مقاله پژوهشی فرهنگ
1. سبک زندگی شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازی؛ یک پیمایش منطقه ای

عبدالرحیم اسداللهی؛ علی حسین حسین زاده؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ عبدالحسین نبوی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، صفحه 1-16

چکیده
  کاهش مشارکت جامعه محلی خوزستان و ایرانیان در برنامه‏های اجتماعی و سیاسی منطقه بین سال‏های 1380 تا 1384 مشاهده شده است. این مسأله زمینه انجام بررسی‏هایی را در خصوص دلایل کاهش مشارکت اجتماعی فراهم نموده است. در این میان، افت شدید فعالیت‏های اجتماعی سالمندان ناشی از نابرابری فضای اجتماعی همراه با رشد جمعیت این گروه اجتماعی چشمگیرتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
2. شبکه اجتماعی همسرگزینی و تأثیر آن بر رضایت از زندگی زناشویی در بین مردان متأهل

محسن نوغانی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ علی سالار

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، صفحه 17-36

چکیده
   این پژوهش با رویکرد نظری و روشی نو، به موضوع شبکه­ اجتماعی همسرگزینی و تأثیر آن بر رضایت از زندگی زناشویی در بین مردان متأهل شهر مشهد پرداخته است. تحقیق حاضر در سطح شبکه‏های خود- محور انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، مردان متأهل شهر مشهد و حجم نمونه این تحقیق 180 نفر است که با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای- طبقه‏ای، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی رابطه سرمایه ­اجتماعی و مصرف ­گرایی سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

سید جواد امام جمعه زاده؛ محمود رضا رهبر قاضی؛ سجاد محمود اوغلی؛ حسین روحانی؛ مسلم بیگی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، صفحه 37-53

چکیده
  مصرف­ گرایی سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص‏ های توسعه اجتماعی و فرهنگی در کشورها به‏شمار می‏رود. یکی از گروه­های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می­رسد، دانشجویان هستند. مصرف­گرایی سیاسی دانشجویان که بزرگترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و مسؤولان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
4. دین و سلامت: آزمون اثر دینداری بر سلامت در میان نمونه‌ای از دانشجویان

سید حسین سراج زاده؛ فاطمه جواهری؛ سمیه ولایتی خواجه

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، صفحه 55-77

چکیده
  یکی از موضوع‌هایی که در دهه‌های اخیر وارد حوزه جامعه‌شناسی شده و توجه بسیاری از محققان اجتماعی را به‌خود جلب کرده، نقش مهم تعیین کننده‌های اجتماعی در سلامت انسان است. در این مقاله، رابطه سلامت با برخی از تعیین‌کننده‌های اجتماعی شامل دینداری، سبک ‌زندگی سلامت ‌محور و حمایت اجتماعی آزمون می‌شود. این مطالعه یک مطالعه پیمایشی است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
5. مقایسه‌ رابطه بین عوامل فرهنگی و میزان مسؤولیت‏ پذیری در میان نوجوانان شهرهای بانه و قروه

مجید موحد؛ رزگار صالحی؛ مریم حسینی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، صفحه 79-98

چکیده
            پژوهش حاضر، با هدف مقایسه‌ رابطه بین عوامل فرهنگی و مسؤولیت‌پذیری انجام گرفته است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام و اطلاعات آن از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه نوجوانان 18-14 سال شهرهای بانه و قروه است که با استفاده از جدول لین و خطای 4 درصد 598 نفر برآورد شدند و در نهایت نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
6. تحلیل تطبیقی محتوای تصاویر کتاب‌های آموزش عمومی از منظر بازنمایی فرهنگ پوشش بین دو کشور ایران و سوریه

وحید قاسمی؛ رضاعلی نوروزی؛ رعنا محمدتقی نژاد

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، صفحه 99-122

چکیده
  در همه­­ نظام­های آموزشی، کتب درسی به یکی از مهمترین منابع برای جامعه­پذیر کردن افراد تبدیل شده است که از طریق ٱن بسیاری از اصول و ارزش­های نظام سیاسی کل می‌تواند به دانش­آموزان منتقل شود. هر کشوری از طریق برنامه­ها و تصمیم­گیری­های خود و همچنین مفاهیمی که در کتب درسی قرار می­دهد و حتی با تصاویر کتاب­های درسی،  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
7. تحلیل جامعه ‏شناختی رابطه نگرش به دوچرخه و میزان استفاده از آن در سفرهای کوتاه درون شهری

