شماره‌های پیشین نشریه

جامعه شناسی کاربردی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 92، شماره چهارم، زمستان 1402
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 91، شماره سوم، پاییز 1402
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 90، شماره دوم، تابستان 1402
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 89، شماره اول، بهار 1402
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 555
تعداد نویسندگان 1,026
تعداد مشاهده مقاله 1,991,467
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 772,069
نسبت مشاهده بر مقاله 3588.23
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1391.12
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,493
تعداد مقالات رد شده 1,659
درصد عدم پذیرش 67
تعداد مقالات پذیرفته شده 569
درصد پذیرش 23
تعداد پایگاه های نمایه شده 35
تعداد داوران 782

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی جامعه شناختی، کمک به مسئله یابی و حل مسایل اجتماعی و  ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن همچنین مقاله های کاربردی بامحتوای علمی - پژوهشی که در جهت رفع مشکلات کشور نوشته شده باشند نیز در اولویت قرار می گیرند. انتظار می رود مقاله های تجربی با  پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله های نظری بسته به موضوع حاوی جنبه های عملی و کاربردی باشند. این نشریه از حوزه های موضوعی زیر پشتیبانی می نماید: مسائل اجتماعی ایران، آسیب های اجتماعی ایران، سبک زندگی و ابعاد آن در ایران، سرمایه های اجتماعی در ایران و هویت اجتماعی ایرانیان.


 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

 

 

شماره جاری: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 92، دی 1402 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 92، شماره چهارم، زمستان 1402) 

ابر واژگان