مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
1. بررسی تأثیر بهزیستی روانی بر رضایتمندی زناشویی زنان: مورد مطالعه زنان متأهل نجف آباد و فولادشهر

محمد تقی ایمان؛ زهرا یادعلی جمالویی

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 1-24

چکیده
  مسأله اساسی این پژوهش، بررسی رابطه بهزیستی روانی و رضایتمندی زناشویی در بین زنان متأهل دو شهر نجف‌آباد و فولادشهر است. این مطالعه مقطعی بر روی ۷۵۷ نفر زن متأهل (۳۸۱ نفر ساکن نجف آباد و ۳۷۶ نفر ساکن فولادشهر) این دو شهر در استان اصفهان که حداقل ۳ سال از مدت ازدواجشان می‌گذشت، انجام شده است. یافته‌ها نشان داد که بین سن و طول مدت ازدواج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
2. تجارب مدیریت احساسات در نظام مراقبت‌های پزشکی (مطالعه موردی شهر تورنتو)

مسعود کیانپور

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 25-52

چکیده
            این مقاله حاصل یک پژوهش بین شاخه‌ای در حوزه‌های جامعه شناسی احساسات و جامعه شناسی پزشکی است که مفهوم «مدیریت احساسات» را در گروه ناشناخته‌ای از پرسنل پزشکی- روحانی‌های شاغل در بیمارستان [1] با رویکردی کیفی بررسی می‌کند. در نظام مراقبت‌های پزشکی آمریکای شمالی نقش روحانی مقیم به عنوان یکی از اعضای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
3. عوامل اجتماعی مؤثر در شکل‌گیری تصویر بدن (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان)

منصور حقیقتیان؛ عادله کاوه زاده؛ محمود کیوان آرا

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 53-66

چکیده
    دنیای کنونی، دنیای روابط کوتاه و مقطعی است و لذا افراد بیش از آنکه خود را به سبب تفاوت‌ها یا شباهت‌هایی در ویژگی‌های انتسابی و اکتسابی بشناسند، خود را با ویژگی‌های ظاهری و آشکار می‌شناسند و ظاهر هر فرد نشان‌دهنده هویت فردی اوست. به عبارتی، منبع اصلی و اولیه شکل‌گیری ارتباط و تفسیر معنای هر چیزی ظواهر خواهد بود. زنان به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
4. تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر اقتدارگرایی

نصراله پورافکاری؛ بهزاد حکیمی نیا؛ آرش حیدری؛ شهروز فروتن کیا

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 67-84

چکیده
   هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش کلیدی است که پایگاه اجتماعی-اقتصادی چگونه به اقتدارگرایی کشانده می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال کلی از تئوری‌های لیپست، آدورنو و کوهن بهره گرفته شد و سه فرضیه اصلی به همراه هفت فرضیه فرعی طراحی نموده و مدلی پیشنهاد شده است. روش این پژوهش میدانی بوده و از طریق survey انجام گرفته است و داده‌ها از 407 دانشجوی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در شهر اصفهان

سیدعلیرضا افشانی؛ عباس عسگری ندوشن؛ محمد حیدری؛ محمد نوریان نجف آبادی

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 85-102

چکیده
           پدیده کودکان خیابانی و کار، یکی از معضلات گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است. مقاله حاضر با هدف بررسی وضعیت کلی کودکان کار و خیابانی به مطالعه سبک زندگی، فعالیت‏‏ها، تجربیات، زمینه‏های خانوادگی، ویژگی‌های تحصیلی و خصوصیات رفتاری آنان از نظر ارتکاب جرم و نظایر آن می‏پردازد. بدین منظور، با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
6. بررسی عوامل اجتماعی ـ روان‌شناختی مؤثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان

حسین مسعودنیا؛ نجات محمدی فر؛ گلمراد مرادی؛ عاطفه فروغی

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 103-124

چکیده
   مشارکت سیاسی یکی از مباحث مهم در جامعه‌شناسی سیاسی و یکی از شاخصه‌های توسعه سیاسی در کشورها به شمار می‌رود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی ـ روان شناسی مؤثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه اصفهان است. روش پژوهش در این مقاله به شیوه پیمایش بوده است. نمونه پژوهش 120 نفر از استادان دانشگاه اصفهان هستند. داده‌های آن از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
7. بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمان‌های اداری شهر یزد)

منصور حقیقتیان؛ سمیه کریمی زاده؛ جواد نظری

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 125-142

چکیده
            موضوع: فساد اداری پدیده‌ای پیچیده و دارای علل و آثار چندگانه است که در کشورهای مختلف نمودهای متفاوتی دارد و به نظر می‌رسد در همه نظام‌های اداری که میزانی از اختیار نهفته است، وجود دارد. چارچوب نظری: در این پژوهش، از نظر اندیشمندانی چون سلزنیک در رابطه با تعهد سازمانی؛ مرتون در مورد رضایت شغلی، تیلور و شوارتز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
8. بررسی‌ تفاوت‌های سبک زندگی گروه‌های‌ شهری و روستایی در ارتباط با جهانی‌شدن فرهنگی‌ مطالعه موردی: اصفهان و روستاهای آن

محمد نجارزاده

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 143-164

چکیده
            جهانی‌شدن و فناوری‌های رسانه‌ای مانند اینترنت، ماهواره، تلویزیون، ویدئو، سینما و رادیو به همراه شکل‌های جدید مصرف شرایطی را در چند دهه گذشته به وجود آورده‌اند که به سختی می‌توان آن را کنترل کرد. در کنار این شرایط جدید، فرهنگ جهانی‌ و خرده­فرهنگ‌های جدیدی پدید آمده است که به نوعی هر لحظه دچار تغییر می‌شوند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
9. بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفت

اکبر زارع شاه آبادی؛ رحمت اله ترکان؛ محمود حیدری

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 165-188

چکیده
          از آنجا که نیروی انسانی از حساسترین و مهمترین منابع یک سازمان محسوب می­شود، رضایت شغلی و نشاط و شادابی کارکنان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، زیرا رضایت شغلی و نشاط اجتماعی علاوه بر سلامت جسمی و روحی آنها موجب افزایش بازدهی و بهره­وری نیروی کار می­گردد. هدف این مقاله سنجش میزان رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
10. بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل موثر بر آن

محمد باقر علیزاده اقدم

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 189-206

چکیده
    امید به آینده، یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و شادابی افراد جامعه و به ویژه نسل جوان است. وقتی امید به آینده در ارتباط با قشر دانشجو به عنوان آینده سازان جامعه مطرح می‌شود، اهمیت آن دوچندان می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، سنجش میزان امید به آینده در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و برخی از عوامل مؤثر بر آن است. نمونه آماری تحقیق ...  بیشتر