دوره 33 (1401)
شماره 3
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 87، شماره سوم، پاییز1401
شماره 2
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 86، شماره دوم، تابستان1401
شماره 1
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 85، شماره اول، بهار 1401
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 522
تعداد نویسندگان 978
تعداد مشاهده مقاله 1,419,853
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 643,942
نسبت مشاهده بر مقاله 2720.02
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1233.61
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,329
تعداد مقالات رد شده 1,526
درصد عدم پذیرش 66
تعداد مقالات پذیرفته شده 541
درصد پذیرش 23
تعداد پایگاه های نمایه شده 32
تعداد داوران 744

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی جامعه شناختی، کمک به مسئله یابی و حل مسایل اجتماعی و  ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن همچنین مقاله های کاربردی بامحتوای علمی - پژوهشی که در جهت رفع مشکلات کشور نوشته شده باشند نیز در اولویت قرار می گیرند. انتظار می رود مقاله های تجربی با  پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله های نظری بسته به موضوع حاوی جنبه های عملی و کاربردی باشند. این نشریه از حوزه های موضوعی زیر پشتیبانی می نماید: مسائل اجتماعی ایران، آسیب های اجتماعی ایران، سبک زندگی و ابعاد آن در ایران، سرمایه های اجتماعی در ایران و هویت اجتماعی ایرانیان.


 

  • نوع اعتبار                        نشریه علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  • توالی انتشار                    فصلنامه
  • رتبه در ISC                      ضریب تاثیر  679/. (Q1)
  • رتبه در وزارت علوم           الف
  • نوع داوری                        دوسو ناشناس
  • زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • نوع انتشار                       الکترونیکی
  • نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)
  • دسته بندی موضوعی         دارد
  • هزینه بررسی و انتشار       دارد

********

تمامی مقالات ارسالی به این نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزار مشابهت یابی سمیم نور بررسی خواهند شد.

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه جامعه شناسی کاربردی برای پژوهشگران و محققان به‌صورت آزاد و رایگان  است. (OPEN ACCESS)

 


 

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
واکاوی ذهنیت کنشگران نسبت به فناوری اطلاعات در نظام مالیاتی (با رویکرد نظریۀ ساخت‌یابی)

محمد توکل؛ محبوبه حبیبی بدرآبادی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.129099.2125

چکیده
  طرح تحول نظام مالیاتی از طرح‌های محوری اقتصادی است که در اجرای برنامۀ سوم توسعه، با تأکید بر ایجاد نرم‌افزار یکپارچۀ مالیاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با آن تعریف شد. تفصیل اجرای این طرح، ابهام دربارۀ آثار آن و تعارض منافع گروه‌های دخیل در تغییرات فناورانه، موجب شکل‌گیری ذهنیاتی متفاوت در کنشگران نظام مالیاتی‌شده و مقاومت‌هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
کاوشی کیفی در بسترهای اجتماعی فرایند پرداخت مالیات

علیرضا زارع؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی؛ جلیل توتونچی؛ علی روحانی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 29-50

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.131606.2228

چکیده
  مالیات یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت در اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی است. پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی بسترهای اجتماعی پرداخت مالیات انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریۀ زمینه‌ای انجام شد. جامعۀ هدف پژوهش، مدیران مالی شرکت‌های تولیدی بزرگ در شهر یزد بود که با مصاحبۀ 13 نفر از آنان، اطلاعات جمع‌آوری شد. بعد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسانه
بدنمندی و تجربۀ خود در سینمای ایران: مطالعۀ پدیدارشناختیِ شش فیلم از دهۀ 60 تا 90

عرفان ناصری؛ احسان آقابابایی؛ مسعود کیانپور؛ علیرضا صیاد

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 51-82

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.131164.2204

چکیده
  تجربۀ ‌زیسته در زیست‌جهان، مفهومی است که براساس آن، درکِ جامعه‌شناختیِ فیلم با رهیافت پدیدارشناسی امکان‌پذیر می‌شود. این پژوهش با هدف فهمِ بدنمندی و تجربۀ خود در زیست‌جهان نمادینِ فیلم با روش پدیدارشناسی توصیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. شش فیلم سینمایی ایرانی از دهۀ 60 تا 90 ازطریق نمونه‌گیری موارد حاد انتخاب شدند که در آنها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
تحلیل جامعه‌شناختی رابطۀ شاخص‌های اقتصادی و قتل در ایران در دورهای 1397-1374

