نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

2 محدثه امیری مقدم. دانشجوی جامعه شناسی فرهنگی، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ایران، تهران.

چکیده

اهمیت پرداختن به مدارا در زندگی روزمره شهری، چیستی، ابعاد و معنای آن، عملکرد و مکانیزم‌های برساخت آن، با همه مناقشاتی که با خود به همراه دارد، این مسئله را به وجود می‌آورد که اساساً مردم در بستر زندگی روزمره شهری چگونه مفهوم مدارا را به مثابه کنش اجتماعی معنادار درک، تفسیر و تجربه می‌کنند؟ در این پژوهش که با روش کیفی نظریه مبنایی انجام شده و نمونه گیری آن از نوع نظری است، تحلیل یافته‌ها با استفاده از روش تحلیل موقعیت کلارک حاکی از آن است که عمل مبتنی بر مدارا در واقع امری سیال و مدرج است که مدارای منفعلانه یا تسلیم، مدارای فعال و عدم مدارا جهان اجتماعی این مفهوم را تشکیل می‌دهد. همه این ابعاد ذیل مکانیزم کژنماساختن مدارا بهم می‌رسند به این معنا که بروز ذهنیات و کنش‌ها همراه با اغراق در مفاهیم اخلاقی جامعه همچون مدارا از این رو اتفاق می‌افتد مه فرد با تجربه‌ قرار گرفتن در شرایط نابه‌سامان و نامطمئن زندگی، زیستن در فضایی آکنده از فردگرایی، ناامنی هستی‌شناختی، مواجهه با احساساتی مملو از آشفتگی، اضطراب، تجربه تغییرات سریع و ناگهانی، شکاف‌های عظیم فرهنگی و اقتصادی، مواجهه با بحران‌های‌ هویتی، بحران شهرنشینی، تغییرات سریع اجتماعی فرهنگی و مانند آن، به انتخاب مداوم در جهت‌گیری‌های خود در اتخاذ رویکرد مبتنی بر مدارا دست می‌زند و به نحوی اغراق شده همراه با پررنگ کردن وجوه منفی سعی در بازنمایی این ذهنیات و الگوهای پنهانی دارد که توسط شهروندان در زندگی روزمره شهری تولید و بازتولید شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Constructing of tolerance in urban everyday life

نویسندگان [English]

  • mohammadsaeed zokaei 1
  • Mohaddeseh Amiri Moqaddam 2

1 Professor in Sociology & Cultural Studies, Allameh Tabataba'i University

2 .Ph.D student in Cultural Sociology, department of sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran,

چکیده [English]

Tolerance is a social construct that is based on structural conditions, context and social status, and the discourses and worlds of urban life. The problem of this study is how people in the context of everyday urban life understand and interpret the concept of tolerance as a meaningful social action, and experience.
Analysis of data, Using Clark's position analysis method suggests that tolerance-based action is in fact a fluid and scaled matter that consists of three dimensions: passive tolerance or surrender, active tolerance, and intolerance. All these dimensions come together under the mechanism of tolerance-making (the phenomenon of research). A person with the experience of being in a chaotic and uncertain life in Tehran, living in an atmosphere full of individualism, ontological insecurity, facing feelings of turmoil, apprehension, anxiety, experiencing rapid change, cultural and economic gaps, facing Identity crises, urban crises, rapid socio-cultural changes make constant choices in their orientations toward a tolerance-based approach. In the way of expressing mentalities and actions along with exaggerating the moral concepts of society such as tolerance, one tries to represent these hidden mentalities and patterns that have been produced and reproduced by citizens in everyday urban life. Hence, tolerance is a concept that is manifested in a distorted way due to various factors and representations, with the elements of submission and failure, despair, and frustration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social construction of tolerance
  • Everyday urban life
  • Basic theory
  • Clark situation analysis
  • Cultural Studies