مسائل اجتماعی ایران
1. مطالعه جامعه شناختی رابطه بین هویت قومی و پرخاشگری با تأکید بر تئوری به رسمیت شناسی اکسل هونت

موسی سعادتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.122381.1884

چکیده
  امروزه ورزش فوتبال یکی از عناصر مهم در فرایند اجتماعی شدن کنشگران اجتماعی به‌ویژه جوانان محسوب می‌شود که هرگونه ضعف در این حوزه می‌تواند زمینه را برای بروز رفتارهای انحرافی فراهم آورد. در این راستا، پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین هویت قومی و پرخاشگری در بین هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به رشته تحریر ...  بیشتر

2. بررسی وضعیت دینداری جوانان شهر سرپل‌ذهاب و برخی عوامل مرتبط با آن

رامین مرادی؛ احسان خانمحمدی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 109-132

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.111885.1432

چکیده
  بررسی وضعیت دینداری به‌منزلۀ یکی از گونه‌های مهم هویتی در جامعۀ ایران، جایگاه عملی و پژوهشی خاصی دارد؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر به‌صورت کمی و با روش پیمایشی و ابزار پرسش‌نامه، وضعیت دینداری جوانان شهر سرپل‌ذهاب را بررسی کرده است. حجم نمونه 635 نفر تعیین و برای دسترسی به آنها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چندمرحله‌ای متناسب با حجم استفاده ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. تبیین مؤلفه‌های هویت اجتماعی دانشجویان براساس استفاده از برنامه‌های پیام‌رسان موبایلی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان)

مصطفی باقریان فر؛ علی سیادت؛ یعقوب لهرابی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104932.1140

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین مؤلفه‌های هویت اجتماعی دانشجویان براساس استفاده از برنامه‌‌های پیام‌‌رسان موبایلی است. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی است و جامعۀ آماری آن را همۀ دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال 96 – 1395 تشکیل می‌‌دهد. با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌‌گیری طبقه‌‌ای نسبی تصادفی 338 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. احساس تعلق به ایران در میان اقوام ایرانی

سید صمد بهشتی؛ محمد حقمرادی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21441

چکیده
  وجود اقوام مختلف در ایران که مهم‌ترین ویژگی آنها بومی‌بودن آنهاست و همچنین تلاش حکومت مرکزی در یک سدة گذشته برای ایجاد یک دولت یا ملت واحد، این پرسش را مطرح می‌کند که درنتیجة سیاست‌های تمرکزگرایانة حکومت‌ مرکزی، اقوام مختلف با مذاهب متفاوت تا چه اندازه به ایران و هویت ملی خود احساس تعلق می‌کنند. با استفاده از تحلیل ثانویة داده‌های ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چندقومیتی (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد)

حسین اکبری؛ روح اله فخاری

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 71-90

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21437

چکیده
  پژوهش حاضر، نقش قومیت و هویت قومی را بر رفتار انتخاباتی شهروندان بجنوردی بررسی کرده‌است. مطالعه برپایۀ نظریات نخبه‌گرا، شکاف‌های اجتماعی، هویت اجتماعی، دلبستگی گروهی، انتخاب عقلانی، رقابت و نظریۀ استعمار داخلی استوار است. مطالعه روی 367 نفر از شهروندان بجنوردی از اقوام مختلف اجرا شد که این حجم نمونه به نسبت اقوام ساکن در شهر تخصیص ...  بیشتر

فرهنگ
6. بررسی رابطۀ گونه‏ های هویت جمعی با مصرف گونه‏ های موسیقیایی نمونۀ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج

آرمان حیدری؛ مریم مختاری؛ احسان خانمحمدی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 159-184

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21256

چکیده
  بعد از دهۀ 1970 نوعی چرخش مطالعاتی از تمرکز صرف بر وجوه تولید به وجوه مصرف به‏ویژه مصرف فرهنگی و نوعی چرخش تبیینی از تأکید بر متغیرهای به‌اصطلاح «سخت» مانند طبقه، به تأکید و توجه به متغیرهای به اصطلاح «نرم» مانند هویت اتفاق افتاد. بر اساس این، پژوهشگران به مصرف موسیقیایی که یکی از مهم‌ترین گونه‏های مصرف فرهنگی است و تبیین ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان

آرمین امیر؛ زهرا ایروانی؛ ابراهیم حاجیانی

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 1-15

چکیده
            هویت قومی سطحی از هویت جمعی است که می‌تواند گروهی از افراد را که با یکدیگر اشتراکات جغرافیایی، زبانی، تاریخی، نژادی و مذهبی دارند ، را با هم همبسته و منسجم کند. مقاله حاضر با هدف بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان در میان دانشجویان دانشگاه‌های تهران و دانشگاه آمریکایی بیروت انجام شد. متغیر وابسته که به ...  بیشتر

فرهنگ
8. بررسی رابطۀ هویت قومی و ملی با تأکید بر نقش دینداری: نمونه موردی دانش‏آموزان متوسطه شهر یاسوج

سید فخرالدین بهجتی اصل؛ آرمان حیدری؛ مجید موحد

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 171-188

چکیده
            بررسی رابطۀ هویت ملی و قومی از برجسته‏ترین موضوع‏های مورد توجه جامعه‏شناسان و محققان خارجی و ایرانی بوده است. این رابطه را می‏توان در پرتو تأثیر دو دسته عوامل گریز از مرکز و یا گراینده به مرکز بررسی کرد. در دهه‏های اخیر، متأثر از جهانی شدن و تضعیف هژمونی تئوری‏های "دنیوی شدن"، دین و دینداری از مهمترین ...  بیشتر

رسانه
9. تبیین جامعه‌شناختی تأثیر شبکه­ اجتماعی فیس­بوک بر هویت قومی کاربران ترک در ایران

الهام کیخایی؛ صمد عدلی‌پور؛ مسعود کیانپور

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 67-84

چکیده
        از پدیده اینترنت­ و شبکه­های اجتماعی مجازی به‌عنوان مؤثر­ترین ابزار­های جهانی­شدن یاد می­شود. یکی از مهمترین ویژگی‌های شبکه­های اجتماعی مجازی که در مقولاتی نظیر مسائل قومی نقش در خور توجهی ایفا می‌کنند، نظارت‌پذیری بسیار اندک آنهاست؛ ­به‌‌طوری‌ که در مقایسه با سایر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی‌، ...  بیشتر