دوره 33 (1401)
شماره 2
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 86، شماره دوم، تابستان1401
شماره 1
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 85، شماره اول، بهار 1401
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 519
تعداد نویسندگان 973
تعداد مشاهده مقاله 1,360,471
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 628,184
نسبت مشاهده بر مقاله 2621.33
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1210.37
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,307
تعداد مقالات رد شده 1,500
درصد عدم پذیرش 65
تعداد مقالات پذیرفته شده 534
درصد پذیرش 23
تعداد پایگاه های نمایه شده 31
تعداد داوران 741

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی جامعه شناختی، کمک به مسئله یابی و حل مسایل اجتماعی و  ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن همچنین مقاله های کاربردی بامحتوای علمی - پژوهشی که در جهت رفع مشکلات کشور نوشته شده باشند نیز در اولویت قرار می گیرند. انتظار می رود مقاله های تجربی با  پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله های نظری بسته به موضوع حاوی جنبه های عملی و کاربردی باشند. این نشریه از حوزه های موضوعی زیر پشتیبانی می نماید: مسائل اجتماعی ایران، آسیب های اجتماعی ایران، سبک زندگی و ابعاد آن در ایران، سرمایه های اجتماعی در ایران و هویت اجتماعی ایرانیان.


 

 • نوع اعتبار                        نشریه علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                    فصلنامه
 • رتبه در ISC                      ضریب تاثیر  679/. (Q1)
 • رتبه در وزارت علوم           الف
 • نوع داوری                        دوسو ناشناس
 • مدرصد پذیرش
 • زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                       الکترونیکی
 • نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی         ندارد
 • هزینه بررسی و انتشار       دارد

********

تمامی مقالات ارسالی به این نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزار مشابهت یابی سمیم نور بررسی خواهند شد.

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه جامعه شناسی کاربردی برای پژوهشگران و محققان به‌صورت آزاد و رایگان  است. (OPEN ACCESS)

 


 

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
2. مطالعۀ جامعه‌شناختی تأثیر سرمایۀ اجتماعی و کیفیت خدمات آموزشی بر احساس نابرابری اجتماعی مطالعۀ موردی: دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم شهرستان ایذه

عبدالرضا نواح؛ علی بوداقی؛ ناهید سعدی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.126517.2034

چکیده
  نابرابری اجتماعی همواره یکی از مسائل مهم مدنظر دانشمندان جامعه‌شناسی بوده است. دسترسی نابرابر افراد به منابع ارزشمند موجب ایجاد احساس نابرابری اجتماعی می‌‌شود و گسترش احساس نابرابری اجتماعی بین افراد، پیامدهای جبران‌ناپذیری را در سطح جوامع به‌همراه دارد؛ بنابراین، بررسی میزان نابرابری در جوامع و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بسیار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
3. سنجش جداشدگی گروه‌های شغلی و تحصیلی در محله‌های شهر اصفهان با استفاده از روش‌های اندازه‌گیری تک‌گروهی و چند‌گروهی

نرگس قدسی؛ مهین نسترن؛ وحید قاسمی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 23-48

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.130386.2166

چکیده
  یکی از زمینه‌های بروز پدیدۀ جداشدگی در سطح شهرها، تمایزهای اجتماعی- اقتصادی است که در اثر تخصیص ناعادلانۀ منابع، فرصت‌ها و خدمات شکل می‌گیرد. بررسی و سنجش میزان جداشدگی در سال‌های گذشته، بر‌اساس شاخص‌ها و متغیرهای مختلف، بارها مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته تا بتوانند ضمن بررسی و تحلیل این پدیده، پیامدهای منفی آن را کاهش دهند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
4. زندگی و سوژگی ناهمتراز، مطالعه‌ای انتقادی از پدیدۀ اجاره‌نشینی در شهر اصفهان

علی روحانی؛ حدیث مجملی رنانی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 49-68

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.130881.2189

چکیده
  انسان‌ها نیازهای متعددی دارند که برای رفع آنها به ‌شیوه‌های مختلف می‌کوشند. یکی از اصلی‌ترین و ضروری‌ترین آنها، داشتن مسکن است. در سال‌های اخیر، تملک مسکن به‌دلیل نوسانات اقتصادی و کاهش قدرت خانواده‌ها، سخت شده است. این مسئله، اجاره‌نشینی را به امری بدیل، تبدیل کرده است. در‌واقع، هم تعداد اجاره‌نشینان و هم مدت‌زمان اجاره‌نشینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. ارائۀ الگوی مدیریت منابع انسانی شایسته‌محور با رویکرد جانشین‌پروری

