آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2188
تعداد پذیرش 503
تعداد عدم پذیرش 1386
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 890

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 519
تعداد مشاهده مقاله 1091229
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 575953
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 46 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 51 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 987 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 829 روز
درصد پذیرش 23 %