مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان

آرمین امیر؛ زهرا ایروانی؛ ابراهیم حاجیانی

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، صفحه 1-15

چکیده
            هویت قومی سطحی از هویت جمعی است که می‌تواند گروهی از افراد را که با یکدیگر اشتراکات جغرافیایی، زبانی، تاریخی، نژادی و مذهبی دارند ، را با هم همبسته و منسجم کند. مقاله حاضر با هدف بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان در میان دانشجویان دانشگاه‌های تهران و دانشگاه آمریکایی بیروت انجام شد. متغیر وابسته که به ...  بیشتر

فرهنگ
2. بررسی تأثیر دین‌داری بر گرایش به رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر نظام مردم ‌ سالاری دینی

بهجت یزدخواستی؛ علی ربانی خوراسگانی؛ زهرا سادات کشاورز

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، صفحه 17-40

چکیده
          رفتار انتخاباتی مؤلف ه‏ا ‌ ی دوبعدی ناظر بر گرایش، مشارکت و تعاملات میان آن دو است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه سطح دین‌داری با رفتار انتخاباتی در بین شهروندان اصفهانی صورت گرفته است. چارچوب نظری پژوهش بنا به تناسب موضوع، نظریه‌های ماکس وبر، آلکسی دو توکویل و مکاتب مربوط به این حوزه بررسی شد. روش تحقیق در ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. مطالعه کیفی از نحوه درک و تصور کنشگران از مصادیق تحقیر اجتماعی

سهیلا صادقی فسایی؛ نرمین نیکدل

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، صفحه 41-58

چکیده
           تحقیر اجتماعی یکی از مسائلی است که گاه آگاهانه و زمانی ناآگاهانه در جریان انتقال پیام شکل می‌گیرد. وجود آمارهای روزافزون اختلالات روانی و به تبع آن، پیامدهای اجتماعی نشأت‌ گرفته از آن، ما را نسبت به طرح این مسأله ‌جدید در حوزه‌ آسیب‌شناختی حساس نموده و سؤال تازه‌ای را مطرح کرده‌ است که در سالیان طولانی، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. تحلیل مضمون تفکرات قالبی نسبت به قومیت (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

مسعود کیانپور؛ لیدا ناصری

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، صفحه 59-76

چکیده
            هدف اصلی این نوشتار بررسی تفکرات قالبی و نگرش گروه‌های مختلف قومی نسبت به یکدیگر است. منظور از گروه قومی، گروهی از انسان‌ها است که اعضای آن دارای ویژگی‌های نیایی و اصل و نسبی یکسان یا مشترک هستند. رویکرد این پژوهش مبتنی بر روش‌شناسی کیفی است و جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند و تجزیه و ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. تأثیر احساس نابرابری جنسیتی بر سرمایه اجتماعی زنان تحصیلکرده شهر اصفهان

زهره رهنمافلاورجانی؛ مژده کیانی

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، صفحه 77-90

چکیده
              افزایش تحصیلات، ورود به حوزه اشتغال، بالا رفتن آگاهی و مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی، از عواملی است که احساس و باور آنان به نابرابر بودن شرایط را در جامعه فراهم می‌آورد؛ احساسی که می‌تواند فرصت‏ها و عرصه‏های اجتماعی را به عنوان کالای فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی که سرمایه اجتماعی نام دارد، تحت تأثیر ...  بیشتر

رسانه
6. تبیین نقش تلویزیون و مطبوعات در رشد فرهنگ سیاسی مشارکتی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان)

سارا نجف‌پور؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ علی تدین‌راد

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، صفحه 91-106

چکیده
        با توجه به اهمیت مشارکت سیاسی شهروندان در جوامع امروز و همچنین، این موضوع که ایران؛ به‌ویژه در سال‌های پس از انقلاب، افزایش مشارکت سیاسی مردم و دستیابی به توسعه سیاسی را به عنوان یکی از اهداف خود قرار داده است، پژوهش حاضر می‌کوشد آموزه‌های فرهنگ سیاسی را که از طریق تلویزیون و مطبوعات به شهروندان؛ خصوصاً دانش‌آموزان ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. تحلیل تجربه ‌ های زنان سنندجی از فالگیری (مطالعه کیفی دلایل و پیامدهای فالگیری)