سیروس احمدی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 83-100

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.127780.2072

چکیده
  قتل، هولناک‌ترین جرم خشن، یک مسئلۀ مهم اجتماعی است که می‌تواند تحت‌تأثیر شاخص‌های کلان‌اقتصادی باشد؛ اما در ایران به این موضوع کمتر توجه شده است. در این پژوهش کوشش شده است رابطه شاخص‌های اقتصادی مانند سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی، مشارکت زنان در نیروی کار، بیکاری، تورم و ضریب نفوذ اینترنت با قتل بررسی شود. این پژوهش از نوع طولی است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
سناریوی چندجانبۀ چالش‌های زنان خانه‌دار در دورۀ شیوع کروناویروس (مطالعۀ زنان خانه‌دار بالای 20 سال شهر بروجرد)

معصومه باقری؛ محمدرضا حسینی؛ نرگس خوشکلام

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 101-124

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.129676.2147

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفیِ نظریۀ مبنایی، فرآیند تغییر نقش «خانه‌دار» را در دوران شیوع بیماری کرونا بررسی کرده است. جامعۀ مطالعه‌شده، زنان خانه‌دار بالای 20 سالِ شهر بروجرد است. نمونه‌گیری هدفمند و گردآوری داده‌ها به روش مصاحبۀ عمیق است که تا زمان اشباع نظری ادامه یافته است؛ به‌طوری که از میان 30 مصاحبۀ انجام‌شده، 22 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
واکاوی گفتمان هویت ملی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی متوسطۀ اول از منظر لاکلائو و موف

آزاده عبادی؛ بهمن گرجیان؛ الخاص ویسی؛ سیدعلی اصغر سلطانی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 125-152

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.130576.2176

چکیده
  مدرسه ساز‌‌و‌‌کاری است که دانش‌آموز با آن به‌تدریج وارد حیات سیاسی-اجتماعی می‌شود و رفتار اجتماعی را می‌آموزد؛ بنابراین مدرسه و کتاب‌های درسی در جامعه‌پذیر‌کردن دانش‌آموزان اثر بسزایی دارند. هدف از مطالعۀ پیش‌رو، واکاوی هویت ملی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی دورۀ متوسطۀ اول ازمنظر لاکلائو و موف است. این تحقیق در چارچوب تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
ناهمسانی در ‌حل مسئله، رفتارهای پاندولیک: یک نظریۀ زمینه‌ای از چگونگی حل مسئله در ‌بین زوجین یزدی

لیدا هاتفی راد؛ مهربان پارسامهر؛ علی روحانی؛ اکبر زارع شاه آبادی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 153-178

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.130272.2162

چکیده
  با‌توجه به اینکه نحوۀ برقراری تعامل‌ها در خانواده‌ها در حل مسائل و تعارض‌های آنها نیز نقش مهمی دارد، در پژوهش حاضر کوشش شده است فرآیند و چگونگی حل مسائل با تأکید بر حل مسئله و گفت‌وگو در‌میان زوجین یزدی بررسی شود. بدین منظور، از رویکرد کیفی، روش نظریۀ زمینه‌ای و همچنین نمونه‌گیری نظری استفاده شد. در این پژوهش 31 نفر از زوجین خانواده‌های ...  بیشتر

فرهنگ
اوقات فراغت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن: (مطالعه‌ی موردی افراد 64-15 ساله‌ی شهرستان جویبار)

قربانعلی ابراهیمی؛ نادر رازقی؛ رقیه مسلمی پطرودی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 71-98

چکیده
   اوقات فراغت، فعالیتی است که اعضای جامعه فارغ از اجبارهای محیط کار و الزامات زندگی، از طریق آن استعدادهای خود را توسعه بخشیده، شخصیت خود را گسترش می‌دهند. چگونگی گذران اوقات فراغت، بازتابی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه است که استفاده‌ی مطلوب از این اوقات می‌تواند تأثیر درخور توجهی در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهرتهران)

جعفر هزار جریبی

دوره 22، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 41-62

چکیده
   تحقیق حاضر به بررسی یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی با عنوان احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن  می پردازد. در  پژوهش حاضر جهت سنجش میزان احساس عدالت اجتماعی (متغیر وابسته تحقیق)، از دو متغیر "عدالت توزیعی و عدالت رویه ای" استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل سه شهروندان منطقه 3، 10و 18 تهران است. برای گردآوری اطلاعات میدانی ...  بیشتر

تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی

محمد عباس زاده؛ محمد عباس زاده

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 19-34

چکیده
     چکیده   امروزه دنیای علم، به طور مداوم، با شتاب بالایی تغییرات عدیده‌ای را به خود می‌بیند؛ طوری که در همه‌ی زمینه‌ها و از جمله در حوزه‌ی روش‌های تحقیق نیز، این تغییرات محسوس است. با این حال، اگر مفاهیمی چون اعتبار و پایایی در حوزه‌ی روش‌شناسی، در دوره‌ی اثباتی با اصول و قوانین مشخص و جهان‌شمولی به کاربرده می‌شدند، در دوره‌ی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها (CSR) ( وزارت نیرو به عنوان مورد)

اصغر مشبکی؛ وهاب خلیلی شجاعی

دوره 21، شماره 4 ، بهمن 1389، ، صفحه 37-56

چکیده
  این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها می پردازد که وزارت نیرو به عنوان مورد تحقیقاتی انتخاب شده است. در این مقاله مبــاحث به دو بخش تقسیم شده اند. نخست مباحث مربوط به فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگ سازمانی عنوان می شود و سپس تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها بررسی می ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی رابطه بین راهبرد های مقابله و رفتار پرخاشگرانه جوانان:مطالعه موردی شهر اسلام آباد غرب

عبدالعی لهسایی زاده؛ گلمراد مرادی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 1-18

چکیده
  بیان مساله: بسیاری اندیشمندان معتقدند که پرخاشگری ریشه بسیاری از مشکلات روانی و رفتاری جوانان است. اینرفتارها در صورت بروز می توانند سبب مشکلات بین فردی، جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران شده و در صورت درون ریزیشدن قادر به ایجاد انواع مشکلات جسمی و روانی م یباشند. اهمیت نقش راهبردهای مقابله 1 در چگونگی بروز رفتارهای جواناناز نظرگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
کاوش پدیدارشناختی بر شایستگی‌های پایه آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

فاطمه سادات موسوی ندوشن؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ محمد رضا نیستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.131720.2234

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی‌های پایه آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی در سند تحول بود. این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش مورد استفاده، پدیدارشناختی است. مشارکت کنندگان پژوهش را مدرسان مراکز تربیت معلم، اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی، علوم سیاسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های اصفهان و یزد تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
رابطه انگیزه مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام با مشارکت ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان خوانسار

طاهره ندایی؛ راضیه شریفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.129500.2140

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‌ انگیزه‌ مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام با مشارکت‌ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان خوانسار انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود و جامعه‌ آماری آن را کلیه‌ دختران دانشگاه‌های شهرستان خوانسار تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
در دوراهی تصمیم به فرزندآوری: واکاوی چالش‌های فردی و اجتماعی فرزندآوری در بستر باروری پایین در شهر اصفهان

فریده شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ حسن عینی زیناب؛ علی روحانی؛ محمدجلال عباسی شوازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.132711.2269

چکیده
  در شرایط باروری پایین، تصمیم زوجین به فرزندآوری، معمولا یک تصمیم برنامه‌ریزی شده و پیچیده است که زوجین برمبنای ملاحظه وضعیت زندگی فردی و خانوادگی خود از یکسو و نیز در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه از دیگرسو، آن را اتخاذ می‌کنند. ملاحظات و چالش‌های کنونی که خواست فرزندآوری زوجین ایرانی را صورتبندی می‌کنند، کدامند؟ به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
بررسی نگرش‌های برابری جنسیتی‌خواهانه دختران دانشجو و عوامل مرتبط با آن

مرجان رشوند سرخکوله؛ زهرا میرحسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.132687.2267

چکیده
  مقاله حاضر با هدف بررسی نگرش‌های برابری‌خواهانه در میان دختران دانشجو و بررسی عوامل مرتبط با آن صورت پذیرفته است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری، شامل دانشجویان دخترِ دانشکده‌های فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، هنر، زبان‌های خارجی، هنر و تربیت بدنی دانشگاه تهران، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
نقش زنان در شادکامی خانواده (مطالعه کیفی درشهر یزد)

زهرا فلک الدین؛ مسعود حاجی زاده میمندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.130447.2170

چکیده
  شادکامی یکی از ویژگی‌های فرهنگ ایرانی و در نهاد خانواده دارای تاثیر بوده است. ایجاد شادکامی در محیط خانواده، توسط والدین، می تواند پویایی جامعه را به همراه داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع شادکامی در محیط خانواده، هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش زنان در شادکامی خانواده است. روش پژوهش کیفی بوده و داده‌ها با 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته ...  بیشتر

ابر واژگان