هادی تیموری؛ آرش شاهین؛ عبدالله کریمی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 69-92

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.126789.2043

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائۀ الگوی مدیریت منابع انسانی شایسته‌محور با رویکرد جانشین‌پروری در صنعت بانکداری است. روش این پژوهش آمیخته (ترکیبی) و جامعۀ آماری آن در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی حوزۀ منابع انسانی و مدیران ارشد بانک صادرات اصفهان است که تعداد 17 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند در فرایند مصاحبه مشارکت کردند و در بخش کمی، شامل همۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
6. رابطۀ الگوی کنش اقتصادی و تاب‌آوری در مواجهه با بحران

مجتبی میرزائی؛ مهدی کرمانی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 93-116

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.130949.2194

چکیده
  در جامعۀ امروزی به‌دلیل اوضاع خاص و تغییرات شدید و مکرر، جوامع با بحران‌ها و موقعیتی از نداشتن اطمینان مواجه می‌شوند. اوضاعی که بی‌‌توجهی برای مقابله با آن بخش‌های مختلف جامعه را تهدید می‌کند که از‌جملۀ آن می‌توان به کنش‌های اقتصادی مردم و خانوارها اشاره کرد. با این حال، وجود ویژگی تاب‌آوری در جامعه و داشتن جامعه‌ای تاب‌آور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی رابطۀ فقر و شاخص عملکرد محیط ‌زیست در کشورهای با گروه درآمدی مختلف

علی عزیزی؛ فرزام پور اصغر سنگاچین

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 117-136

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.129190.2128

چکیده
  نظریه‌ها و شاخص‌های متعددی برای تفسیر ارتباط بین فقر، درآمد و تخریب محیط ‌زیست ارائه شده است. در پژوهش حاضر ضمن پرداختن به برخی از این نظریه‌ها و شاخص‌ها، رابطۀ فقر با شاخص عملکرد محیط ‌زیست در کشورهای با درآمد مختلف بررسی شده است. شاخص عملکرد محیط‌ زیست دارای متغیرهای بسیاری است که داشتن نمرۀ بالاتر در این شاخص به‌منزلۀ عملکرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
8. کافی‌شاپ به‌مثابۀ مکان صلح‌محور (بازاندیشی در نظام روابط معنایی کافی‌‌شاپ)

مریم رحمانی؛ سعید رفیع پور

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 137-162

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.131223.2209

چکیده
  کافی‌شاپ که عده‌ای آن را پدیده‌ای پست‌مدرن و عده‌ای هم آن را در امتداد تکامل قهوه‌خانه‌ها در ایران دانسته‌اند، مکانی است که با تعامل مناسب فضا و نظام معنایی موجود در آن، منجر به تصوری اجتماعی و به پاتوقی برای جوانان تبدیل شده است. این نوشتار با هدف بازاندیشی، دربارۀ تجربۀ حضور جوانان در کافی‌شاپ و بازاندیشی در نظام روابط معنایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسانه
1. بدنمندی و تجربه‌ی خود در سینمای ایران: مطالعه‌ی پدیدارشناختیِ شش فیلم از دهه 60 تا 90

عرفان ناصری؛ احسان آقابابایی؛ مسعود کیانپور؛ علیرضا صیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.131164.2204

چکیده
  تجربه‌ی ‌زیسته در زیست‌جهان مفهومی است که بر اساس آن درکِ جامعه‌شناختیِ فیلم با رهیافت پدیدارشناسی امکان‌پذیر می‌شود. این پژوهش با هدف فهمِ بدنمندی و تجربه‌ی خود در زیست‌جهان نمادینِ فیلم با روش پدیدارشناسی توصیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. شش فیلم سینمایی ایرانی از دهه 60 تا 90 از طریق نمونه‌گیری موارد حاد انتخاب شدند که در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
2. تحلیل جامعه شناختی اثر شاخص های اقتصادی بر قتل در ایران در دوره 1397-1374 به روش سری های زمانی

سیروس احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.127780.2072

چکیده
  قتل به عنوان هولناک ترین جرم خشن، یک مساله مهم اجتماعی است که می تواند متاثر از شاخص های کلان اقتصادی نیز باشد اما این رابطه در ایران کمتر مورد توجّه قرار گرفته است. پژوهش حاضر تلاش کرده است اثر شاخص های اقتصادی سرانه تولید ناخالص داخلی، مشارکت زنان در نیروی کار، بیکاری، تورم، و ضریب نفوذ اینترنت را با قتل مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
3. سناریوی چندجانبه چالش‌های زنان خانه‌دار در دوره شیوع کروناویروس (مطالعه زنان خانه‌دار بالای 20 سال شهر بروجرد)

