موضوعات = مسائل اجتماعی ایران
گونه شناسی کیفی نگرش به ازدواج در میان دانشجویان مجرد دانشگاه های اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22108/jas.2023.136080.2347

محمدصالح طیب نیا؛ راحله کاردوانی؛ سعیده یراقی


واکاوی زمینه های شکل گیری و شیوع فساد در نظام بهداشت و درمان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.22108/jas.2023.136724.2363

عاطفه مدبرنژاد؛ سید صمد بهشتی؛ وحید قاسمی؛ رامین مرادی


مطالعه‌ی زمینه‌ای قاچاق حیات‌وحش در ایران (مطالعه موردی: بازار پرندگان خلیج‌فارس تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.22108/jas.2023.137376.2383

امیرعلی برومند؛ محمد جواد امیری


طرحی نو برای مشارکت اجتماعی دانشجویان ایرانی در دانشگاه(فراترکیب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.22108/jas.2023.136111.2349

محسن نیازی؛ اکبر ذوالفقاری؛ الهام رضایی؛ شکوفه آب شیرین


تبیین کنشگری فردی و مدنی در حمایت از تنوع‌زیستی با تأکید بر سازوکارِ گفت‌وگوی جمعی

دوره 34، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 51-66

10.22108/jas.2023.135191.2329

مهدی مالمیر؛ ایدا اسماعیل زاده سیلابی؛ امیر سمیاری


کاوش پدیدارشناختی بر شایستگی‌های پایۀ آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

دوره 33، شماره 4، دی 1401، صفحه 29-48

10.22108/jas.2022.131720.2234

فاطمه سادات موسوی ندوشن؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ محمد رضا نیستانی


کاوشی کیفی در بسترهای اجتماعی فرایند پرداخت مالیات

دوره 33، شماره 3، مهر 1401، صفحه 29-50

10.22108/jas.2022.131606.2228

علیرضا زارع؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی؛ جلیل توتونچی؛ علی روحانی


واکاوی گفتمان هویت ملی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی متوسطۀ اول از منظر لاکلائو و موف

دوره 33، شماره 3، مهر 1401، صفحه 125-152

10.22108/jas.2022.130576.2176

آزاده عبادی؛ بهمن گرجیان؛ الخاص ویسی؛ سیدعلی اصغر سلطانی


رابطۀ الگوی کنش اقتصادی و تاب‌آوری در مواجهه با بحران

دوره 33، شماره 2، تیر 1401، صفحه 93-116

10.22108/jas.2022.130949.2194

مجتبی میرزائی؛ مهدی کرمانی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله


رابطۀ کنش ارتباطی و سرمایۀ اجتماعی با گرایش به دروغگویی در میان دانشجویان

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 63-82

10.22108/jas.2021.128014.2081

رقیه ولایتی؛ داود ابراهیم پور؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده


استراتژی‌های بقا در شرایط فقر، در میان افراد کم‌برخوردار شهر مشهد

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 133-158

10.22108/jas.2021.128279.2088

طاهره لطفی خاچکی؛ حسین اکبری؛ مهدی کرمانی؛ حسین ایمانی جاجرمی