موضوعات = مسائل اجتماعی ایران
بررسی رابطه احساس محرومیت نسبی و واگرایی طایفه‌ای در شهرستان‌های ممسنی و رستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22108/jas.2024.140947.2488

سهیلا لشکری؛ اصغر میرفردی؛ حبیب احمدی؛ علی یار احمدی


درک تجربه ذینفعان از فرایندخصوصی سازی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22108/jas.2024.140172.2458

شاهو رستگاری؛ اسدالله بابایی فرد؛ محسن نیازی


مطالعه‌ای کیفی بر موضوع «عدالت» در آموزش پزشکی در ایران

دوره 35، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 31-52

10.22108/jas.2024.136573.2362

احمد کلاته ساداتی؛ سارا صادقیه؛ کامران باقری لنکرانی


طرحی نو برای مشارکت اجتماعی دانشجویان ایرانی در دانشگاه (فراترکیب)

دوره 34، شماره 3، مهر 1402، صفحه 23-42

10.22108/jas.2023.136111.2349

محسن نیازی؛ اکبر ذوالفقاری؛ الهام رضایی؛ شکوفه آب شیرین


واکاوی زمینه‌های شکل‌گیری و شیوع فساد در نظام بهداشت و درمان ایران

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 71-100

10.22108/jas.2023.136724.2363

عاطفه مدبرنژاد؛ سید صمد بهشتی؛ وحید قاسمی؛ رامین مرادی


گونه‌شناسی کیفی نگرش به ازدواج در میان دانشجویان مجرد دانشگاه‌های اصفهان

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 101-122

10.22108/jas.2023.136080.2347

محمدصالح طیب نیا؛ راحله کاردوانی؛ سعیده یراقی


تبیین کنشگری فردی و مدنی در حمایت از تنوع‌زیستی با تأکید بر سازوکارِ گفت‌وگوی جمعی

دوره 34، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 51-66

10.22108/jas.2023.135191.2329

مهدی مالمیر؛ ایدا اسماعیل زاده سیلابی؛ امیر سمیاری


کاوش پدیدارشناختی بر شایستگی‌های پایۀ آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

دوره 33، شماره 4، دی 1401، صفحه 29-48

10.22108/jas.2022.131720.2234

فاطمه سادات موسوی ندوشن؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ محمد رضا نیستانی


کاوشی کیفی در بسترهای اجتماعی فرایند پرداخت مالیات

دوره 33، شماره 3، مهر 1401، صفحه 29-50

10.22108/jas.2022.131606.2228

علیرضا زارع؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی؛ جلیل توتونچی؛ علی روحانی


واکاوی گفتمان هویت ملی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی متوسطۀ اول از منظر لاکلائو و موف

دوره 33، شماره 3، مهر 1401، صفحه 125-152

10.22108/jas.2022.130576.2176

آزاده عبادی؛ بهمن گرجیان؛ الخاص ویسی؛ سیدعلی اصغر سلطانی