معصومه باقری؛ محمدرضا حسینی؛ نرگس خوشکلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.129676.2147

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی نظریه مبنایی، فرآیند تغییر نقش «خانه‌دار» را در دوران شیوع بیماری کرونا بررسی نموده است. جامعه مورد مطالعه، زنان خانه‌دار بالای 20 سال شهر بروجرد بوده‌اند. نمونه‌گیری هدفمند و گردآوری داده‌ها به روش مصاحبه عمیق نیز تا زمان اشباع نظری ادامه یافته است به طوری که از میان 30 مصاحبه انجام‌گرفته، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
4. کاوشی کیفی در بسترهای اجتماعی فرایند پرداخت مالیات

علیرضا زارع؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی؛ جلیل توتونچی؛ علی روحانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.131606.2228

چکیده
  مالیات به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت در اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی است. پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی عواملی که در افزایش اعتماد و مشارکت مودیان در پرداخت مالیات نقش دارند انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریۀ زمینه‌ای انجام شد. جامعه هدف پژوهش، مدیران مالی شرکت‌های تولیدی بزرگ در شهر یزد بودند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. بررسی ذهنیت کنشگران به فناوری اطلاعات در نظام مالیاتی (با رویکرد نظریه ساخت یابی)

محمد توکل؛ محبوبه حبیبی بدرآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.129099.2125

چکیده
  طرح تحول نظام مالیاتی از طرح‌های محوری اقتصادی است که در اجرای برنامه سوم توسعه، با تاکید بر ایجاد نرم افزار یکپارچه مالیاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با آن تعریف شد. تطویل اجرای این طرح، ابهام در مورد آثار آن و تعارض منافع گروه‌های دخیل در تغییرات فناورانه، موجب شکل‌گیری ذهنیاتی متفاوت در کنشگران نظام مالیاتی شده و مقاومت‌هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
6. واکاوی گفتمان هویت ملی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی متوسطۀ اول از منظر لاکلا و موف

آزاده عبادی؛ بهمن گرجیان؛ الخاص ویسی؛ سیدعلی اصغر سلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.130576.2176

چکیده
  مدرسه ساز‌‌و‌‌کاری است که دانش‌آموز از طریق آن به‌تدریج وارد حیات سیاسی-اجتماعی می‌شود و رفتار اجتماعی را می‌آموزد. بنابراین مدرسه و در درون آن کتاب‌های درسی در جامعه‌پذیر کردن دانش‌آموزان تاثیر بسزایی دارند. هدف از مطالعه‌ی پیش رو، واکاوی هویت ملی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره‌ی متوسطه‌ی اول ازمنظر لاکلائو و موف است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
7. ناهمسانی در حل مسئله، رفتارهای پاندولیک: یک نظریه زمینه‌ای از چگونگی حل مسئله در بین زوجین یزدی

لیدا هاتفی راد؛ مهربان پارسامهر؛ علی روحانی؛ اکبر زارع شاه آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.130272.2162

چکیده
  با توجه به اینکه نحوه برقراری تعاملات در خانواده‌ها در حل مسائل و تعارضات آن‌ها نیز نقش مهمی ایفا می‌کند؛ پژوهش حاضر در پی آن است تا به تبیین فرآیند و چگونگی حل مسائل با تأکید بر حل مسئله به واسطه گفتگو در میان زوجین یزدی بپردازد. بدین منظور از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای و همچنین نمونه‌گیری نظری استفاده شد و 31 نفر از زوجین خانواده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
8. کاوش پدیدارشناختی بر شایستگی‌های پایه آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

فاطمه سادات موسوی ندوشن؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ محمد رضا نیستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.131720.2234

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی‌های پایه آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی در سند تحول بود. این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش مورد استفاده، پدیدارشناختی است. مشارکت کنندگان پژوهش را مدرسان مراکز تربیت معلم، اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی، علوم سیاسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های اصفهان و یزد تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
9. رابطه انگیزه مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام با مشارکت ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان خوانسار

طاهره ندایی؛ راضیه شریفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.129500.2140

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‌ انگیزه‌ مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام با مشارکت‌ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان خوانسار انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود و جامعه‌ آماری آن را کلیه‌ دختران دانشگاه‌های شهرستان خوانسار تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ...  بیشتر

ابر واژگان