مقاله پژوهشی
2. بررسی درک و تصور کشاورزان از بحران دریاچۀ ارومیه با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای

محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ نرمین نیکدل

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.117790.1728

چکیده
  زندگی کشاورزی و کشاورزان به آب وابسته است و چنانچه در آن بحرانی ایجاد شود، دامنۀ آن ساختارهای کلان اجتماعی را با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌کند؛ با این حال، کشاورزی به‌طور همزمان قربانی و متهم اصلی در ایجاد بحران آب در جهان شناخته می‌شود. پژوهش حاضر به‌دنبال بررسی درک کشاورزان از چگونگی شکل‌گیری و تداوم و رویارویی آنها با یکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسانه
3. مرور نظام‌مند مقالات علمی شبکه‌های اجتماعی؛ مورد مطالعه: اصفهان

احمد مهرشاد؛ علی ربانی خوراسگانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمدمهدی ذوالفقار زاده

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 23-40

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.117032.1693

چکیده
  اثرگذاری روزافزون فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مجازی در حوزه‌های مختلف، ضرورت بررسی بیشتر و دقیق‌تر نهادهای علمی دربارۀ این حوزه را آشکار می‌کند. از زمینه‌های مطالعاتی، تمرکز بر تأثیرات شبکه‌های اجتماعی در بستر و بافت فرهنگی مشخص است. اصفهان از بافت‌های فرهنگی است که جایگاه ویژه‌ای در تحولات فرهنگی - اجتماعی کشور دارد. مقالۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مطالعۀ اخلاق کار و ارتباط آن با منبع کنترل بین کارکنان ایرانی و ایتالیایی

سیروس احمدی

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 41-54

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.119210.1787

چکیده
  اگرچه پژوهش‌های جالب‌توجهی در زمینۀ اخلاق کار در ایران انجام شده‌اند، به‌ندرت این موضوع به‌صورت بین‌فرهنگی بررسی شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش کرده است اخلاق کار را در ایران (به‌منزلۀ کشوری اسلامی، در حال توسعه و با فرهنگ جمع‌گرایانه) با ایتالیا (به‌منزلۀ کشوری کاتولیک، توسعه‎‌یافته و با فرهنگ فردگرایانه) مقایسه و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. تحلیل تطبیقی زیست‌‎پذیری فرهنگی کلان‌شهرهای ایران مطالعۀ موردی: تهران، اصفهان و مشهد

شیده یوسف طالشی؛ هما موذن جمشیدی؛ نعمت اله اکبری

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 55-76

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114391.1586

چکیده
  زیست‌‌پذیری فرهنگی، جامع‌‌ترین شاخص‌‌ ارزیابی وضعیت توسعۀ فرهنگی در مناطق است که از سه شاخص فرصت مشارکت فرهنگی، مشارکت فرهنگی و حمایت از فرهنگ و 54 زیرشاخص تشکیل شده است. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی زیست‌‌پذیری فرهنگی در سه کلان‌‌شهر مدنظر و مقایسۀ آنها ازنظر بهره‌‌مندی از این شاخص است. بر این اساس مطالعۀ حاضر به‌لحاظ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تبیین تأثیر سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ روان‌شناختی، جو سازمانی و سابقۀ شغلی بر فرسودگی شغلی مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تبریز

کمال کوهی

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 77-94

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.116361.1664

چکیده
  سازمان بخش عمده‌ای از زندگی افراد شاغل را تشکیل می‌‌دهد. زمانی که محل کار پرتنش باشد، سلامت روانی و اجتماعی فرد تهدید می‌شود و ممکن است او را دچار فرسودگی شغلی کند. بر همین اساس در پژوهش حاضر کوشش می‌شود میزان فرسودگی شغلی میان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تبریز و تأثیر سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ روان‌شناختی، جو سازمانی و سابقۀ شغلی بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. واکاوی جامعه‌شناختی بسترهای فلات‌زدگی شغلی اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های ایران برمبنای نظریۀ زمینه‌ای

آرمان حیدری؛ سید صمد بهشتی؛ مرضیه شهریاری؛ عبدالرضا نواح

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 95-122

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.109893.1328

چکیده
  فلات‌‌زدگی شغلی، به معنی ارتقانداشتن و نبود تنوع و چالش در شغل، وضعیتی عینی - ذهنی است که میزان و نوع آن بین گروه‌‌های مختلف درون جامعه متفاوت است و از توانایی‌های فردی، ویژگی‌های سازمانی، امتیازات و فرصت‌های عینی در دسترس افراد و تصورات ذهنی آنان از این فرصت‌ها تأثیر می‌گیرد. هدف مقالۀ حاضر، تحلیل جامعه‌شناختیِ پتانسیلِ فلات‌زدگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. مطالعۀ عوامل مؤثر بر آگاهی از مد و مصرف مد حجاب؛ مورد مطالعه: زنان شهر اصفهان

سعید عبدالمنافی؛ مریم سلیمانی

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 123-141

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.115956.1646

چکیده
  مد بخشی از فرهنگ مصرف‌‌کننده محسوب می‌‌‌شود که مصرف آن، هویت اجتماعی فرد را به نمایش می‌‌گذارد. زنان در جامعۀ اسلامی، از مد حجاب به سبک‌‌های مختلف استفاده می‌کنند. هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ عوامل مؤثر بر آگاهی از مد و مصرف مد حجاب است. پژوهش از نوع کاربردی است که با روش توصیفی - پیمایشی انجام شده و جامعۀ آماری زنان محجبه در شهر اصفهان ...  بیشتر