سیروس احمدی؛ علی حیدری؛ اصغر میرفردی؛ زهرا مردانی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، صفحه 123-136

چکیده
  گسترش استفاده از اتومبیل، باعث شده است مسائل اجتماعی متعددی در شهرها، بویژه شهرهای بزرگ، به وجود آید. یک رویکرد اساسی در مقابله با این مسائل اجتماعی، گسترش استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون شهری است که در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا استقبال شده، اما در ایران هنوز توسعه نیافته است. عدم گسترش فرهنگ استفاده از دوچرخه متأثر از عوامل متعددی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
8. مطالعه مقایسه‏ ای شاخص‏های توسعه جنسیتی در شهرهای لرستان 1385

اسداله نقدی؛ علی کرد علیوند

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، صفحه 137-152

چکیده
  مشارکت و نقش زنان در زمینه‏های گوناگون، یکی از شاخص‏های توسعه در هر کشوری است. آمارهای موجود گویای آن است که امروز زنان ایران در جایگاه و منزلتی دوگانه قرار دارند. از نظر شاخص‏های بهداشتی - آموزشی زنان ایران در موقعیتی به مراتب بهتر از اکثر کشورهای منطقه قرار دارند، اما از نظر حضور در بازار کار و سهم درآمدی، در میان کشورهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
9. بررسی نمودهای عرفی شدن دین در سبک زندگی جوانان شهر اصفهان (با تأکید بر نظریه عرفی شدن)

سید علی هاشمیان فر؛ مولود هاشمی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، صفحه 153-176

چکیده
  ظهورجامعة مصرفی به واسطة فزونی کالاهای مادی از یک سو و دموکراتیزه شدن مصرف و عمومیت یافتن آن از سوی دیگر، به انتخابی شدن زندگی روزمره می‌انجامد و همین امر نشان دهندة اهمیت روزافزون سبک زندگی در جامعة معاصر است. عامل مذهب نقش مهمی در گزینش سبک زندگی دارد. دین نه تنها مردم را نسبت به برخی از سبک‌های زندگی در قیاس با سبک‌های زندگی دیگر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
10. مطالعه رضایت شغلی در ارتباط با مشارکت و بیگانگی در میان کارکنان شرکت برق منطقه‏ ای فارس

حسین افراسیابی؛ بهنام جمشیدی سلوکلو؛ حسین قدرتی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، صفحه 177-190

چکیده
  رضایت شغلی، عوامل و پیامدهای آن از موضوع‌های  مورد توجه مطالعات سازمانی در روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی سازمان‌هاست. این مطالعه، با هدف بررسی ارتباط رضایت شغلی با دو متغیر مشارکت و بیگانگی انجام شده است. در این راستا، ابتدا مدل تحقیق و هشت فرضیه تدوین و به کمک آزمون‌های آماری بررسی شد. در مدل تحقیق براساس دیدگاه‌های نظری موجود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
11. بررسی رابطه بین سبک‌های ارتباطی خانواده‌ها و فرآیند تصمیم‌گیری پیش از خرید نوجوان‌ها

شهریار عزیزی؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ ساعده حاجی ابراهیم؛ امین دینی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، صفحه 191-208

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سبک‌های ارتباطی خانواده بر فرآیند تصمیم‌گیری پیش از خرید نوجوانان در مورد پوشاک و با استفاده از مدل سبک‌های ارتباطی خانواده مور و موشیس انجام شد. در این مدل براساس دو معیار جامعه‌گرایی و مفهوم‌گرایی، چهار نوع سبک ارتباطی: آزاد، کثرت‌طلب، حمایتی و اجتماعی مشخص شد. نمونه آماری متشکل از ۲۹۰ نفر از دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
12. بررسی وضعیت مؤلفه ‏های سرمایه اجتماعی شهری در شهرهای مرکزی استان آذربایجان‌شرقی

رضا استادرحیمی؛ نادر زالی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، صفحه 209-230

چکیده
  سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی، شامل: شبکه‌ها، اعتماد و هنجار است که  بر کیفیت روابط اجتماعی و ساختار این روابط تأکید دارد. این مقاله سرمایه اجتماعی در شهرهای مرکزی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی را می‏سنجد. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که به دنبال ارائه تصویری از میزان سرمایه اجتماعی در میان افراد 15 سال به بالای 19 شهر مرکزی ...  بیشتر