فرهنگ
1. تحلیلی جامعه‌شناختی بر خرافه‌گرایی دینی در عصر مرشد شاهان صفوی

مهدی ستوده فر؛ ناصر جدیدی؛ آذر قلی زاده

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 139-156

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.106045.1177

چکیده
  صفویان پس از دورۀ فترت در ایران دولتی متمرکز تشکیل دادند و با تقویت هویت ملی ایرانیان و استفاده از عنصر هویت‌بخش دین، تحولاتی اساسی در ساختار حکومت و جامعه ایجاد کردند. رسمی‌کردن مذهب تشیع امامیه، مهم‌ترین اقدام حکومت صفویه در شروع کار بود که موجب تحول اساسی در ارزش‌ها و هنجارهای جامعۀ ایران شد. درنتیجه، بسیاری از ارزش‌ها جنبۀ ...  بیشتر

فرهنگ
2. بررسی نقش میانجی دینداری در تحلیل عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان

مهدی قاسمی؛ محمد بادسار؛ سهیلا فتحی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 189-206

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.22647

چکیده
  یکی از مباحث مهم در حوزه روان‌شناسی تربیتی توجه به اصل مسئولیت‌پذیری برای رشد و تکامل آن در انسان است؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان انجام شده است. در راستای دستیابی به اهداف مطالعه، اطلاعات لازم از نمونه آماری شامل 200 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ...  بیشتر

فرهنگ
3. بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ محمد حسین ابتکاری

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
             دین و آموزه­های آن می­تواند با ایجاد باورها و ارزش­های مشترک میان پیروان خود، موجبات شکل‌گیری، استحکام و دوام سرمایه اجتماعی را فراهم آورد، امّا این مفهوم کمتر مورد توجّه محققان رشته­های مختلف قرار گرفته است. بر این اساس، این پژوهش با هدف میزان تأثیر هویت دینی بر سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر ...  بیشتر

فرهنگ
4. گونه‌شناسی دینداری جوانان شهر اصفهان

علیرضا شجاعی زند؛ آرش حسن پور

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 17-39

چکیده
             مسأله این پژوهش، تنوع و تکثری است که در مقوله دینداری در زمانه کنونی حادث شده است. این مطالعه با پذیرفتن این پیش‌فرض که دینداری به مثابه امری متنوع، متکثّر و متلوّن، خارج از دوگانه‌ دیندار یا بی‌دین بودن افراد است، به گونه‌شناسی دینداری جوانان شهر اصفهان پرداخته است. بدین منظور، با استفاده از روش ترکیبی ...  بیشتر

فرهنگ
5. موانع اجتماعی تفکر در الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس نظریه‌پردازی داده محور از قرآن

علی ربانی خوراسگانی؛ علی نقی ایازی

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 81-96

چکیده
         روش‏شناسی علمی، نظامی از قواعد و روش‌‌هاست که پژوهش بر اساس آن استوار بوده، ادعای معرفت ارزیابی می‌شوند. نظریه زمینه‌ای [1] می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های پژوهش کیفی و مبتنی بر داده‌‌ها به تحلیل عالمانه‌ای در این زمینه دست یابد. این نوشتار با بهره‌گیری از پارادایم تفسیر اجتماعی و استقرا در آموزه‌های قرآن ...  بیشتر

فرهنگ
6. بررسی وضعیت نوگرایی دینی در بین جوانان شهر یزد

حسن زاده دهقان؛ محمدهادی یاراحمدی؛ عصمت صالحی

دوره 25، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 181-196

چکیده
    دینداری، جامعه امروزی در رویاروی اندیشه‏های مدرنیته و نوگرایی قرار گرفته؛ به نحوی که برخی از افراد مبانی مدرنیته مثل فردگرایی؛ عقل­گرایی و تجربه‏گرایی را با اندیشه‏های دینی آمیخته و به نوعی از نظر دینی نوگرا شده‏اند و بعضاً با مسائل زیادی روبه‏رو هستند. مطالعه­ حاضر با هدف بررسی میزان نوگرایی دینی و شناسایی عوامل ...  بیشتر

