فرهنگ
2. ارزیابی جامعه‌شناختی بیگانگی شغلی و تأثیرات آن بر فرهنگ سازمانی در سازمان‌های آموزشی (مورد مطالعه:کارکنان ادارات آموزش و پرورش مشهد)

مهناز بزمی؛ منصور حقیقتیان؛ محمد اسماعیل انصاری؛ فریدون وحیدا

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 1-14

چکیده
  این مقاله با هدف تبیین رابطه میان بیگانگی شغلی با فرهنگ سازمان در سازمان‏های آموزشی، در میان کارکنان نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد اجرا شده است. از میان حجم کل جامعه آماری تعداد 285 نفر به شیوه نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای با تخصیص متناسب انتخاب شده‏اند. ابزار پژوهش پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2007) و پرسشنامه بیگانگی شغلی ...  بیشتر

فرهنگ
3. تحلیل رابطه بین مصرف رسانه‌ای و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

محمودرضا رهبرقاضی؛ رضا محمود اوغلی؛ زهرا صادقی نقدعلی؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 15-32

چکیده
    تحقیق حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و مصرف رسانه­ای به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان می‌پردازد. اعتماد اجتماعی یکی از مهم­ترین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی به شمار می‌رود. ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی جامعه مورد بررسی و نیز وجود خرده فرهنگ‌های مختلف که از جمله نتایج آن خاص‌گرایی ...  بیشتر

رسانه
4. تلویزیون و هویت دینی (مطالعه­ موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران )

مهرداد کاظمیان؛ معصومه اشتیاقی؛ توحید علیزاده؛ محمد اسماعیل ریاحی

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 33-48

چکیده
        محمداسماعیل ریاحی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران *   توحید علیزاده، کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران   معصومه اشتیاقی، کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران   مهرداد کاظمیان، کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه مازندران     چکیده   با اذعان به نقش رسانه­ها در شکل دهی و ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. بررسی میزان سواد سیاسی و اجتماعی شهروندان بزرگسال شهر اصفهان

فاطمه السادات موسوی ندوشن؛ ستاره موسوی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 49-60

چکیده
        محمدرضا نیلی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان *   ستاره موسوی، دانشجوی دکتری برنامه­ درسی دانشگاه اصفهان   فاطمه سادات موسوی، دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان       هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان سواد اجتماعی و سیاسی بزرگسالان شرکت‌کننده در مراکز آموزشی غیر رسمی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
6. تمایل به خودکشی در میان دانشجویان: آزمون تجربی نظریه فشار عمومی اگنیو

ندا یوسفی؛ اکبر علیوردی نیا

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 61-79

چکیده
        اکبرعلیوردی‌نیا، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران *   ندا یوسفی، کارشناس ارشد پژوهشی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران     نظریه فشار عمومی اگنیو، یکی از معروفترین نظریه­های جرم­شناختی است. معروفیت این نظریه ناشی از قلمرو و گستره آن است که به محققان اجازه می­دهد درباره آثار طیفی از محرک­های ...  بیشتر

فرهنگ
7. موانع اجتماعی تفکر در الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس نظریه‌پردازی داده محور از قرآن

علی ربانی خوراسگانی؛ علی نقی ایازی

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 81-96

چکیده
         روش‏شناسی علمی، نظامی از قواعد و روش‌‌هاست که پژوهش بر اساس آن استوار بوده، ادعای معرفت ارزیابی می‌شوند. نظریه زمینه‌ای [1] می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های پژوهش کیفی و مبتنی بر داده‌‌ها به تحلیل عالمانه‌ای در این زمینه دست یابد. این نوشتار با بهره‌گیری از پارادایم تفسیر اجتماعی و استقرا در آموزه‌های قرآن ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
8. تبیین جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق (مطالعه موردی: شهرستان قائم شهر)

عقیل اسدیان؛ کامران صداقت

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 97-116

چکیده
            هدف از این مقاله، تعیین عوامل جامعه شناختی مؤثر بر طلاق در شهرستان قائم­شهر است. مبانی نظری تحقیق بر پایه تئوری­های همسان­همسری، ناهمسان­همسری، مبادله، شبکه و نظریه­ نقش­ها استوار است. روش تحقیق مورد مطالعه پیمایشی و از نوع علّی  مقایسه  ای است. در این مطالعه 280 نفر برای نمونه تحقیق برگزیده ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
9. وضعیت گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه اصفهان و برخی از عوامل مرتبط با آن

مسعود کیانپور؛ ثریا معمار؛ سحر خجسته

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 117-138

چکیده
        سحر خجسته، کارشناس ارشد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان *   ثریا معمار، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان   مسعود کیانپور، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان      امروزه صاحبنظران تفکر انتقادی را به عنوان یک ضرورت در زندگی درنظر می­گیرند. به همین علت، یکی از اهداف آموزش و پرورش، تربیت افرادی ...  بیشتر

فرهنگ
10. بررسی رابطه بین هنجار تقابل اجتماعی و قانون ­گریزی استفاده­ کنندگان موتورسیکلت در شهر یزد

ابراهیم مسعودنیا

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 139-158

چکیده
     ­          تحقیق حاضر، با هدف تعیین تفاوت میان استفاده­کنندگان موتورسیکلت قانون­گریز و استفاده­کنندگان موتورسیکلت قانونمند، از نظر هنجار تقابل اجتماعی و مؤلفه­های آن؛ یعنی تقابل اجتماعی منفی، باور به تقابل اجتماعی و تقابل اجتماعی مثبت انجام شد. این پژوهش، در قالب یک طرح مورد ـ شاهدی و به ورت مقطعی ...  بیشتر

رسانه
11. بررسی نقش شبکه‌های سایبری بر هویت فرهنگی دانشجویان دانشگاه اصفهان سال تحصیلی 91-1390

نگین برات دستجردی

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 159-170

چکیده
              رشد سریع شبکه‏های سایبری دانشجویان را با اطلاعات و برنامه‏های متنوعی روبه رو ساخته و تغییرات گوناگونی در عرصه‏های مختلف زندگی آنان ایجاد کرده است که بدون تردید یکی از حوزه‏های تأثیر پذیر آن، هویت و فرهنگ است. لذا هدف اصلی از انجام پژوهش، بررسی نقش شبکه‏های سایبری بر هویت فرهنگی دانشجویان است. ...  بیشتر

فرهنگ
12. بررسی رابطۀ هویت قومی و ملی با تأکید بر نقش دینداری: نمونه موردی دانش‏آموزان متوسطه شهر یاسوج

سید فخرالدین بهجتی اصل؛ آرمان حیدری؛ مجید موحد

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 171-188

چکیده
            بررسی رابطۀ هویت ملی و قومی از برجسته‏ترین موضوع‏های مورد توجه جامعه‏شناسان و محققان خارجی و ایرانی بوده است. این رابطه را می‏توان در پرتو تأثیر دو دسته عوامل گریز از مرکز و یا گراینده به مرکز بررسی کرد. در دهه‏های اخیر، متأثر از جهانی شدن و تضعیف هژمونی تئوری‏های "دنیوی شدن"، دین و دینداری از مهمترین ...  بیشتر