آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 483
تعداد پذیرش 45
تعداد عدم پذیرش 391
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 295

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 46790
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13933
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 327 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 104 روز
درصد پذیرش 9 %