دوره 33 (1401)
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
مسائل اجتماعی ایران
استراتژی‌های بقا در شرایط فقر، در میان افراد کم‌برخوردار شهر مشهد

طاهره لطفی خاچکی؛ حسین اکبری؛ مهدی کرمانی؛ حسین ایمانی جاجرمی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 133-158

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.128279.2088

چکیده
  افراد کم‎برخوردار به‎صورت روزمره در مواجهه با شرایط نابسامان اقتصادی، در حال مبارزه برای بقا هستند. پژوهش حاضر با‌توجه به پژوهش‎های اندک در حوزۀ استراتژی‎های بقای افراد کم‌برخوردار در ایران و با هدف توجه به تجربۀ زیستۀ خود این افراد، صورت پذیرفته است. در این پژوهش از نظریۀ رفتاری/تصمیم گیری، نظریۀ سرمایۀ انسانی، نظریۀ دارایی‎ها ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
تبیین رفتار کشاورزان در رویارویی با مسئلۀ کم‌آبی

صدیقه پاکمهر؛ مسعود یزدان پناه؛ مسعود برادران

دوره 32، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 135-154

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.113630.1526

چکیده
  کشاورزی و منابع آبی نسبت به تغییرات آب‌و‌هوایی آسیب‌پذیرند؛ ازاین‌رو، لازم است کشاورزی و روش‌‌های انجام آن برای کاهش یا جلوگیری از خطرات، با محیطِ در حال تغییر سازگار شوند. هدف این مطالعه، تعیین رفتار سازگاری کشاورزان در رویارویی با کم‌‌آبی با استفاده از دو نظریۀ انگیزۀ حفاظت (PMT) و نظریۀ شناختی الگوی تنش است. روش پژوهش، توصیفی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
دموکراسی و آموزش: آزمون دیدگاه‌های رقیب مطالعۀ تطبیقی داده‌های بینکشوری در دورۀ زمانی 1970 تا 2018

حسین احمدی؛ رضا همتی

دوره 32، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 71-90

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120403.1846

چکیده
  پژوهشگران از مدت‌ها پیش به ارتباط بین نوع رژیم سیاسی و نظام آموزشی توجه کرده‌اند. در این زمینه دست‌کم چهار دیدگاه رقیب مطرح ‌است: آموزش به‌عنوان پیش‌شرط دموکراسی، خدمات آموزشی در دولت‌های دموکراتیک، ارتباط بازتولیدی و ارتباط کاذب ناشی از زیربنای اقتصادی بین آموزش و دموکراسی. هدف مقالۀ حاضر آزمون هر یک از این دیدگاه‌ها با استفاده ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
تحلیل تطبیقی - فازی شرایط علی و بسترهای نهادی - اجتماعی رقابت‌پذیری بین کشورهای نوظهور اقتصادی

مهدی مالمیر

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 83-106

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.119859.1818

چکیده
  رقابت به‌منزلۀ یکی از اشکال تعامل اجتماعی که بین طیف تضاد - همکاری قرار دارد، زمانی به کنش مفید و سازندۀ اجتماعی تبدیل می‌شود که خصلت همکارانه داشته باشد. شکل‌گیری رقابت مفید، مؤثر و مبتنی بر همکاری در جامعه، به شرایط و زمینه‌‌های مساعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی منوط است. در این مقاله با استفاده از روش کیفی – تطبیقی، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
تحلیل تطبیقی زیست‌‎پذیری فرهنگی کلان‌شهرهای ایران مطالعۀ موردی: تهران، اصفهان و مشهد

شیده یوسف طالشی؛ هما موذن جمشیدی؛ نعمت اله اکبری

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 55-76

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114391.1586

چکیده
  زیست‌‌پذیری فرهنگی، جامع‌‌ترین شاخص‌‌ ارزیابی وضعیت توسعۀ فرهنگی در مناطق است که از سه شاخص فرصت مشارکت فرهنگی، مشارکت فرهنگی و حمایت از فرهنگ و 54 زیرشاخص تشکیل شده است. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی زیست‌‌پذیری فرهنگی در سه کلان‌‌شهر مدنظر و مقایسۀ آنها ازنظر بهره‌‌مندی از این شاخص است. بر این اساس مطالعۀ حاضر به‌لحاظ ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
تحلیل نقش اعتماد بین‌فردی در مبادلات اقتصادی

