نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتر جامعه شناسی گرایش مسایل اجتماعی ایران دانشگاه شیرازایران

چکیده

هدف از این مقاله، تامل انتقادی در باب زندگی روزمره زنان، از خلال مطالعه تجربه کافه‌نشینی می‌باشد که چگونه این امر باعث تغییر در بازتعریف زنانگی‌ شده-است. میشل دوسرتو چارچوب مفهومی مناسبی را برای درک تولید فضای شهری و تجربه آن از طریق فعالیت‌های روزمره ساکنان یک شهر ارائه می‌دهد. روش‌-شناسی مورد استفاده تحقیق، مردم‌نگاری انتقادی می‌باشد؛ داده‌های پژوهش شامل طیف گسترده‌ای از مشاهدات غیرمستقیم و مشارکتی، یادداشت‌های میدانی، مصاحبه‌های ساخت نیافته‌است که با استفاده از تحلیل تماتیک، سه مقوله مرکزی(کافه به مثابه مکان سوم، زنانگی به مثابه تعارض و تجربه زنانگی جدید در فضا) بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حضور زنان (چه مصرف کننده و چه تولیدکننده‌ی فضا) در کافه‌ها باعث شکل‌گیری عاملیت انتخاب و کنشگری بیشتری در آن‌ها شده‌است و تجربه‌های رهایی‌بخشی را بدست آوردند که تعریف‌ ایشان را از زنانگی سنتی به چالش می‌کشد. خوانش دوسرتویی این بررسی نشان می‌دهد که زنان در فضاهای عمومی به عنوان یک کنشگر فعال حاضر می‌شوند و به نوعی به مدیریت فضا می‌پردازند؛ آن‌ها فعالانه در برساخته‌شدن فضا و هویت جدیدشان سهم دارند و در پی مطالبه‌گری خود از حق برابری در شهر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

"Space consumption and redefining femininity; Study of women's cafe experience in Shiraz"

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Ghafarinasab 1
  • raana mohammadtaghinejad esfahani 2

1 University of shiraz, Iran

2 PhD student in Sociology Social issues of Iran Shiraz University of Iran

چکیده [English]

The purpose of this article is to critically reflect on the daily lives of women by studying how the cafe experience has changed the redefinition of femininity. Michel De Certeau provides a good conceptual framework for understanding the production of urban space and its experience through the daily activities of the inhabitants of a city. The methodology used in the research is critical ethnography; Research data include a wide range of indirect and participatory observations, field notes, and unstructured interviews using thematic analysis, three central categories (cafe as a third place, femininity as conflict, and the experience of new femininity in space) was obtained. The results of the study indicate that the presence of women (both consumers and producers of space) in cafes has led to the formation of more agency and activism in them and gained liberating experiences that define them from traditional femininity to it challenges. A two-sided reading of this study shows that women are present in public spaces as active actors and somehow manage space; they are actively involved in building their new space and identity, and are seeking their claim to equality in the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "experience"
  • "Femininity"
  • "Café"
  • "Gender space"
  • "Consumption"