تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 543
تعداد نویسندگان 1,011
تعداد مشاهده مقاله 1,756,351
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 730,109
نسبت مشاهده بر مقاله 3234.53
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1344.58
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,450
تعداد مقالات رد شده 1,625
درصد عدم پذیرش 66
تعداد مقالات پذیرفته شده 554
درصد پذیرش 23
تعداد پایگاه های نمایه شده 35
تعداد داوران 773

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی جامعه شناختی، کمک به مسئله یابی و حل مسایل اجتماعی و  ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن همچنین مقاله های کاربردی بامحتوای علمی - پژوهشی که در جهت رفع مشکلات کشور نوشته شده باشند نیز در اولویت قرار می گیرند. انتظار می رود مقاله های تجربی با  پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله های نظری بسته به موضوع حاوی جنبه های عملی و کاربردی باشند. این نشریه از حوزه های موضوعی زیر پشتیبانی می نماید: مسائل اجتماعی ایران، آسیب های اجتماعی ایران، سبک زندگی و ابعاد آن در ایران، سرمایه های اجتماعی در ایران و هویت اجتماعی ایرانیان.


 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

 

 

شماره جاری: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 89، فروردین 1402 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 89، شماره اول، بهار 1402) 

پدیدارشناسی تجربۀ زیستۀ زنان سرپرست خانوار از حمایت‎‍های اجتماعی

صفحه 113-138

10.22108/jas.2022.133767.2294

غلامرضا تبریزی کاهو؛ کیوان صالحی؛ حسین کشاورز افشار؛ یاسر مدنی


ابر واژگان