مسعود زارع مهرجردی؛ حسین میرزائی؛ غلام رضا حسنی در میان

دوره 30، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 77-96

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.113827.1537

چکیده
  در این پژوهش، اعتماد به‌منزلۀ یکی از مهم‌‎ترین ارکان پیوستگی و گسست قراردادهای تجاری با تکیه بر پرونده‌های دعاوی حقوقی - اقتصادی بررسی شده است. در ظاهر به نظر می‌رسد دو مفهوم اعتماد و مبادلات اقتصادی از یکدیگر مستقل‌اند؛ اما درنهایت، نقش بسزایی در بازتولید یکدیگر در سطوح مختلف دارد. در این پژوهش، ابتدا مفهوم اعتماد در سطوح مختلف ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
تحلیل تطبیقی - تاریخی تجربۀ شکست پروژۀ نوسازی در ایران دورۀ پهلوی اول (مقایسه با ترکیه در دورۀ آتاترک با کاربست فن جبر بولی)

آرش حسن پور؛ وحید حسن پور؛ مجید کافی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 63-90

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.109331.1298

چکیده
  موضوع اصلی این مقاله، بررسی دلایل و عوامل شکست پروژة نوسازی در ایران دورة پهلوی است. هدف، مقایسة نوسازی اجتماعی به معنی گسست از جامعة سنتی و ایجاد جامعه‏ای متفاوت بر پایة فناوری پیشرفته و حاکمیت علم ابزاری، نگرشی عقلانی به زندگی و برخورداری از رهیافتی غیردینی در روابط اجتماعی در جامعة ایران پیش از انقلاب و ترکیه در همان دوره است. ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بازسازی معنایی بحران آب در شرق اصفهان براساس نظریۀ زمینه‌ای

عباس حاتمی؛ سوسن نوربخش

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 123-142

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109357.1299

چکیده
  امروزه محیط زیست به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های مطالعۀ پژوهشگران علوم اجتماعی تبدیل شده است. به‌دلیل همین اهمیت، مقالۀ پیش رو با روش زمینه‌ای استروس و کوربین، در پی درک معنایی بحران آب نزد کشاورزان سه شهر زیار، اژیه و ورزنه در شرق اصفهان است. براساس تسلسل تعریف‌شده در این روش، برای گردآوری داده‌ها و رسیدن به مرحلۀ اشباع و اطمینان، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی اثرات رقابت‌های درون‌گروهی بر توسعة محلی (مورد مطالعه: شهر زرنق در استان آذربایجان شرقی)

موسی عنبری؛ مهدی ولی نسب

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.100076.0

چکیده
  در ادبیات جامعه‌شناسی توسعه دربارة نقش مؤلفه‌های تعاون، همکاری، مشارکت و ... در توسعه به‌طور عام و توسعة محلی به‌طور خاص قلم‌فرسایی شده است؛ اما دربارة جایگاه رقابت و کشمکش­های فردی و گروهی به‌عنوان عناصری تعیین‌کننده در مناسبات اجتماعات محلی کوتاهی شده است. هدف این پژوهش در درجة اول، بررسی ارتباط میزان رقابت­گرایی مردمی ...  بیشتر

فرهنگ
توسعه اجتماعی ـ اقتصادی و تأثیر آن بر تلقی افراد از چیستی خرافات مطالعه موردی: شهرستان‌های استان اصفهان

کامران ربیعی

دوره 26، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 129-148

چکیده
     هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر توسعه اجتماعی ـ اقتصادی بر تغییر تلقی افراد از چیستی خرافات است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه شهروندان 15 سال به بالای استان اصفهان تشکیل می‌دهند. حجم نمونه پژوهش حاضر 6192 نفر بوده است و نمونه‏ها به روش نمونه‏گیری سهمیه‏ای و بر اساس سه متغیر سن، جنس و منطقه مسکونی در 25 شهرستان و منطقه شهری ...  بیشتر

فرهنگ
بررسی رابطه بین هنجار تقابل اجتماعی و قانون ­گریزی استفاده­ کنندگان موتورسیکلت در شهر یزد

