مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
2. عوامل زمینه‌ساز دیرخوابی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه تبریز

محمد عباس زاده؛ سکینه پیر یلقون آقاج؛ ارزو موسوی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21252

چکیده
  دیرخوابی یکی از موضوعاتی است که اخیراً در خوابگاه‌های دانشجویی، مسأله‌ای مشهود است که تأثیرات نامطلوبی بر دانشجویان می‌تواند داشته باشد، به همین دلیل، برای فهم عوامل زمینه‌ساز آن، تلاش شده است از روش نظریۀ زمینه‌ای استفاده شود. روش پژوهش، کیفی است و بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، 10 نفر از دانشجویان با ویژگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
3. سنجش تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه مازندران

امیرمسعود شهرام نیا؛ حوا ابراهیمی پور؛ رضا محموداوغلی؛ مجید ملکان

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 19-32

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21248

چکیده
  مشارکت سیاسی که یکی از انواع مشارکت است، از شاخص‏های توسعۀ اجتماعی و سیاسی در کشورها به ‏شمار می‏رود. نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و سیاسی و سیاست‌ورزان همواره به انتخابات به‌صورت بارزترین شیوه و تجلی این مشارکت توجه کرده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطالعۀ رفتار انتخاباتی، به‌ویژه در دهۀ اخیر، به‌طور جدی در دستور کار پژوهشگران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسانه
4. بازنمایی فرهنگ سیاسی در شعر کردی: تحلیل محتوای اشعار هژار و هیمن

امید قادرزاده؛ خالد میارغنج

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 33-52

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21254

چکیده
  این مقاله با هدف نحوۀ بازنمایی فرهنگ سیاسی در اشعار کردی، اشعار عبدالرحمن شرفکندی (متخلص به هژار) و سید محمدامین شیخ الاسلامی موکری (متخلص به هیمن) را بررسی می‌کند. معیارهای اصلی انتخاب شاعران، مقبولیت اجتماعی و فرهنگی و جایگاه نخبگی بوده است. دوران حیات دو شاعر (1369-1300) دورۀ تجربۀ ظهور و توسعۀ مدرنیزاسیون و  ناسیونالیسم در کردستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و دغدغه زیست محیطی

افشار کبیری؛ سارا کریم زاده رضاییه

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 53-66

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21250

چکیده
  مسائل زیست محیطی، از جمله موضوعات جدید مورد تأکید در جامعه‌شناسی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر، رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و دغدغۀ زیست‌محیطی را بررسی کرده است. در بررسی آثار سرمایۀ اجتماعی، به‌ویژه در پژوهش‌های قبلی در دهه‏های اخیر، دیدگاه‏ها و نتایج متفاوتی طرح شده است. برخی نتایج، نشان‌دهندۀ تأثیر مثبت سرمایة اجتماعی بر رفتارها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسانه
6. بررسی جامعه‌شناختی نگرش جوانان نسبت به ازدواج در فضای مجازی

نادر رازقی؛ مهدی علیزاده؛ سمیه محمدی سنگ چشمه

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 67-86

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21249

چکیده
  با گسترش اینترنت، هنجارها، الگوها و ارزش‌های سنتی حاکم بر آشنایی و یافتن فرد مناسب برای ازدواج تغییر و تحول اساسی یافته است. مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نگرش جوانان شهرستان ساری به ازدواج در فضای مجازی و عوامل اجتماعی مرتبط انجام یافته است. پژوهش به‌صورت پیمایشی است و داده‌های آن با پرسشنامه جمع‌آوری شده است. نمونۀ پژوهش را 400 نفر از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
7. مدل‏سازی ساختاری و تبیین علّی ارزیابی جوامع روستایی از کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن

عباس امینی؛ فرزانه صادقیان؛ طیبه زاهدی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 87-112

