دوره 33 (1401)
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
مسائل اجتماعی ایران
مطالعۀ جامعه‌شناختی تأثیر سرمایۀ اجتماعی و کیفیت خدمات آموزشی بر احساس نابرابری اجتماعی مطالعۀ موردی: دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم شهرستان ایذه

عبدالرضا نواح؛ علی بوداقی؛ ناهید سعدی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.126517.2034

چکیده
  نابرابری اجتماعی همواره یکی از مسائل مهم مدنظر دانشمندان جامعه‌شناسی بوده است. دسترسی نابرابر افراد به منابع ارزشمند موجب ایجاد احساس نابرابری اجتماعی می‌‌شود و گسترش احساس نابرابری اجتماعی بین افراد، پیامدهای جبران‌ناپذیری را در سطح جوامع به‌همراه دارد؛ بنابراین، بررسی میزان نابرابری در جوامع و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بسیار ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
رابطۀ کنش ارتباطی و سرمایۀ اجتماعی با گرایش به دروغگویی در میان دانشجویان

رقیه ولایتی؛ داود ابراهیم پور؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 63-82

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.128014.2081

چکیده
  دروغگویی امری اجتماعی است؛ زیرا در روابط انسانی و اجتماعی تحقق می‌یابد. ما همیشه با تصور حضور و وجود دیگری دروغ می‌گوییم. دروغگویی پدیدۀ فرهنگی و منفی اجتماعی از صفات ناپسند اخلاقی است که متأسفانه امروزه بین افراد جامعه به‌طور شایع مشاهده می‌شود. هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ بین سرمایه‌ها و کنش ارتباطی با گرایش به دروغگویی است. روش ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
تبیین تأثیر دینداری و سرمایۀ اجتماعی بر رضایتمندی‌ سیاسی شهروندان شهر اصفهان

هاجر صادقیان؛ حسین مسعودنیا؛ حمید نساج؛ محمودرضا رهبرقاضی

دوره 32، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 27-54

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.121329.1863

چکیده
  رضایتمندی سیاسی برای نظام‌های سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ تا جایی که گسترش نارضایتی سیاسی در یک جامعه پایه‌های مشروعیت آن نظام را متزلزل می‌کند. ازجمله عوامل مؤثر بر ‌رضایتمندی شهروندان که در نظریه‌های مختلف همچون نظریۀ سرمایۀ اجتماعی رابرت پاتنام و نظریه‌های فرهنگ‌گرایان سنتی و عقلایی و نظریه‌های ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
سرمایۀ اجتماعی و خودکشی در استان‌های ایران

ابراهیم صالح ابادی

دوره 32، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 101-134

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.121462.1868

چکیده
  سرمایۀ اجتماعی به‌‌منزلۀ مفهومی پیچیده و چندوجهی، در متون جامعه‌شناسی به موضوعی فراگیر و متبین تبدیل‌ شده است؛ ولی دربارۀ اعتبار و ارزش تبیین‌کنندگی آن در حوزۀ خودکشی کمتر مطالعه شده است. این مقاله سعی دارد با مرور انتقادی منابع دردسترس، ضمن ارائۀ نتایج پژوهش‌های پژوهشگران و نقد آنها، رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با خودکشی در استان‌های ...  بیشتر

فرهنگ
بررسی رابطۀ میزان دموکراسی و احساس شادمانی؛ مطالعۀ مقطعی - ملی

رضا عظیمی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 155-168

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.116229.1655

چکیده
  مطالعۀ حاضر نقش دموکراسی را بر میزان احساس شادمانی ‌بررسی می‌کند. این مطالعه، بررسی در سطح کلان و به‌صورت مقطعی - عرضی است. داده‌ها برای 145 کشور از مجموعه داده‌های گوناگون گردآوری شده‌اند. شیوۀ مطالعه تحلیل ثانویه است. رویکرد مطالعه نوعی تنظریۀ تلفیقی است که همزمان با نقش دموکراسی، عامل توسعۀ اقتصادی و نابرابری را نیز در بررسی میزان ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
تحلیل نقش میانجی‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌‎های اجتماعی در بازار کار

زهره رفیعی بلداجی؛ وحید قاسمی؛ مقصود فراستخواه؛ سیدعلی هاشمیان فر

دوره 31، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120755.1849

چکیده
  با گسترش‌یافتن و عمومی‌شدن نظام آموزش عالی انتظار می‌‌رفت شرایط اجتماعی دگرگون و فرصت برابر تحرک اجتماعی برای همگان میسر شود. این پژوهش با تبیین نظری و آزمون فرضیه‌های مختلف دربارۀ تأثیر پس‌‌زمینۀ اجتماعی بر پذیرش در دانشگاه و سپس بر موقعیت شغلی افراد، درصدد بررسی نقش میانجی‎‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌‌های ...  بیشتر

تبیین تأثیر سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ روان‌شناختی، جو سازمانی و سابقۀ شغلی بر فرسودگی شغلی مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تبریز