ابراهیم مسعودنیا

دوره 25، شماره 2 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 139-158

چکیده
     ­          تحقیق حاضر، با هدف تعیین تفاوت میان استفاده­کنندگان موتورسیکلت قانون­گریز و استفاده­کنندگان موتورسیکلت قانونمند، از نظر هنجار تقابل اجتماعی و مؤلفه­های آن؛ یعنی تقابل اجتماعی منفی، باور به تقابل اجتماعی و تقابل اجتماعی مثبت انجام شد. این پژوهش، در قالب یک طرح مورد ـ شاهدی و به ورت مقطعی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی‌های کارآفرینی شاغلین سازمانی (زن و مرد) و رضایت شغلی

جعفر هزار جریبی؛ مریم ابراهیمی

دوره 21، شماره 4 ، بهمن 1389، ، صفحه 1-18

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی‌های کارآفرینی و رضایت شغلی و بررسی آن بین زنان و مردان انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شاغلین بیمارستان کامیاب مشهد بودند . پس از جمع آوری اطلاعات وتحلیل داده­ها از میان سیزده فرضیه، دوازده فرضیه تأیید شد که نتایج فرضیات اصلی بدین صورت بود. بین ویژگی‌های کارآفرینی شاغلین ورضایت شغلی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
سرمایه‏ اجتماعی و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی با نگاهی به استان همدان

اسدا... نقدی؛ احمد محمدپور؛ علی سوری

دوره 21، شماره 4 ، بهمن 1389، ، صفحه 177-194

چکیده
     تجربه توسعه در کشورهای پیش‏گام نشان‏گر تأثیر متغیر مهمی به‏نام سرمایه‏ی اجتماعی است که به تازگی وارد ادبیات علوم‏اجتماعی و به‏ویژه جامعه‏شناسی و اقتصاد ‌شده و در کنار سرمایه‌های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت سرمایه‏ی اجتماعی و اثرات آن بر فعالیت‏های اقتصادی است. ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی موانع فرهنگی – اجتماعی توسعه با تاکید بر خاص گرایی

رسول ربانی؛ نصراله پورافکاری؛ محمود کتابی؛ محمود رئوفی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1388، ، صفحه 135-157

چکیده
  چکیدهتوسعه دارای ابعاد پیچیده ، متنوع و متکثر اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، روان شناختی و سیاسی است . برای فهم عوامل وموانع توسعه باید همه مولفه های مذکور مورد پ ژوهش قرارگیرند ، اما عناصر فر هنگی – اجتماعی نقشی بنیادی در فرایندتوسعه ایفا می نمایند . در این مقاله برآنیم که دریابیم : چرا علی رغم اینکه در دو دهه گذشته سرمایه گذاری های ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی نقش آموزشگاههای آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رشت بر توسعه

نادر افقی؛ عباس صادقی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1388، ، صفحه 157-176

چکیده
  چکیدههدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش آموزشگاههای آزاد شهر رشت در مورد تأثیر این نوع آموزشها بر توسعهتوانائیهای فردی، فرهنگی، مناسبات اجتماعی و اقتصادی بوده است. برای دستیابی به هدف فوق در چهار شاخص کلانتوسعه، فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ١٢ شاخص خرد به ترتیب و تفکیک زیر مطرح گردید:الف‐ توسعهتوانائیهای فردی (افزایش اعتماد ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاههای شهر تهران و

خدیجه سفیری؛ مریم صادقی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 1-34

چکیده
  چکیده:در این مقاله چگونگی پیوند بین مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن بررسی و تحلیل شدهاست که با روش پیمایشی انجام شده است. هدف کلی پژوهش، شناسایی وضعیت مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر وبررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن می باشد که به دنبال دستیابی به این اهداف، شناخت بسترها و زمینه های مناسب وامکانات و شرایط لازم ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی رابطه بین راهبردهای فرهنگ پذیری و سلامت روانی در میان مهاجران:

محمد تقی ایمان؛ گلمراد مرادی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 147-170

چکیده
  چکیدههدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین استراتژیهای فرهنگ پذیری و سلامت روانی مهاجران شهر کرمانشاه می باشد.امروزه بخش قابل توجهی از مردم برای بهتر شدن وضعیت خود و فرزندانشان معمولا از زادگاه خود به مناطقی مهاجرتمی کنند که امکان پیشرفت برای آنان مناسبتر باشد، مجبور به مهاجرت از زادگاه خود به مناطق دیگر می شوند، در بسیاریموارد این ...  بیشتر