فرهنگ
7. بررسی رابطۀ هویت قومی و ملی با تأکید بر نقش دینداری: نمونه موردی دانش‏آموزان متوسطه شهر یاسوج

سید فخرالدین بهجتی اصل؛ آرمان حیدری؛ مجید موحد

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 171-188

چکیده
            بررسی رابطۀ هویت ملی و قومی از برجسته‏ترین موضوع‏های مورد توجه جامعه‏شناسان و محققان خارجی و ایرانی بوده است. این رابطه را می‏توان در پرتو تأثیر دو دسته عوامل گریز از مرکز و یا گراینده به مرکز بررسی کرد. در دهه‏های اخیر، متأثر از جهانی شدن و تضعیف هژمونی تئوری‏های "دنیوی شدن"، دین و دینداری از مهمترین ...  بیشتر

فرهنگ
8. تبیین جامعه شناختی تأثیر دینداری‌ بر سرمایه اجتماعی درون گروهی (مطالعه موردی شهر اصفهان)

وحید قاسمی؛ زهرا امیری اسفرجانی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 21-46

چکیده
  هدف از نگارش مقالۀ حاضر تبیین نظری و تجربی مدل تحلیلی است که در آن دینداری و ابعاد آن در نقش متغیّر بیرونی و سطح سرمایه اجتماعی در نقش متغیر درونی تعریف شده­اند. تعریف هر یک از پارامترهای تدوین شده در مدل پژوهش دارای مبنایی نظری است. چهارچوب نظری پژوهش با استفاده از نظریات اندیشمندان مختلف چون دورکیم، وبر، برگر، مالینوفسکی، آسلینر، ...  بیشتر

فرهنگ
9. رابطۀ گونه‌های دینداری و سرمایۀ اجتماعی (رویکردی نظری و تجربی در بین مردم شهرستان کاشان)

محمد گنجی؛ مینا هلالی ستوده

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 95-120

چکیده
    در این مقاله سعی شده است تا رابطۀ گونه‌های متعدد دینداری با میزان سرمایۀ اجتماعی در شهرستان کاشان نشان داده شود. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چه رابطه‌ای بین گونه‌های متفاوت دینداری و سرمایۀ اجتماعی وجود دارد. آنچه موجب توجه به این موضوع شده، تأکیدی است که در نظریات گوناگون، بر دین به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع سرمایۀ اجتماعی ...  بیشتر

فرهنگ
10. بررسی وضعیت عرفی شدن دانشجویان و برخی عوامل مؤثّر بر آن (در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بوعلی سینا)

جواد افشار کهن؛ اسماعیل بلالی؛ محمدعلی سلیمان پور

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 135-158

چکیده
  این پژوهش به بررسی و مطالعه وضعیت عرفی شدن دانشجویان و عوامل مؤثًر بر آن می‌‌پردازد. هدف این تحقیق نشان دادن وضعیت پدیدة عرفی شدن در میان دانشجویان و چگونگی تأثیرگذاری برخی عوامل برجهات و مؤلفة های مختلف آن است.ضرورت این پژوهش ناظر براهمیت وجایگاه والای دین در حیات اجتماعی است و بدیهی است که هر نوع عامل تأثیرگذار در این باره باید ...  بیشتر

فرهنگ
11. بررسی تأثیر رشته تحصیلی بر میزان دین داری دانشجویان مختلف دانشگاه با تأکید بر رشته جامعه شناسی

سید سعید زاهد؛ احمد صادقی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 75-96

چکیده
  چکیدهتاکنون توسط اندیشمندان عالم به دو نوع واقعیت اشاره شده است : واقعیت غیب و واقعیت مشهود . اندیشمندان ادیانابراهیمی در مورد واقعیت غیب و رابطه آن با واقعیت مشهود با استناد به وحی الهی سخن م ی گو یند. این سخنان دردوران قبل از رنسانس در ارو پا آنچنان با خرافات مخلوط شده بود که اندیشمندان آن دیار را بر آن داشت تا صرفا بهتجربیات خود اتکا ...  بیشتر