1. بررسی فردگرایی روش‌شناختی و چالش‌های آن در علوم ‌اجتماعی

اسفندیار غفاری نسب؛ محمدتقی ایمان

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 1-18

چکیده
          چکیده   هدف این مقاله بررسی دیدگاه فردگرایی روش شناختی درباره‌ی شیوه‌ی تبیین پدیده‌های اجتماعی است. این دیدگاه پدیده‌های اجتماعی را برحسب کنش‌های افراد، تبیین می‌کند. نهادهای اجتماعی به افراد و تمایلات آنها تقلیل داده می‌شود. گرایش به روان‌شناسی‌گرایی در این دیدگاه مهم است. با این حال، در فردگرایی روش‌شناختی دو تفسیر ...  بیشتر

2. تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی

محمد عباس زاده؛ محمد عباس زاده

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 19-34

چکیده
     چکیده   امروزه دنیای علم، به طور مداوم، با شتاب بالایی تغییرات عدیده‌ای را به خود می‌بیند؛ طوری که در همه‌ی زمینه‌ها و از جمله در حوزه‌ی روش‌های تحقیق نیز، این تغییرات محسوس است. با این حال، اگر مفاهیمی چون اعتبار و پایایی در حوزه‌ی روش‌شناسی، در دوره‌ی اثباتی با اصول و قوانین مشخص و جهان‌شمولی به کاربرده می‌شدند، در دوره‌ی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی رابطه‌ی رفاه ‌اجتماعی و سرمایه‌ی ‌اجتماعی در شهر سنندج

جعفر هزار جریبی؛ احسان مردوخ روحانی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 35-50

چکیده
        چکیده   در این مقاله رابطه‌ی رفاه ‌اجتماعی و مؤلفه­های آن با سرمایه‌‌ی اجتماعی در شهر سنندج بررسی شده ‌است. سرمایه‌ی ‌اجتماعی مجموعه‌ی منابع مادی و معنوی است که به فرد این امکان را می­دهد که روابط پایداری داشته‌باشد. رفاه ‌اجتماعی شامل شاخص‌های اصلی آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تغذیه، مسکن، اشتغال، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. بررسی میزان مشارکت ‌اجتماعی مردم در شهر مرودشت و عوامل مؤثر بر آن در سال 1387

محسن نوغانی؛ محسن نوغانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محمدرضا خلیفه

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 51-80

چکیده
            چکیده   این پژوهش در راستای رسیدن به این هدف است که در شهر مرودشت مشارکت‌ اجتماعی در چه اندازه و تحت تأثیر چه عواملی است. فرضیه‌های این تحقیق براساس نظریه‌های انتخاب عقلانی، انگیزش مازلو، کنش متقابل و ساختار بندی آنتونی گیدنز، دال، لرنر و هانتینگتون استفاده شده است.   جامعه‌ی ‌آماری شامل افراد 65-18 ساله‌ی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. مطالعه رابطه‌ی اعتماد اجتماعی و احساس امنیت‌ اجتماعی در میان جوانان 15- 29 سال ساکن شهرهای شیراز و یاسوج

مجید موحد؛ مجید موحد؛ حلیمه عنایت؛ اله رحم حیدری

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 81-104

چکیده
        چکیده   هدف این مقاله، بررسی رابطه‌ی اعتماد اجتماعی ( تعمیم یافته و نهادی) با احساس امنیت اجتماعی جوانان 15- 29 ساله‌ی ساکن شهرهای شیراز و یاسوج است. مطالعه‌ی حاضر بر اساس تئوری گیدنز، و روش ‌پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. نتایج آنالیز کوواریانس نشان داد احساس امنیت اجتماعی پاسخگویان بیشتر ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
6. قشربندی ‌اجتماعی و نوشتار فارسی مطالعه‌ی موردی: نوشتار دانش آموزان مدارس راهنمایی شیراز

محمد عموزاده؛ جواد شیروانی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 105-124

چکیده
        محمد عموزاده، دانشیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان *   جواد شیروانی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان   چکیده   در این تحقیق سعی بر آن بوده ‌است که الگوی زبان­شناسی اجتماعی برنستاین به ­صورت میدانی بررسی گردد. نظریه‌ی اجتماعی‌ شدن ارتباط، نوعی قطبیت سازی روند ارتباطی را بر اساس مفاهیمی چون گونه‌ی ...  بیشتر

فرهنگ
7. بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایه‌ی ‌فرهنگی بر مدیریت بدن (مطالعه‌ی تجربی جوانان شهر گیلان‌غرب)

قربانعلی ابراهیمی؛ قربانعلی ابراهیمی؛ آرش ضیاء پور

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 125-148

چکیده
           چکیده   مدیریت بدن به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژگی­های ظاهری و مرئی بدن است که به کمک معرف­های کنترل وزن (از طریق ورزش، رژیم غذایی و دارو)، دستکاری پزشکی (جراحی بینی و پلاستیک) و میزان اهمیت دادن به مراقبت­های بهداشتی و آرایشی (استحمام روزانه، آرایش مو، آرایش یا اصلاح صورت، استفاده از عطر و ادوکلن ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
8. بررسی رابطه‌ی بین مسؤولیت‌اجتماعی و سلامت ‌روانی مهاجران (مورد مطالعه: شهر طبس)

محمد رضا همتی‌فر؛ گلمراد مرادی؛ داریوش بوستانی؛ داریوش بوستانی؛ گلمراد مرادی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 149-170

چکیده
            چکیده   مسأله: مفهوم سلامت روانی یا جسمانی به آشکارا با مسؤولیت پذیری مهاجران بستگی دارد. از جمله عوامل تعیین کننده‌ی سلامت ‌روان در میان مهاجران، می­توان به نقش مسؤولیت‌پذیری آنها اشاره کرد. این مقاله برآن است تا به تحلیل رابطه­ی بین مسؤولیت‌پذیری مهاجران و سلامت روانی آنها براساس مدل رگرسیون لجستیک ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
9. میزان سرمایه‌ی اجتماعی زنان شهر بروجن و عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر آن

اعظم علیخانی فرادنبه؛ حسینعلی قجری

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 171-193

چکیده
         چکیده   سطور حاضر، با توجه به اهمیت سرمایه‌ی اجتماعی زنان برای جامعه، برای مطالعه‌ی این سرمایه و عوامل تأثیرگذار بر آن به نگارش درآمده است. چهارچوب نظری این مقاله، تلفیقی از نظرات رابرت پاتنام، جیمز کلمن، پیر بوردیو و فمینیسم رادیکال است که از این نظریات، هشت فرضیه‌ی در پاسخ به پرسش‌های اصلی تحقیق استخراج ...  بیشتر