نتیجه ارزیابی نشریه در سال 98

نتیجه ارزیابی نشریه در سال 98

بدین وسیله به اطلاع می رساند نشریه جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان برابر اعلام دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و براساس ارزیابی و رتبه بندی جدید نشریات موفق به کسب رتبه الف (بالاترین سطح رتبه بندی ) شده است . این موفقیت را به عموم اندیشمندان گرامی تبریک عرض می کنیم.