آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2138
تعداد پذیرش 503
تعداد عدم پذیرش 1352
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 866

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 512
تعداد مشاهده مقاله 1014093
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 554939
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 47 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 53 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 987 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 829 روز
درصد پذیرش 24 %