کمال کوهی

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 77-94

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.116361.1664

چکیده
  سازمان بخش عمده‌ای از زندگی افراد شاغل را تشکیل می‌‌دهد. زمانی که محل کار پرتنش باشد، سلامت روانی و اجتماعی فرد تهدید می‌شود و ممکن است او را دچار فرسودگی شغلی کند. بر همین اساس در پژوهش حاضر کوشش می‌شود میزان فرسودگی شغلی میان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تبریز و تأثیر سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ روان‌شناختی، جو سازمانی و سابقۀ شغلی بر ...  بیشتر

بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در شکل‌گیری الگوی ارتباطی بیمار بیماران مبتلا به سرطان، مغز و اعصاب و قلب و عروق در بیمارستان‌های شهر رشت

سمیه محسن زاده گل افزانی؛ نادر افقی؛ ابراهیم مسعود نیا

دوره 31، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 37-64

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.115790.1644

چکیده
  تاکنون پژوهش‌های فراوانی موضوع رابطۀ پزشک – بیمار و اثر آن بر رضایت بیماران از درمان و کمک به بهبود بیماران را بررسی کرده‌اند؛ اما به رابطۀ سرمایۀ اجتماعی، به‌منزلۀ متغیر مهم اجتماعی، با نوع رابطۀ بیماران با پزشکان توجه چندانی نشده است. به همین منظور در این پژوهش‌ این رابطه با استفاده از روش پیمایش از نوع توصیفی – مقطعی بررسی ...  بیشتر

بررسی وضعیت دینداری جوانان شهر سرپل‌ذهاب و برخی عوامل مرتبط با آن

رامین مرادی؛ احسان خانمحمدی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 109-132

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.111885.1432

چکیده
  بررسی وضعیت دینداری به‌منزلۀ یکی از گونه‌های مهم هویتی در جامعۀ ایران، جایگاه عملی و پژوهشی خاصی دارد؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر به‌صورت کمی و با روش پیمایشی و ابزار پرسش‌نامه، وضعیت دینداری جوانان شهر سرپل‌ذهاب را بررسی کرده است. حجم نمونه 635 نفر تعیین و برای دسترسی به آنها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چندمرحله‌ای متناسب با حجم استفاده ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
رابطۀ بین میزان اخلاق محیط زیستی و سرمایۀ اجتماعی با فرهنگ محیط زیستی مورد مطالعه: شهر کرمان

جمیله اسفندیارپور؛ علی مرادی؛ اسماعیل جهانبخش

دوره 30، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.116579.1675

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطۀ بین میزان اخلاق محیط زیستی و سرمایۀ اجتماعی با فرهنگ محیط زیستی با تأکید بر شهر کرمان برای دو مقطع زمانی ده سال پیش و در حال حاضر است که با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسش‌نامه انجام شده است. جامعۀ آماری شامل افراد بالای ۱۶سال ساکن در مناطق چهارگانۀ شهر کرمان است که براساس آمار سال 1395 معادل ۶۳۴۱۳۲ ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
تأثیر انواع سرمایۀ اجتماعی در شبکههای اجتماعی بر انواع مشارکت سیاسی مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای سنندج

یعقوب احمدی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.110615.1366

چکیده
  اثر شبکه‌‌های اجتماعی مجازی و فضای سایبر و روابط اجتماعی و تعاملات درون این فضا بر مشارکت مدنی و سیاسی در سال‌‌های اخیر و با وقوع رویدادهایی ازجمله بهار عربی و جشن یک‌درصدی (در آمریکا و اروپا) اهمیت بسیاری یافته است. نوشتار حاضر، در همین زمینه و با توجه به نقش مهم شبکه‌‌های اجتماعی آنلاین در اعتراضات و فعالیت‌‌های سیاسی و مدنی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
تأثیر رسانه‌های جدید با واسطه‌گری متغیرهای اجتماعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز

خلیل الله سردارنیا؛ سینا امینی زاده؛ مظفر حسنوند

دوره 30، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109527.1307

چکیده
  مشارکت سیاسی از نشانه‌های مهم توسعۀ سیاسی است که کم و کیف و قالب‌های آن از جامعه‌ای تا جامعۀ دیگر متفاوت است. تحقق مشارکت سیاسی و نهادینه‌شدن آن مستلزم وجود آمادگی‌ها و شرایط روحی - روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خاص هر جامعه است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت‌نفس سازمانی

بهناز مهاجران؛ علیرضا قلعه ای؛ فرشید اشرفی سلیم کندی؛ زین العابدین درویشی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 39-58

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.101197.1026

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی با سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت‌نفس سازمانی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعۀ آماری آن شامل همۀ کارکنان اداری ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان ارومیه به تعداد 380 نفر است که 200 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی (مورد مطالعه: زنان 25 تا 65 سالۀ شهر تهران)

