مقاله پژوهشی
2. سازگاری پرنوسان در تعاملات اجتماعی بیماران سرطانی؛ مطالعۀ کیفی در شهر اهواز

حسین افراسیابی؛ کسری برزیده؛ سیدرضا جوادیان

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114210.1569

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، کشف معنا و تفسیر بیماران مبتلا به سرطان شهر اهواز از تعاملات روزمره است. پژوهش در رویکرد کیفی و با روش بنیانی انجام‌ شده است. به این منظور با ۱۷ نفر از بیماران مبتلا به سرطان که همه یا بخش عمده‌ای از درمان خود را در شهر اهواز گذرانده بودند‍‍‍‍‍ و مراقبان آنها، مصاحبه‌‎های نیمه‌ساختاریافته و عمیق انجام شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. هویت بیماری در رویارویی با شبکه‎‌های جدید اطلاعاتی: بررسی موردی زنان مبتلا به سرطان سینه

عادله فیضی؛ رضا همتی؛ مهستی علیزاده

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.118061.1737

چکیده
  برای زنان مبتلا به سرطان سینه دنیای مجازی به مکانی تبدیل شده است که در آن با تعامل و گفتگو هویت جدید خود را کشف می‌کنند؛ بنابراین، این پژوهش میان زنان مبتلا به سرطان سینه در بیمارستان‌های شهید قاضی و بین‌المللی تبریز به‌صورت کیفی و بر پایۀ راهبرد نظریۀ زمینه‌ای با گروه نمونۀ 20 نفر انجام شده است. هدف، بررسی این مسئله است که زنان مبتلا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در شکل‌گیری الگوی ارتباطی بیمار بیماران مبتلا به سرطان، مغز و اعصاب و قلب و عروق در بیمارستان‌های شهر رشت

سمیه محسن زاده گل افزانی؛ نادر افقی؛ ابراهیم مسعود نیا

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 37-64

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.115790.1644

چکیده
  تاکنون پژوهش‌های فراوانی موضوع رابطۀ پزشک – بیمار و اثر آن بر رضایت بیماران از درمان و کمک به بهبود بیماران را بررسی کرده‌اند؛ اما به رابطۀ سرمایۀ اجتماعی، به‌منزلۀ متغیر مهم اجتماعی، با نوع رابطۀ بیماران با پزشکان توجه چندانی نشده است. به همین منظور در این پژوهش‌ این رابطه با استفاده از روش پیمایش از نوع توصیفی – مقطعی بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تحصیلات، فرهنگ سیاسی و مشارکت انتخاباتی

ابراهیم صالح ابادی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 65-90

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114578.1589

چکیده
  هرساله شاهد انتخابات متنوع و متعددی در ایران هستیم؛ اما در مقایسه با پدیدۀ سیاسی دیگر مانند انقلاب که به‌ندرت اتفاق می‌افتد و در این زمینه با ادبیات غنی سروکار داریم، بررسی انتخابات ضعف‌های عمدۀ نظری و تجربی دارد. ناسازگاری بین یافته‌های پژوهش‌ها در زمینۀ رابطۀ تحصیلات و مشارکت انتخاباتی در طول 4 دهۀ اخیر در ایران، نشان می‌دهد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. نشانه‎شناسی اجتماعی روپوش مدرسه در روایت‎های دختران جوان مشهدی

زهرا برادران کاشانی؛ مهدی کرمانی؛ مجید فولادیان

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 91-108

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.116858.1685

چکیده
  پژوهش حاضر به‎‌دنبال بررسی انتقادی شمایی از تجربۀ تحصیلی دختران جوان است. این واکاوی براساس رویکرد روشی نشانه‌شناسی اجتماعی ون لیوون (2005) و با تمرکز بر روپوش مدرسه به‌منزلۀ یکی از منابع نشانه‌شناختی حاضر در تجربۀ زیستۀ عاملان اجتماعی مدنظر انجام شده است. نتایج نشان دادند قواعد الزام‌آور مدرسه دربارۀ روپوش، دانش‌آموزان را در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی وضعیت دینداری جوانان شهر سرپل‌ذهاب و برخی عوامل مرتبط با آن

رامین مرادی؛ احسان خانمحمدی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 109-132

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.111885.1432

چکیده
  بررسی وضعیت دینداری به‌منزلۀ یکی از گونه‌های مهم هویتی در جامعۀ ایران، جایگاه عملی و پژوهشی خاصی دارد؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر به‌صورت کمی و با روش پیمایشی و ابزار پرسش‌نامه، وضعیت دینداری جوانان شهر سرپل‌ذهاب را بررسی کرده است. حجم نمونه 635 نفر تعیین و برای دسترسی به آنها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چندمرحله‌ای متناسب با حجم استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی معناداری رابطۀ احساس عدالت شهروندان با چگونگی حضور در فضاهای عمومی شهری، نمونۀ موردی: شهر شیراز

علی رضا صادقی؛ پریسا زارع؛ علی رضا روایی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 133-148

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.108728.1265

چکیده
  فضای شهری، نتیجۀ برهم‌کنش فضا و اجتماع و محل تبلور زندگی اجتماعی است؛ از‌این‌رو، ساختاری مناسب برای فهم بی‌‌عدالتی‌‌های اجتماعی و سنجش میزان احساس عدالت شهروندان محسوب می‌شود. در این پژوهش با روش پیمایشی، معناداری رابطۀ میزان احساس عدالت شهروندان با چگونگی حضور آنها در فضاهای شهری بررسی شده ‌‌است. از پرسش‌نامۀ عدالت اجتماعی ...  بیشتر