رسانه
1. تحولات معنایی عشق و رویه های کنش عاشقانه در بستر تجربه ارتباطی آنلاین

محمد گنجی؛ سید کمال الدین موسوی؛ مرتضی واحدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.128278.2087

چکیده
  عشق شامل طیفی از عواطف نظیر اشتیاق، صمیمیت، همراهی و به هم پیوستن است که در ساحت های گوناگون تجلی می یابد. با ظهور اینترنت، عشق رومانتیک در این فضا نیز به تدریج میان افراد شکل گرفت و عشق آنلاین به مثابه نوعی از تجربه غیر حضوری از عشق است که با وساطت شبکه های اجتماعی پدیدآمده است. هدف این مقاله درک تحولات معنایی عشق و رویه های کنش عاشقانه ...  بیشتر

رسانه
2. مرور نظام‌مند مقالات علمی شبکه‌های اجتماعی؛ مورد مطالعه: اصفهان

احمد مهرشاد؛ علی ربانی خوراسگانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمدمهدی ذوالفقار زاده

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 23-40

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.117032.1693

چکیده
  اثرگذاری روزافزون فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مجازی در حوزه‌های مختلف، ضرورت بررسی بیشتر و دقیق‌تر نهادهای علمی دربارۀ این حوزه را آشکار می‌کند. از زمینه‌های مطالعاتی، تمرکز بر تأثیرات شبکه‌های اجتماعی در بستر و بافت فرهنگی مشخص است. اصفهان از بافت‌های فرهنگی است که جایگاه ویژه‌ای در تحولات فرهنگی - اجتماعی کشور دارد. مقالۀ ...  بیشتر

رسانه
3. مطالعۀ گمنامی در روابط اینترنتی و عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر آن

محمد امین کنعانی؛ حمیده محمدزاده

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 17-38

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75245

چکیده
  یکی از امکاناتی که اینترنت در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد، امکان پنهان‌کردن هویت در این فضا و ایفای نقش‌های متعدد است. هدف پژوهش حاضر ارائۀ توصیف و تبیینی از رابطۀ گمنامی در صحنۀ مجازی با ویژگی‌های فردی و محیطی در آن صحنه با استفاده از نظریۀ نمایشی گافمن و ترکل است. روش پژوهش، پیمایش و جامعۀ آماری، همۀ دانشجویان دانشگاه گیلان ...  بیشتر

رسانه
4. تحلیل جامعه شناختی تأثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی (موردمطالعه: شهر اصفهان)

ابراهیم انصاری؛ مسعود کیانپور؛ پری عطایی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 18-40

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.75172.0

چکیده
  کم‌رنگ‌شدن روابط عاطفی درون خانواده اعم از روابط بین همسران، والدین و فرزندان و تحلیل‌رفتن فضای تعاملی بین آنها نشان‌دهندة ازبین‌رفتن بسیاری از پیوندهای سنتی گذشته در انسان‌های عصر جدید است. یکی از دلایل اصلی بروز این مسئله، فناوری‌های ارتباطات است که ‌تغییرات گسترده‌ای را مانند هر دگرگونی ناشی از فناوری سبب شده است. امروزه ...  بیشتر