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21368

چکیده
  ارزیابی و ادراک جوامع و مردمان روستایی از کیفیت زندگی‌، همچون واقعیت زندگی آنان، از عوامل ملموس و ناملموس بسیاری متأثر است. این ارزیابی، انعکاسی از شرایط و اوضاع قلمرو زندگی و سپهر اندیشگی آن‌ها است. سنجش و تحلیل جامع این ارزیابی نیز سنجه‌ای است هم برای ارزیابی و تحلیل سطح توسعه و برخورداری این جوامع از شرایط فیزیکی و عینی سکونتگاهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
8. بررسی رابطۀ بین محرومیت نسبی و هراس اجتماعی با استرس‌های فرهنگ‌پذیری مهاجران واردشده به شهر طبس

داریوش بوستانی؛ علی مرادی؛ محمدرضا همتی ‌فر

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 113-130

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21251

چکیده
  امروزه مسائلی مانند شکست در تحصیلات، استرس‏های اجتماعی، احساس ناامنی و حوادث منفی زندگی از جمله جدایی از والدین، ازدست‌دادن کار و یا محرومیت نسبی و هراس اجتماعی از عوامل اجتماعی هستند که بر استرس‏های فرهنگ‌پذیری در میان مهاجران واردشده به محیط‌های فرهنگی جدید تأثیر زیادی می‏گذارند. هدف این مقاله بررسی رابطۀ بین محرومیت نسبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
9. عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با میزان گرایش شهروندان به ورزش همگانی در خلخال

صمد عابدینی؛ شیدا طالبی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 131-144

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21255

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با گرایش شهروندان شهر خلخال به ورزش همگانی بود. چارچوب نظری پژوهش، ترکیبی از نظریۀ جامعه‌پذیری ورزشی هورن (2000)، نظریۀ خودآیینه‌ای چارلز هورتن کولی (1902)، نظریۀ عمل پیر بوردیو (1990) و نظریۀ فمنیستی هریس (1996)، چو و فلشین (2001) است. روش پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
10. مطالعۀ رابطۀ بین اخلاق حرفه‌ای و رفتار ضد شهروندی: مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان

لیلا مقتدایی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 145-158

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21257

چکیده
  رفتارهای ضد شهروندی مانند اجتناب از کار، خرابکاری و... رفتارهایی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به سازمان آسیب‌های جدی وارد می‌کنند. یکی از عوامل تأثیر‌گذار بر کاهش چنین رفتارهایی، رعایت اصول اخلاقی چون صداقت، تعهد سازمانی و ... است که درمجموع اخلاق حرفه‌ای را تشکیل می‌دهند. پژوهش حاضر با هدف تبیین چگونگی رابطۀ بین اخلاق حرفه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
11. بررسی رابطۀ گونه‏ های هویت جمعی با مصرف گونه‏ های موسیقیایی نمونۀ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج

آرمان حیدری؛ مریم مختاری؛ احسان خانمحمدی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 159-184

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21256

چکیده
  بعد از دهۀ 1970 نوعی چرخش مطالعاتی از تمرکز صرف بر وجوه تولید به وجوه مصرف به‏ویژه مصرف فرهنگی و نوعی چرخش تبیینی از تأکید بر متغیرهای به‌اصطلاح «سخت» مانند طبقه، به تأکید و توجه به متغیرهای به اصطلاح «نرم» مانند هویت اتفاق افتاد. بر اساس این، پژوهشگران به مصرف موسیقیایی که یکی از مهم‌ترین گونه‏های مصرف فرهنگی است و تبیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
12. بررسی میزان پذیرش اجتماعی استفاده از دوچرخه در سطح کلانشهرها، مطالعه موردی: کلانشهر تهران

محسن عسکری؛ محمود رحیمی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 185-206

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21253

چکیده
  به موازات نقش بیشتر خودروها در شهرها و آشکار شدن آثار منفی آن برای ساکنان شهرها و محیط زیست، به تدریج تمایلات عمومی برای کاهش استفاده از این وسیله و جایگزینی آن با روش‏های حمل و نقل عمومی و پایدار شکل گرفته است. در این بین، دوچرخه به عنوان یکی از مُدهای سفر، مهم‏ترین شیوه حمل و نقل پاک شهری محسوب می‏گردد که دارای منافع و مزایای ...  بیشتر