مسائل اجتماعی ایران
2. تأثیر روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر بجنورد

مریم رحمانی؛ وحید قاسمی؛ علی هاشمیان فر

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20478

چکیده
  پژوهش حاضر با سنجش رابطه اجتماعی از دو بعد ساختی و کارکردی در پی بررسی تأثیر رابطه اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان 19-15 ساله شهر بجنورد است. بعد ساختی رابطه اجتماعی با شبکه اجتماعی در چهار خرده مقیاس (خویشاوندان بلافصل، خویشاوندان گسترده، همسایگان و دوستان) و بعد کارکردی با حمایت اجتماعی و عزت نفس سنجیده شده است. رفتارهای ...  بیشتر

رسانه
3. نقش رسانه در رفتارهای تغذیه‏ای و زمینه اجتماعی مرتبط با آن مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز

فاطمه گلابی؛ توکل آقایاری هیر؛ مرضیه ساعی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 27-42

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20479

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش رسانه در رفتارهای تغذیه‏ای به انجام رسیده است. روش پژوهش، پیمایشی است و جامعه آماری آن تمام شهروندان بالای 15 سال ساکن شهر تبریز هستند. حجم نمونه برابر با 483 نفر و شیوه نمونه‏گیری، نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر میزان تماشای تبلیغات ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. تحلیل جامعه‌شناختی ترس از جرم: آزمون تجربی نظریه‌های اثربخشی جمعی و پنجره‌های شکسته

اکبر علیوردی نیا؛ حیدر جانعلیزاده؛ مهدی پنج تنی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 43-66

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20480

چکیده
  تحقیق حاضر درصدد تبیین ترس از جرم در مناطق حاشیه‌نشین با تکیه ‌بر نظریه‌های پنجره‌های شکسته و اثربخشی جمعی است. فرضیات پژوهش با روش پیمایش آزمون شده‌اند. جامعه آماری را کلیه افراد بالای 15 سال ساکن در شهرک حجت شهر مشهد تشکیل می‌دهند که از بین آنان 394 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌ عنوان نمونه انتخاب ‌شده‌اند. اطلاعات ...  بیشتر

رسانه
5. گفتمان پست مدرن در سینمای ایران (مورد مطالعه فیلم «صندلی خالی»)

احسان آقابابایی؛ علی قنبری برزیان

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 67-76

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20481

چکیده
  پست مدرنیسم به مثابه‏ یک گفتمان، در  جهان فیلم نفوذ کرده است و «سینمای پست مدرن» را خلق نموده است. گفتمان سینمای پست مدرن شامل ابعادی چون وانموده و تزلزل واقعیت، مرکززدایی از سوژه، مرگ مؤلف، پاک‏شدگی مرزهای زمانی، ترکیب تکنیک‏ها و ژانرها و کثرت‏گرایی است که در  تقابل با سایر گفتمان‏ها قرار می‏گیرد. هدف مقاله‏ ...  بیشتر

رسانه
6. وسایل ارتباط جمعی، موقعیت اجتماعی- اقتصادی مخاطبان و برجسته‏سازی دانش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور

جواد افشار کهن؛ برومند شرفی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 77-94

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20482

چکیده
  امروزه بیماری‏های عفونی و مسری جای خود را به بیماری‏های مزمن و غیرواگیر داده‏اند. بنابراین به رهیافتی نو در حوزه سلامت  نیاز است تا فرد از این بیماری‏ها در امان ماند. این رهیافت، اتخاذ سبک زندگی سالمی است که از یک سو بر مسؤول بودن فرد تأکید می‏کند و از سوی دیگر، نیاز به کسب دانش کافی در حوزۀ سلامت را خاطر نشان می‏کند. وسایل ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. تحلیل عوامل مؤثر بر بی‏نظمی اجتماعی (با تأکید بر رفتار زباله پراکنی)

علی اصغر فیروزجائیان؛ فاطمه غلامرضا زاده

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 95-112

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20483

چکیده
  نظم اجتماعی در هر جامعه اهمیت بالایی دارد. اخلال در نظم اجتماعی هزینه‏های زیادی برای جامعه در پی خواهد داشت. زباله پراکنی مصداقی از بی‏نظمی اجتماعی شهروندان، در حوزه شهروندی زیست محیطی است که در جامعه ما به مسأله‏ای اجتماعی تبدیل شده است. هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر بی‏نظمی اجتماعی با تأکید بر زباله پراکنی است. در این ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
8. تبیین شکاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به الگوی همسرگزینی در شهر کوهدشت

حاتم حسینی؛ مریم گراوند

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 113-128

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20484

چکیده
  در طول چند دهه‌ گذشته نوسازی اثرات غیر قابل انکاری بر رخساره زندگی اجتماعی انسان از جمله خانواده و ازدواج گذاشته است. با توجه به ماهیت متفاوت اجتماعات انسانی، انتظار نمی‏رود که تغییرات در همه‌ جوامع به طرز یکسانی ظاهر شده باشد. هدف از این مقاله بررسی و تبیین شکاف در رفتار و نگرش زنان در خصوص الگوی همسرگزینی در بستر اقتصادی ـ اجتماعی ...  بیشتر

رسانه
9. ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگویی در ارائه اطلاعات درآمدی

علی یوسفی؛ ندا رضوی زاده

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 129-142

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20485

چکیده
  یکی از عرصه‌های مهم کنش که مسأله عمده آن، بی‌صداقتی و عدم توافق بر سر هنجار صداقت است، عرصه ارتباط شهروندان با دولت در ارائه اطلاعات درآمدی است. هدف نوشتار حاضر، برآورد میزان وفاق هنجاری صداقت با دولت در مشهد و شناسایی ساختار این توافق با دو مؤلفه موقعیت‌مندی و قطبیت است. نتایج پیمایش عاملی در نمونه‌ای تصادفی به تعداد 160 نفر از ساکنان ...  بیشتر

رسانه
10. بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان 92-1391

نگین برات دستجردی؛ هدایت الله داورپناه؛ معصومه اسماعیلی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 143-156

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20486

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 92-1391 است که از میان آن‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی تعداد 300 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
11. تعیین رابطه حمایت اجتماعی، انگیزه تحصیلی با خود کارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر تبریز و آذرشهر

پیمان یارمحمدزاده؛ زهرا فیض‌اللهی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 157-169

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20487

چکیده
  هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و انگیزه تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه مورد بررسی شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس دبیرستان‌های شهر تبریز و شهرستان آذرشهر در سال تحصیلی 91-90 است که تعداد کل آن ها 37347 است. حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) و به روش خوشه‌ای ...  بیشتر