زهرا خادمی؛ صفی الله صفایی؛ نسرین مرادی شهباز

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 147-168

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75232.0

چکیده
  امروزههدفمشترکتوسعهدرسطوح محلی،ملیوبین‌المللی، بهبودکیفیتزندگیاستوآیندۀ زندگیبشربهدرکعواملی بستگی داردکهبرآن تأثیر می‌گذارند.کیفیت زندگی که شاخص توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است، برای ترسیم میزان رفاه در جامعه و انعکاس نتایج توسعه مطرح است. این شاخص از عوامل بسیاری تأثیر می‌گیرد. بخشیاز اینعوامل‌، مربوطبهکیفیتروابطبادیگران،گروه‌هاونهادهایرسمیوغیررسمی، ...  بیشتر

بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی در عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویر احمد

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ جعفر رستمی

دوره 28، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 31-52

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21704

چکیده
  تعاونی­های کشاورزی و صنعتی در تحقق برنامه­های توسعۀ کشور، نقش مهمی ایفا می­کنند و باعث رشد و بالندگی قطب تولیدی بخش کشاورزی و صنعتی و شکوفاشدن استعدادهای بالقوۀ این بخش در کشور می­شوند. نقش در خور توجه سرمایۀ اجتماعی و حضور آن در زندگی کنش­گران اجتماعی، که عامل مؤثری در تولید، کاهندۀ هزینه و تسهیل­گر تعاملات اجتماعی است، ...  بیشتر

بررسی رابطۀ بازتولید فرهنگی و طبقۀ اجتماعی با تأکید بر تقدیرگرایی (سرپرستان خانوار شهر اصفهان)

احمد مؤذنی؛ علی بهشتی دوست

دوره 28، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 71-94

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21708

چکیده
  این مطالعه با تأکید بر مفهوم طبقه، انواع سرمایه و بازتولید فرهنگی، رابطۀ میان تقدیرگرایی و طبقۀ اجتماعی (334 نفر از سرپرستان خانوار شهر اصفهان) را با استفاده از روش پیمایش و نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهند رابطۀ معکوس میان طبقۀ اجتماعی و میزان تقدیرگرایی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، طبقات پایین‌تر، ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
بررسی رابطۀ بین ابعاد خودکارآمدی‌ فرزندان با سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده

مریم درفشان؛ فریده یوسفی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 91-114

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21436

چکیده
  هدف این پژوهش، پیش‌بینی ابعاد خودکارآمدی (تحصیلی، اجتماعی و عاطفی) دانش‌آموزان بر اساس سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده است. بدین‌منظور، 398 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر شیراز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار سنجش ابعاد خودکارآمدی‌، مقیاس خودکارآمدی موریس و ابزار سنجش سرمایه‌های ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر وضعیت حضور کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در فعالیت‌های اقتصادی

رزیتا مویدفر؛ نعمت الله اکبری؛ محبوبه محمودزاده

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 115-128

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21434

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر وضعیت حضور کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در فعالیت‌های اقتصادی است. جامعۀ آماری شامل کلیّۀ شرکت‌های فعال مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است. نمونه‌گیری به‌روش تصادفی طبقه‌بندی شدۀ متناسب انجام شده است. حجم نمونه برای بررسی فرضیه‌های پژوهش، 117 شرکت از شرکت‌های مستقر ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با میزان گرایش شهروندان به ورزش همگانی در خلخال

صمد عابدینی؛ شیدا طالبی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 131-144

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21255

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با گرایش شهروندان شهر خلخال به ورزش همگانی بود. چارچوب نظری پژوهش، ترکیبی از نظریۀ جامعه‌پذیری ورزشی هورن (2000)، نظریۀ خودآیینه‌ای چارلز هورتن کولی (1902)، نظریۀ عمل پیر بوردیو (1990) و نظریۀ فمنیستی هریس (1996)، چو و فلشین (2001) است. روش پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامۀ ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
فراتحلیل مطالعات و تحقیقاتِ جنسیت و سرمایه اجتماعی

خدیجه سفیری؛ ذبیح اله صدفی

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 37-74

چکیده
           هدف از این پژوهش رویکردی جامعه شناختی به بررسی نقش و ارتباط جنسیت با سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه‌های آن ، در چهارچوب نظریه پردازانِ سرمایه اجتماعی است . روش تحقیق : با توجه به روش کمی ترکیب پژوهش‌ها؛ یعنی روش فراتحلیل ، در هر پژوهش دو مطلب ] سطح معناداری ( significant Level )/ اندازه اثر ( Effect size ) [ باید استخراج و ثبت شوند . بنابراین، ...  بیشتر

فرهنگ
رابطۀ گونه‌های دینداری و سرمایۀ اجتماعی (رویکردی نظری و تجربی در بین مردم شهرستان کاشان)

محمد گنجی؛ مینا هلالی ستوده

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 95-120

چکیده
    در این مقاله سعی شده است تا رابطۀ گونه‌های متعدد دینداری با میزان سرمایۀ اجتماعی در شهرستان کاشان نشان داده شود. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چه رابطه‌ای بین گونه‌های متفاوت دینداری و سرمایۀ اجتماعی وجود دارد. آنچه موجب توجه به این موضوع شده، تأکیدی است که در نظریات گوناگون، بر دین به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع سرمایۀ اجتماعی ...  بیشتر