مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی رابطه هویت اجتماعی و سبک فرزندپروری مادران شهر ایلام

بیژن خواجه نوری؛ مهری مرادخانی؛ الهام شیردل؛ شهناز براتی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20989

چکیده
  خانواده نخستین هسته جامعه و از عوامل اصلی انتقال فرهنگ، اندیشه، اخلاق، سنت و عواطف از نسلی به نسل دیگر است و ثمره این نهاد فرزند است. برای به ثمر رسیدن فرزندان هر یک از پدر و مادر وظایفی را بر عهده دارند، در این میان بیشترین سهم در تربیت و تأثیرپذیری بر فرزندان را مادران بر عهده دارند؛ مادر از ابتدایی‌ترین مراحل پیدایش به عنوان مربی ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
3. بررسی کیفیِ پدیدۀ تعارض خانواده – کار و چگونگی مدیریت آن در بین زنان معلمِ متأهلِ شهر دلوار

آرمان حیدری؛ حمیده دهقانی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 15-40

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20503

چکیده
  پژوهش حاضر با روش کیفی به ارزیابی پدیدۀ تعارض خانواده – کار و چگونگی مدیریت آن در بین زنان معلمِ متأهل و بچه دار شهر دلوار پرداخته است. تحلیلِ مصاحبه‌ها نشان داد عوامل مرتبط با این تعارض و مدیریت ان را می توان در سه مقولۀ محوری " سرمایه اجتماعی(نوعی و خاص) " ، " عوامل تکنولوژیک"، و " خود مدیریتی فردی( مدیریت ابزاری، شناختی و عاطفی) "؛ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
4. الگوهای مصرف سالمندان: یک مطالعه کیفی

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ زهیرمصطفی بلوردی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 41-54

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20504

چکیده
  امروزه افراد با ورود به دوره سالمندی تغییرات بسیاری در زندگی شان احساس می‌کنند. یکی از این بسترهای تحولی ناظر بر ساختار مصرف و سبک زندگی آنان است؛ این نوشتار با رویکردی پدیدارشناختی به دنبال درک تجارب زیسته سالمندان از این مقوله است. بر این مبنا، ابتدا با طرح ملاحظات نظری، با روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و در نظر داشتن اشباع اطلاعاتی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. تحلیل تطبیقی- فازی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمرانی (مطالعه بین‌کشوری)

افشار کبیری

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 55-72

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.21014

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمرانی پرداخته است. موضوع تأثیر درآمدهای دولت بر کیفیت حکمرانی یکی از محوری‌ترین موضوعات پارادایم جامعه‌شناسی مالی[1] است. در بررسی آثار منابع مالی دولت‌ها، به ویژه تأثیر آن بر کیفیت حکمرانی در دهه‌های اخیر، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است. برخی معتقدند وفور منابع مالی تبعات منفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
6. مقایسه میزان مشارکت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی شهر یزد

سیدعلیرضا افشانی؛ اکرم جنتی فر

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 73-96

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20502

چکیده
  مشارکت را نوعی کنش هدفمند در فرآیند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعی برای نیل به اهداف معین و از پیش تعیین شده، تعریف کرده‌اند. پژوهش‌ حاضر به مقایسه میزان مشارکت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی شهر یزد پرداخته است. تحقیق از نوع پیمایشی است و داده‏‏ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
7. رضایتمندی و مشارکت سیاسی- اجتماعی مطالعه موردی: شهروندان شهر کرج

قربانعلی سبکتکین ریزی؛ مجید روهنده؛ سید محمد سباطیان؛ احمد جعفری

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 97-116

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20498

چکیده
  مشارکت امری است که امروزه در تمامی جوامع مورد پذیرش قرار گرفته است و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می‏شود. در چنین شرایطی برای تقویت و گسترش مشارکت مردم در جامعه به عنوان اصلی حیاتی، شناخت عوامل مؤثر بر آن ضروری است. از این‏رو پژوهش پیش‏رو به مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی (پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رضایتمندی اجتماعی و رضایتمندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسانه
8. بررسی رابطه بین بازی‌های رایانه‌ای و بروز اختلالات رفتاری در میان دانش‌آموزان پسر دبستانی

ابراهیم مسعودنیا؛ الهه پوررحیمیان

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 117-134

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20501

چکیده
  اختلالات رفتاری، اختلالات بسیار شایع و ناتوان کننده‏ای هستند که بر تنوعی از عملکردها، به ویژه بر عملکرد مدرسه کودکان اثر می‏گذارند و مشکلات بسیاری را برای معلمان، والدین و خود کودکان و نوجوانان ایجاد می‏کنند و آثار منفی بر یادگیری، ارتباط و کارآیی اجتماعی آنان می‏گذارند. پژوهش‏ها نشان می‏دهند که شیوع اختلالات رفتاری در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
9. عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با مسؤولیت‏پذیری جوانان شاهد و ایثارگر استان کرمانشاه

محسن صفاریان؛ علی مرادی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 135-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20499

چکیده
  پیروی از قواعد اجتماعی و تطابق با انتظارات نقش اجتماعی برای سازگاری اجتماعی چه در گروه‏های همسالان و چه در خانواده مهم است و نبود چنین مهارت‏هایی می‏تواند تأثیر زیادی بر افراد بگذارد. هدف اصلی این مطالعه، تبیین و پیش‏بینی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با مسؤولیت‏پذیری جوانان شاهد و ایثارگر شهر کرمانشاه است. جامعه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
10. بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق اساسی نمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ابوالقاسم شهریاری؛ محسن خلیلی؛ حسین اکبری

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 147-168

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20505

چکیده
  حقوق اساسی دربردارنده ملاک‌هایی است که اعضای جامعه را توانا می‌سازد تا به استناد به‏ آن در برابر دست‌اندازی‌های دولت، مقاومت کنند اما آن‏چه ایجادکننده این توانایی در میان اعضای جامعه است، وجود مجموعه قوانین مصوب تحت لوای قانون اساسی نیست بلکه آگاهی از آن‏ها است. آگاهی به حقوق اساسی سدی در برابر تمامیت‌خواهی دولت است. این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
11. بررسی روایی در پیمایش‌های سنجش دینداری در ایران

حسین شجاعی زند؛ علیرضا شجاعی زند

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 168-196

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.21247

چکیده
  روایی،[1] مهم‌ترین ویژگی هر سنجه و تنها جواز استفاده از نتایج یک پژوهش است. زمانی که پژوهش دربارۀ موضوعاتی همچون دینداری باشد، بررسی روایی، اهمیت بیشتری خواهد داشت؛ زیرا این قبیل موضوعات به‌دلیل پیچیدگی و پنهان‌بودگی، در مرحلة جمع‌آوری، ارزیابی و تحلیل نتایج بیشتر در معرض آسیب‌های روشی هستند. با وجود این، به نظر می‌رسد بیشتر مطالعات ...  بیشتر