فرهنگ
1. بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ محمد حسین ابتکاری

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، صفحه 1-16

چکیده
             دین و آموزه­های آن می­تواند با ایجاد باورها و ارزش­های مشترک میان پیروان خود، موجبات شکل‌گیری، استحکام و دوام سرمایه اجتماعی را فراهم آورد، امّا این مفهوم کمتر مورد توجّه محققان رشته­های مختلف قرار گرفته است. بر این اساس، این پژوهش با هدف میزان تأثیر هویت دینی بر سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر ...  بیشتر

فرهنگ
2. گونه‌شناسی دینداری جوانان شهر اصفهان

علیرضا شجاعی زند؛ آرش حسن پور

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، صفحه 17-39

چکیده
             مسأله این پژوهش، تنوع و تکثری است که در مقوله دینداری در زمانه کنونی حادث شده است. این مطالعه با پذیرفتن این پیش‌فرض که دینداری به مثابه امری متنوع، متکثّر و متلوّن، خارج از دوگانه‌ دیندار یا بی‌دین بودن افراد است، به گونه‌شناسی دینداری جوانان شهر اصفهان پرداخته است. بدین منظور، با استفاده از روش ترکیبی ...  بیشتر

3. تحلیل نگرش محمدرضا شاه پهلوی به حکومت­گری، طبقات و جریان­های پرنفوذ اجتماعی (از 1332 تا 1355)

جمشید ترابی اقدم؛ ثریا معمار؛ ثریا معمار؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، صفحه 41-58

چکیده
            مقاله حاضر درصدد تحلیل نگرش محمدرضا شاه پهلوی به حکومت‌گری، طبقات و جریان‌های پرنفوذ اجتماعی در دوره پس از کودتای 28 مرداد است. محدوده تاریخی تحقیق سال‌های 1332 تا پایان 1355ه.ش را در بر می‌گیرد. پیش فرض نظری طرح چنین موضوعی این است که نگرش شاه پیوندی دیالکتیکی با شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه او داشته است . چارچوب نظری این پژوهش ...  بیشتر

4. بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزیستی (مورد مطالعه: کارکنان بهزیستی شهر اصفهان)

فاطمه شاه چراغی؛ سعید صادقی؛ منصور حقیقتیان

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، صفحه 59-72

چکیده
        منصور حقیقتیان، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان   سعید صادقی، دکترای روا‌ن‌شناسی سازمان بهزیستی استان اصفهان *   فاطمه شاه‌چراغی، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‏شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان     چکیده   هوش فرهنگی به توانایی عملکرد مؤثر در روابط میان فرهنگی، به خصوص در فضاهای شغلی اشاره می­کند. ...  بیشتر

5. سلامت و عوامل اجتماعی تعیین‌کننده آن: مطالعه‌ای بر روی نابرابری‏های سطوح سلامت بین شهروندان تبریزی

بهمن عبدی؛ حسین بنی فاطمه؛ جعفر شهام‌فر؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ حسین بنی فاطمه

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، صفحه 73-89

چکیده
            سلامت افراد در جامعه تحت تأثیر متغیرهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرد. بر این مبنا، توجه به آگاهی‌های بهداشتی افراد، سواد سلامتی، حمایت‌های اجتماعی و سبک زندگی در کنار مؤلفه‌هایی، مانند: سواد، وضعیت اقتصادی، نوع اشتغال، شرایط محیطی زندگی و بسیاری مؤلفه‌های اقتصادی – اجتماعی دیگر در تبیین وضعیت سلامتی افراد جامعه ...  بیشتر

6. تبیین جامعه­شناختی تأثیر تصاویر رسانه­ای بر تصویر بدن و عزّت نفس با تأکید بر نقش خودطرحواره ظاهر (مطالعه موردی: دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان)

وحید قاسمی؛ وحید قاسمی؛ مسعود کیانپور؛ فروغ کاظمی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، صفحه 91-111

