مسائل اجتماعی ایران
1. مطالعه نقش مداخله‌گرایانه اضطراب فیزیک اجتماعی در تأثیرگذاری سازه‌های عزّت نفس و عزّت بدنی بر میل به عضلانی بودن (مورد مطالعه: مردان بالاتر از 15 سال شهر تبریز)

رعنا پورمحمد؛ محمد عباس زاده

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 1-16

چکیده
      در حال حاضر پژوهش‌ها نشان داده‌اند که توجه به اندام بر خلاف سابق که عمدتاً ویژه زنان و دختران بود، مشکل اساسی برای پسران و مردان نیز محسوب می‌گردد؛ به طوری‌که مردان به میزان قابل ملاحظه‌ای می‌خواهند عضلانی شوند. با توجه به موضوع یاد شده، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اضطراب فیزیک اجتماعی، عزت نفس و عزت بدنی با میل به ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. تحلیل محتوای مقایسه‌ای تصاویر کتاب‌های درسی ایران و سوریه با تأکید بر نابرابری نقش‌های جنسیتی

رضا علی نوروزی؛ وحید قاسمی؛ رعنا محمدتقی نژاد

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 17-38

چکیده
    دانش‌آموزان هر کشوری، نسل آینده­ آن کشور را رقم می­زنند. از این­رو، هر کشوری می­تواند از راه‌های گوناگون، برنامه­ها و تصمیم­گیری­های خود را برای دانش‌آموزان منتشر کند (رمزگذاری)؛ یعنی پیام­هایی که از طریق متون درسی، مصوّبه­های آموزشی و تصاویر کتاب­های درسی به دانش‌آموزان منتقل می­شود، می­تواند از سوی دانش­آموزان ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
3. مطالعه کیفی تجارب مردان و زنان طلاق گرفته از عوامل فرهنگی زمینه‌ساز طلاق

زهرا مسعودی نیا؛ امیرحسین بانکی پورفرد؛ آذر قلی زاده

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 39-64

چکیده
    فرهنگ یک ملت، شکل‌دهنده پیکره آن ملت و تعیین و تنظیم‌کننده ارزش‌ها، باورها، هنجارها و رفتارهای مردمان آن است. در رابطه با طلاق و عوامل پدید‌آورنده آن نیز، عوامل فرهنگی به شکل مستقل یا زمینه‌ساز سایر عوامل مسبب طلاق، در افزایش یا کاهش میزان آن بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، بررسی کیفی"تجارب مردان و زنان طلاق گرفته، از عوامل ...  بیشتر

فرهنگ
4. مطالعه رابطه‌ جهانی شدن فرهنگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: زنان شهر کرمانشاه)

بیژن خواجه نوری؛ لیلا پرنیان

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 65-84

چکیده
    مقاله‌ حاضر به مطالعه‌ ارتباط جهانی شدن فرهنگی و هویت اجتماعی زنان شهر کرمانشاه پرداخته است . به منظور مطالعه‌ این موضوع از روش کمّی و پیمایشی استفاده و اطلاعات لازم با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شده است. نمونه مورد مطالعه برابر با 597 نفر بود که به منظور کاهش میزان خطا، نمونه تا 600 نفر افزایش داده شد. برای انتخاب این تعداد ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
5. نقش فانتزی در وقوع طلاق (مطالعه هفت زوج جوان طلاق گرفته در شهر اصفهان)

رحمان ویسی؛ یاسر رستگار؛ احسان آقابابایی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 85-96

چکیده
    نظریه‏های آسیب‌شناسانه به پیروی از فلسفه آگاهی برآنند که کجروی افراد؛ یعنی سوژه‌های انسانی را متأثر از تعیّنات اجتماعی بیرونی و انگیزه­های درونی تبیین و تفسیر کنند. این نظریه­ها عموماً سوژه­ آگاه را به عنوان پیش‌انگاشت در تحلیل خود قرار می‌دهند. هدف مقاله حاضر آن است که با پیش‌فرض قرار دادن بُعد ناآگاهِ هستی وجودی سوژه­ها ...  بیشتر

رسانه
6. بررسی رابطه بین میزان تماشای فیلم‌های تلویزیونی توسط والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان

حلیمه عنایت؛ بهزاد حکیمی نیا؛ محمود یعقوبی دوست

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 97-118

چکیده
      هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین میزان تماشای فیلم‌های تلویزیونی توسط والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان در شهر اهواز است . روش پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان و والدین آنها در شهر اهواز بوده که براساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. ارزیابی برخی شاخص‌های اجتماعی – اقتصادی ایران در سال‌های 2005 تا 2011

حامد شیری

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 119-136

چکیده
    مقاله حاضر در چارچوب اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با استناد به داده‌های گزارش توسعه انسانی، می‌کوشد تا وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی ـ اجتماعی ایران را به طور تطبیقی در بین کشورهای خاورمیانه بررسی کند. در این پژوهش، وضعیت توسعه انسانی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بر پایه‌ داده‌های سال 2011، نسبت به سال آغازین شروع سند ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
8. تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر جمعیت‌گریزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: پادنای سفلی، سمیرم)

عباس امینی؛ تهمینه برومند

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 137-154

چکیده
    جامعه روستایی ایران پس از ورود معنادار نفت به اقتصاد ملی و تجربه ناموفق اصلاحات ارضی، مرحله جدیدی از مهاجرت جمعیت خود به شهرها را آغاز و تجربه نمود که بعد از انقلاب اسلامی دهه پنجاه و متعاقب آن وقوع جنگ تحمیلی، همچنان ادامه دارد. از منظر جهانی نیز انقلاب صنعتی و رویکرد غالب توسعه صنعتی برآمده از آن و سپس انقلاب اطلاعات و ارتباطات ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
9. بررسی پذیرش تمایز موقعیت جنسی بر نابرابری قدرت در خانواده (نمونه شهر خرم‌آباد)

حسن رضا یوسفوند؛ اکرم حمیدیان

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 155-170

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین پذیرش تمایز موقعیت جنسی و نابرابری قدرت در بین خانواده‌هاست. چارچوب نظریه پژوهش، نظریات تفاوت جنسی، نابرابری جنسی و ستمگری جنسی است. روش تحقیق پیمایش، جامعه آماری زنان شهر خرم‌آباد، حجم نمونه صد نفر از زنان و مردان خرم‌آبادی شیوه نمونه‌گیری تصادفی نظام­مند و روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
10. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ورود بنگاه‌ها به بازرگانی خارجی

هادی امیری؛ زهره رضاپور

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 171-184

چکیده
    محیط نهادی و نقش عوامل نهادی در توسعه بازرگانی خارجی از موضوع‌های بین رشته‌ای است که مورد اقبال قرار گرفته است. مطالعات میدانی نشان می­دهد که سرمایه اجتماعی بر ورود و یا عدم ورود بنگاه­ها به بازرگانی خارجی تأثیر بسزایی دارد. در این راستا، در مطالعه حاضر، سرمایه اجتماعی به وسیله پرسشنامه کمّی‌سازی شده و پس از جمع­آوری اطلاعات ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
11. بررسی نقش ابعاد توانمندی روان‌شناختی و تعهد سازمانی با کنترل سن، سابقه خدمت و سطح تحصیلات در دبیران

فرح نادری؛ علیرضا حیدریی؛ پرویز عسگری؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ رضوان همائی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 185-204

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه ابعاد توانمندی روان‌شناختی و تعهد سازمانی با کنترل سن، سابقه خدمت و سطح تحصیلات در دبیران بود. در این پژوهش، 400 نفر از دبیران چهار ناحیه اهواز به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری عبارت بود از: پرسشنامه مشخصات فردی محقق ساخته، پرسشنامه توانمندی روان‌شناختی ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
12. بررسی انگیزه‌های اشتغال درخارج از خانه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد تبریز

بهنام بشیری خطیبی؛ سیروس فخرایی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 205-216

چکیده
    مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه (در میان دانشجویان کارشناسی ارشد زن غیرشاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی ) ا نجام گرفته است. متغیرهای مستقل در این مقاله شامل (انگیزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و کلیشه‌های جنسیتی) است. متغیر وابسته نیز (گرایش زنان دانشجو ...  بیشتر