فاطمه غلامی؛ امید قادرزاده

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، صفحه 107-124

چکیده
        مقاله حاضر به روش کیفی و به قصد راه بُردن به دلایل روی آوردن زنان به فالگیری، دلالت­ها و پیامدهای فالگیری در زندگی فردی و خانوادگی زنان صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق به کمک تکنیک مشاهده و مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته گردآوری و برای عملیات میدانی تحقیق و تحلیل داده­ها نیز روش نظریه مبنایی استفاده شده است. با کمک روش ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
8. بررسی کیفی تأثیر فمینیسم رادیکال بر نقش زن در نهاد خانواده و مقایسه آن با تمهیدات اسلام (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان)

حوریه ربانی اصفهانی؛ بهجت یزد خواستی

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، صفحه 125-140

چکیده
             خانواده رکن اساسی جامعه انسانی است و شرط پویایی و استواری آن، وجوب روابط صحیح و پایدار میان زن، شوهر و فرزندان است. اسلام به عنوان عالی‌ترین راهنمای حیات بشری، 1400 سال پیش بهترین هدایتگری و نظریه‏پردازی در مورد خانواده را انجام داده، تمامی دستورهای اسلام به نوعی ناظر بر صیانت از خانواده است. جامعه کنونی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
9. عزت نفس به مثابه میانجی رابطۀ سرمایه اجتماعی و سلامت روانی مورد مطالعه زنان و مردان متأهل شهر یاسوج

آرمان حیدری

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، صفحه 141-158

چکیده
             در بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی با سلامت، تفکیک دو نوع سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی و توجه به آن دو مهم است. بعلاوه، اکثر نظریه‌پردازان و محققان معتقدند سرمایه اجتماعی نه تنها به صورت مستقیم، بلکه بیشتر به واسطۀ متغیرهای روان‌شناختی مانند افزایش عزت نفس، بر احساس سلامت افراد تأثیر می‌گذارد. هدف مقاله ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
10. تغییرات فرهنگی و اُفت باروری در ایران (برپایه‏ تحلیل ثانوی داده‏های پیمایش ارزش‏ها و نگرش‏های ایرانیان)

میثم محمدی؛ امیر رستگارخالد

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، صفحه 159-180

چکیده
            براساس داده‏های منتشر شده از سوی سازمآن‌های مختلف جمعیت‏شناختی، نرخ باروری در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله در ایران در حال کاهش است. این امر می‏تواند ناشی از دلایل متعددی باشد. با وجود این، دگرگونی‏های فرهنگی طی چند دهه‏ اخیر، در میان سایر تغییرات، بیشتر از همه خودنمایی می‏کنند: رشد فردگرایی، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
11. بررسی تأثیر مدیریت سرمایه انسانی بر تعهد سازمانی- مورد مطالعه : شرکت مهندسی بین‌المللی فولادتکنیک

هادی شیرویه زاد؛ علی نصر اصفهانی؛ محمد مهدی توکلی؛ سعید جعفری

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، صفحه 181-196

چکیده
            مطالعات گوناگون لزوم توجه به مدیریت سرمایه انسانی را مشخص کرده­اند و سرمایه انسانی را به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان در نظر گرفته و بیان می­کنند که یکی از راه­های کسب مزیت رقابتی برای سازمان از طریق توجه به سرمایه انسانی می­باشد. از طرف دیگر سرمایه­گذاری در سرمایه انسانی، باعث افزایش تعهد سازمانی ...  بیشتر

فرهنگ
12. پاپ شدن نوحه؛ ابزار نرم تقدس زدایی از عزاداری ( تحلیل تقارن محتوای نوحه پاپ)

اکبر طالب پور

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، صفحه 197-211

چکیده
    پاپ شدن نوحه؛ ابزار نرم تقدس‌زدایی از عزاداری (تحلیل تقارن محتوای نوحه پاپ)     اکبر طالب‌پور، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی *     چکیده   عوامل زیادی در پاپ شدن نوحه دخالت دارند اما دو عامل از سایر عوامل مهم‌ترند؛ اولین عامل استفاده از موسیقی پاپ غربی در اجرای نوحه یعنی تغییر ریتم نوحه ...  بیشتر