتماعی است. بررسی و مقایسه میزان سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر هدف اصلی مقاله حاضر بوده که براساس تئوری کییز با پنج بعد یکپارچگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، سهم داشت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پیوستگی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
9. مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی

نازیلا اخشی؛ فاطمه گلابی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 139-160

چکیده
          در این پژوهش به بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی پرداخته می‌شود. روش پژوهش از نوع پیمایش و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال تحصیلی 92-91 هستند که تعداد آنها برابر با 10223 نفر است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و 370 نفر دانشجو به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

فرهنگ
10. بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ محمد حسین ابتکاری

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
             دین و آموزه­های آن می­تواند با ایجاد باورها و ارزش­های مشترک میان پیروان خود، موجبات شکل‌گیری، استحکام و دوام سرمایه اجتماعی را فراهم آورد، امّا این مفهوم کمتر مورد توجّه محققان رشته­های مختلف قرار گرفته است. بر این اساس، این پژوهش با هدف میزان تأثیر هویت دینی بر سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر ...  بیشتر

فرهنگ
11. سبک زندگی شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازی؛ یک پیمایش منطقه ای

عبدالرحیم اسداللهی؛ علی حسین حسین زاده؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ عبدالحسین نبوی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-16

چکیده
  کاهش مشارکت جامعه محلی خوزستان و ایرانیان در برنامه‏های اجتماعی و سیاسی منطقه بین سال‏های 1380 تا 1384 مشاهده شده است. این مسأله زمینه انجام بررسی‏هایی را در خصوص دلایل کاهش مشارکت اجتماعی فراهم نموده است. در این میان، افت شدید فعالیت‏های اجتماعی سالمندان ناشی از نابرابری فضای اجتماعی همراه با رشد جمعیت این گروه اجتماعی چشمگیرتر ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
12. بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل موثر بر آن

محمد باقر علیزاده اقدم

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 189-206

چکیده
    امید به آینده، یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و شادابی افراد جامعه و به ویژه نسل جوان است. وقتی امید به آینده در ارتباط با قشر دانشجو به عنوان آینده سازان جامعه مطرح می‌شود، اهمیت آن دوچندان می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، سنجش میزان امید به آینده در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و برخی از عوامل مؤثر بر آن است. نمونه آماری تحقیق ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
13. بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی

محمد حسین پناهی؛ حمید دهقانی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
           پژوهش حاضر، در پی آن بود که به بررسی عوامل مؤثر بر شادمانی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی بپردازد. با استفاده از نظریات موجود یک چارچوب نظری تلفیقی تدوین و بر اساس آن فرضیه‌هایی مطرح شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و صنعتی امیرکبیر هستند که از آن، نمونه‌ای به حجم ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
14. فراتحلیل مطالعات و تحقیقاتِ جنسیت و سرمایه اجتماعی

خدیجه سفیری؛ ذبیح اله صدفی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 37-74

چکیده
           هدف از این پژوهش رویکردی جامعه شناختی به بررسی نقش و ارتباط جنسیت با سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه‌های آن ، در چهارچوب نظریه پردازانِ سرمایه اجتماعی است . روش تحقیق : با توجه به روش کمی ترکیب پژوهش‌ها؛ یعنی روش فراتحلیل ، در هر پژوهش دو مطلب ] سطح معناداری ( significant Level )/ اندازه اثر ( Effect size ) [ باید استخراج و ثبت شوند . بنابراین، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
15. رابطه هویت دینی و سرمایه‌ی اجتماعی در بین مردم شهرکاشان

محمد گنجی؛ زهرا نعمت الهی؛ زهرا طاهری

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 123-144

چکیده
    این پژوهش به مطالعه و بررسی رابطه میان هویت دینی و سرمایه اجتماعی مردم شهرستان کاشان درسال 1387 می‌پردازد. جامعه آماری دراین پژوهش، مردم شهرکاشان است که تعدادآنهابراساس سرشماری سال 1385، 162136نفربوده وحجم نمونه براساس فرمول کوکران 383 نفر تعیین شده است.روش تحقیق پیمایشی است وبراساس ابزارپرسشنامه دارای روایی مبتنی برآلفای کرونباخ، ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
16. بررسی جامعه شناختی گرایش به فرزندآوری و برخی عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: جوانان متاهل شهر تبریز)

صمد کلانتری؛ محمد عباس زاده؛ فاروق امین مظفر؛ ندا راکعی بناب

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 83-104

چکیده
  فرزندآوری یکی از مهمترین مؤلفه های علم جمعیت و از جمله موضوعاتی است که درحوزه مسائل اجتماعی، توجه زیادی را به خویش معطوف داشته است. به دلیل اهمیت تحولات جمعیتی ایران در چهار دهة اخیر و تأثیر پذیری فرزندآوری از عوامل اقتصادی، اجتماعی و.. ، پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از تئوریهای مبادله، وبر، استرلین، فازیو، دورکیم و... به بررسی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
17. اعتماد اجتماعی در شهر یزد: تحلیلی از سطوح و عوامل

سید علیرضا افشانی؛ عباس عسکری ندوشن؛ سمیه فاضل نجف آبادی؛ محمد حیدری

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 57-78

چکیده
  چکیدهاعتماد مهم ترین مولفه نظم اجتماعی و یکی از ارکان سرمایه اجتماعی محسوب م ی شود. هدف این تحقیق، بر رسیمیزان اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن در بین ساکنان شهر یزد بوده است .روش مطالعه از نوعپیمایشی است . جامعه آماری تحقیق را کلیه افراد ۱۵ ساله و بیشتر شهر یزد تشکیل می داد که ۲۸۸ نفر از آنها به عنوان نمونه۶۴ درصد / ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
18. بررسی نقش عوامل فرهنگی‐ اجتماعی مرتبط بر شکل گیری اعتماد اجتماعی شهروندان تبریز

فخرالسادات قریشی؛ کامران صداقت

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 79-102

چکیده
  خلاصهمقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل فرهنگی‐ اجتماعی مرتبط بر شکل گیری اعتماد اجتماعی شهروندان تبریزصورت گرفته است.روش تحقیق: در یک پژوهش پیمایشی، ۳۹۵ نفر از شهروندان ۱۸ سال به بالای شهر تبریز به روش نمونه گیری خوشهای چند انتخاب شد. داده های جمع آوری شده به کمک پرسشنامه و با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین‐،t-test ، انحراف ...  بیشتر