چکیده
              دنیای امروز که با نام­ "عصر ارتباطات" شناخته می­شود؛ دنیایی است که رسانه در تمام ابعاد و وجوه زندگی انسان­ها به شکل ناگزیری رسوخ یافته است. ماهواره که یکی از پیشرفته­ترین رسانه­های بصری تلقی می­شود، در طی چند سال اخیر به صورت فراگیری در دسترس عموم مردم قرارگرفته و ارزش­ها و ذائقه خانواده­های ایرانی را دگرگون کرده است. بدن ...  بیشتر

7. نظام‌های ارزشی و هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان پسر متوسطه شهر میاندوآب در سال تحصیلی91-1390)

بابک نظری؛ حسین میرزایی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، صفحه 113-123

چکیده
              هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط نظام‌های ارزشی با هویت ملی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهر میاندوآب در سال تحصیلی91-1390 است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه (2423 نفر) شهر میاندوآب و حجم نمونه 300 نفر بوده است. روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای بوده و از پرسشنامه استاندارد و همچنین محقق ساخته برای جمع‌آوری ...  بیشتر

8. تحلیل مقایسه­ای اثرهای برنامه­های تلویزیون و کانال­های ماهواره­ای بر سرمایه اجتماعی دانشجویان

داود ابراهیم پور؛ باقر ساروخانی؛ غلامعباس توسلی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، صفحه 125-147

چکیده
      مقاله حاضر به تحلیل مقایسه‌ای اثرهای استفاده از برنامه‌های تلویزیون و ماهواره و برخی متغیرهای رسانه‌ای اثرگذار بر سرمایه اجتماعی و ابعاد و مؤلفه‌های آن پرداخته است. چهارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش نظریه «کاشت» است که به وسیله جرج گربنر و همکارانش بسط و گسترش یافته است . هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی افراد ...  بیشتر

9. هویت اسلامی- ایرانی از دیدگاه نظریه آشوب و پیچیدگی

ولی موسوی نژاد؛ حمداله اکوانی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، صفحه 149-167

چکیده
            در جهان امروز برخورداری از هویت‌های چندگانه ملی، محلی، بین‌المللی، دینی، شغلی، جنسیتی، حرفه‌ای، گروهی، قومی، زبانی و ... جزئی از اقتضائات زندگی اجتماعی است. این هویت‌های چندگانه و پیچیدگی آنها ما را متوجه این سؤال می‌کند که هویت اسلامی ایرانی در دوره حاضر تحت تأثیر چه عناصری قرار می‌گیرد و این عناصر چگونه به شکل‌گیری، ...  بیشتر

10. بررسی تفاوت عوامل اقتصادی، رقابت سیاسی و مداخله بیگانگان در انتخابات ریاست جمهوری 1376 و 1388

سعیده انفعالی؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی؛ علیرضا سمیعی اصفهانی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، صفحه 169-182

چکیده
              علی‏رغم برگزاری بیش از 30 انتخابات ملی در ایران در دوره پس از انقلاب اسلامی، انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال 1388 بحث برانگیز گردید و در نتیجه آن مسائل و مشکلات متعددی پدید آمد، اما این امر کمتر مورد بحث و بررسی علمی قرار گرفته است. با توجه به شباهت‌های گسترده انتخابات سال 1388 با انتخابات ریاست جمهوری سال، 1376 پژوهش حاضر ...  بیشتر

11. سازگاری با تغییرات اقلیمی: کاربرد ‌تئوری بنیادی (مورد مطالعه کشاورزان شهرستان مرودشت)

غلامحسین زمانی؛ طاهر عزیزی خالخیلی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، صفحه 183-199

چکیده
           در نتیجه فعالیت‌های انسانی، اقلیم جهان در حال تغییر است و تمام جوامع نیاز دارند که یاد بگیرند چگونه با این تغییرات پیش‌بینی شده مقابله نمایند. شهرستان مرودشت در استان فارس، یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است که در چند سال گذشته با کاهش شدید بارندگی و خشکسالی‌های شدید مواجه بوده است. این مطالعه با هدف بررسی چگونگی سازگاری کشاورزان ...  بیشتر