فعال نمودن ارسال مقاله از تاریخ 16/1/1399

 ضمن آرزوی موفقیت و سالی سرشار از سلامتی و شادکامی برای تمامی نویسندگان، به اطلاع می رساند فصلنامه جامعه شناسی کاربردی از تاریخ 16/1/1399 آمادگی دریافت مقاله از نویسندگان را دارد