تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 561
تعداد نویسندگان 1,034
تعداد مشاهده مقاله 2,094,298
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 804,683
نسبت مشاهده بر مقاله 3733.15
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1434.37
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,546
تعداد مقالات رد شده 1,688
درصد عدم پذیرش 66
تعداد مقالات پذیرفته شده 577
درصد پذیرش 23
تعداد پایگاه های نمایه شده 29
تعداد داوران 800

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی جامعه شناختی، کمک به مسئله یابی و حل مسایل اجتماعی و  ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن همچنین مقاله های کاربردی بامحتوای علمی - پژوهشی که در جهت رفع مشکلات کشور نوشته شده باشند نیز در اولویت قرار می گیرند. انتظار می رود مقاله های تجربی با  پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله های نظری بسته به موضوع حاوی جنبه های عملی و کاربردی باشند. این نشریه از حوزه های موضوعی زیر پشتیبانی می نماید: مسائل اجتماعی ایران، آسیب های اجتماعی ایران، سبک زندگی و ابعاد آن در ایران، سرمایه های اجتماعی در ایران و هویت اجتماعی ایرانیان.


 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

 

 

شماره جاری: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 93، فروردین 1403 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی و پنجم، شماره پیاپی 93، شماره اول، بهار 1403) 

ابر واژگان