تماس با ما

 شماره تماس: 37932175(31)98+ (ساعات تماس روزهای اداری 8 تا 12)

 پست الکترونیک: jas@res.ui.ac.ir

 ایمیل رسیدگی به انتقاداتف پیشنهادات و شکایات: Journals @res.ui.ac.ir

 آدرس: اصفهان- دانشگاه اصفهان- سازمان مرکزی- معاونت پژوهشی و فناوری - طبقه سوم - دفتر نشریه جامعه‌شناسی کاربردی- کد پستی : 8174673441

 


CAPTCHA Image